• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 68. část

26. 03. 2022 MM


Pojďme se dneska podívat, proč se tohle všechno děje, proč máme, ano už máme, ale málokdo to vidí, proč už máme válku v České republice.


Začnu tím, proč to vidí tak málo lidí. Inu to je jednoduché, Hierarchicky nejvyšší řízení (HNR), někdy mu též říkáme Bůh, pozor neplést si různými religiózními egregory, přiděluje člověku míru rozlišení podle výše mravnosti, tedy míra rozlišení je přímo úměrná míře mravnosti. To, co se v KOB nazývá rozlišením, to v bibli její tvůrci schovali pod slovo „osvícení“. Rozlišení je ve své podstatě umění rozlišit dobro od zla, pravdu od lži, správné od nesprávného.


Zde by mohl leckdo říci, no jasně, za všechno můžou lidi, protože se k sobě chovají jako dobytek, ale tak to přátelé není, to bychom opět jen zaměňovali důsledek za příčinu. Příčina je jinde, příčina tady toho všeho hnoje je v tom, že to, abychom se chovali jako dobytek, je cílem řízení Globálního prediktoru, protože čím nižší mravnost všech lidí na planetě, tím také nižší míra rozlišení všech lidí na planetě. On totiž Globální prediktor ztrácí své zděděné schopnosti, a proto potřebuje, aby obyvatelstvo planety degenerovalo úměrně s ním, protože jinak přijde o svoji vůdčí roli.


Ale vraťme se zpátky k té mravnosti. Od výše, respektive od kvality mravnosti se také odvíjí vše, co se na Zemi děje, protože:


Všechno, co se děje, děje se nejlepším možným způsobem, při té míře „morálky“ a „chápání objektivních společensko-přírodních procesů“, která je vlastní dotyčným lidem.


Globální prediktor tím, že u lidí snižuje míru mravnosti, řídí veškeré procesy na Zemi směrem k degradaci, což mu velice pomáhá, aby se sám při řízení procesů udržel v mezích božího dopuštění (aby si sám neumazal ruce). Čím hůře se k sobě lidé chovají, tím pro Globální prediktor lépe, tím tvrdší prostředky on může použít a před Nejvyšším zůstává čistý. Kdyby většina lidí dosahovala typu stroje psychiky Člověka, byl by GP nahranej, přišel by o moc.


Dále o tom, proč tu válku vidím v ČR už jako probíhající. Když Čingischán se svými vojsky postupoval na západ, dbal vždy na to, aby postupoval dostatečně pomalu, aby ti, co před ním ustupovali, měli dostatek času před ním utéct a vnést paniku do dalšího postupného města.


Totiž takoví váleční utečenci, zejména ženy a děti jsou ideálním nástrojem pro oslabení protivníka. Nejen že do města vpadli jako kobylky a podstatně ho vyjedli, ale také sebou přinesli zprávy o hrůzách, které „prováděl“ Čingischán a jeho lidé na obyvatelstvu, které mu padlo do rukou. V neposlední řadě u místních obyvatel vzbuzovali nelibost, protože díky jim se místním snížila kvalita života.


Mezi utečenci byli samozřejmě nasazeni Čingischánovi agenti, kteří byli na tuto činnost náležitě vyškoleni. Ti potom také prováděli sabotáže, podněcovali nepokoje v obleženém městě, podporovali poraženeckou náladu, a když bylo potřeba, sami bojovali s obleženými. Byli to takoví trojští koně. U nás v ČR je už prý těch trojských koní na 270 tisíc.


Tak to bylo, proč už považuji válku na území ČR za spuštěnou a nyní se podíváme, proč se domnívám, že to v ČR a zejména v Praze bude husté. Podle cílů Globálního prediktoru se vůbec nebojím říci, že půjde o genocidu českého národa.


Na ruských webech jsem našel hypotézu, že západní společnost je natolik zkažená, že se Globální prediktor rozhodl jí zničit. Tato hypotéza se začíná objevovat i na českých alternativních webech a diskusích, což potvrzuje, že není správná a že je naopak zavádějící.


No, já tuto hypotézu ponechám stranou a podám druhou, mnohem prozaičtější. Už jste někdy slyšeli, že tají ledovce a že se zvedá hladina moří? Určitě, a co to znamená pro Nizozemí, to si také každý dovede představit. Půjde pod vodu a ve zbytku bude vládnout islám. Proto je také na Entropě Davida Černého Holandsko pod vodou a nad hladinu vyčnívá jen pár minaretů.


A přátelé