• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 64. část

11. 03. 2022 MM


Dneska bychom si mohli říci něco o tom, jakou podle mě má Globální prediktor představu o budoucím uspořádání světa. Jak studenti KOB vědí, globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Tento proces nelze zrušit ani zakázat. Globalizace se projevuje v tom, že jakmile se střetnou dva systémy, ten silnější potlačí a pohltí ten slabší.


Pokud je však globalizace proces Objektivní, tak řízení globalizace je proces Subjektivní a stejně tak jako každý proces, lze globalizaci a také je třeba ji řídit. A kdo bude globalizaci řídit a podle jaké koncepce ji bude řídit, to záleží i na každém z nás.


Pokud se všichni necháme nadále oblbovat globálními parazity a jejich posluhovači, tak se samozřejmě bude