• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 64. část

11. 03. 2022 MM


Dneska bychom si mohli říci něco o tom, jakou podle mě má Globální prediktor představu o budoucím uspořádání světa. Jak studenti KOB vědí, globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Tento proces nelze zrušit ani zakázat. Globalizace se projevuje v tom, že jakmile se střetnou dva systémy, ten silnější potlačí a pohltí ten slabší.


Pokud je však globalizace proces Objektivní, tak řízení globalizace je proces Subjektivní a stejně tak jako každý proces, lze globalizaci a také je třeba ji řídit. A kdo bude globalizaci řídit a podle jaké koncepce ji bude řídit, to záleží i na každém z nás.


Pokud se všichni necháme nadále oblbovat globálními parazity a jejich posluhovači, tak se samozřejmě bude globalizace i nadále řídit podle biblické (otrokářské) koncepce člověk člověku vlkem, ale pokud se my všichni budeme vzdělávat alespoň natolik, abychom se globálním parazitem a jeho slouhy nenechaly vodit za nos, tak by se globalizace mohla začít dále odvíjet a rozvíjet podle lidské koncepce člověk člověku přítelem a druhem, ve které všichni budeme žít pod vládou diktatury svědomí.


Jaké má tedy Globální prediktor, často také zvaný Globální parazit, jaké má představy o dalším uspořádání světa. Vypadá to, že svět bude rozdělen na několik (5 - 6) samostatných územních celků (federací, konfederací, království), které budou na sobě ekonomicky zcela nezávislé.


Přesun zboží z jednoho území na druhé NEbude až na výjimky možný. Dalo by se říci, že každé území bude mít svou vlastní životní úroveň, jaké bude samo schopno dosáhnout. Globalisté se navíc samozřejmě budou snažit co nejvíce snížit životní úroveň všude, kde to jen bude možné.


Zcela určitě mají být ekonomicky zcela samostatné obě Ameriky, i když je pravděpodobné, že mezi nimi nějaký minimální obchod probíhat bude. Je konec světové dominance dolaru, je konec parazitismu západních států na zbytku světa. Severní Amerika bude kontinent, který dostihnou největší změny.


Také zcela určitě by měla být samostatným ekonomickým celkem Afrika, ale je možné, že právě Afrika, z důvodu své zaostalosti a z důvodu zachování určité rovnováhy bude globalisty mírně podporována třeba prostřednictvím Číny a Ruska.


Co se týká Oceánie, ta bude mít ve světě jakési privilegované postavení, zejména Austrálii a Nový Zéland. Ty si budou globalisti hýčkat a všemožně dotovat, protože na Novém Zélandu si GP našel nový, něco jako letní domov a Austrálie je určena k obraně tohoto letního domova GP. S tím letním domovem mě neberte doslova, samozřejmě, že po dobu přeformátovávání Evropy tam bude GP i přes zimu. Nový Zéland je pro Globální prediktor něco mezi víkendovou chatou a atomovým krytem.


Rozděleno na samostatné ekonomické celky má být také území Eurasie, kde podle mě má vzniknout jeden velký ekonomický celek pod vedením Číny a druhý velký ekonomický celek pod vedením Ruska s tím, že tyto velké ekonomické celky spolu budou spolupracovat. Proč ta výjimka? Protože Čína je a i nadále bude jakýmsi největším výrobním nástrojem GP a Rusko vlastně už také je a i nadále bude zemí, která bude mít na starosti celosvětovou bezpečnost.


Současně s těmito dvěma velkými ekonomickými celky vznikne v Eurasii několik menších, jakoby samostatných celků, ale de facto podřízených jednomu z těchto velkých celků. Nicméně jedna zásadní výjimka ještě bude a to Nová říše římská. Jak už jsem psal, toto nové uskupení států na území bývalé Svaté říše římské je určeno k ochraně a službě Švýcarsku, domovině Globálního prediktoru. O dostatečnou zdrojovou stabilitu se v nezbytné míře (tedy žádný luxus) bude starat Čína spolu s Ruskem a o jakýsi obranný kryt (jaderný deštník), kdyby se třeba Pákistán nebo severní Amerika zcvokla, se bude starat Rusko. Řízením Nové říše římské byla pověřena Praha, která vyhrála soutěž nad Vídní. Ostatně také nová demarkační linie osvětluje, proč vyhrála právě Praha. Centrum říše nemůže být na jejím okraji, to by byla strategická chyba.


Jak jsem psal minule, je velice pravděpodobné, že mezi současným ruským světem a Novou říší římskou vznikne z východní poloviny Polska, ze Slovenska a z Maďarska a pokud se globalistům podaří rozdělit Ukrajinu, tak i ze západní části Ukrajiny jakýsi okleštěný projekt Pilsudského a že tato, asi konfederace, bude tvořit jakýsi nárazník mezi Ruskem a Novou říší římskou, ale pod ruskou správou, správněji řečeno, pod správou ruské větvě globalistů.