• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 7. část.

Aktualizace: říj 4

Dneska se podíváme, jak nám pokračuje „náš“ projekt Mezimoří. Záměrně dávám slovo náš do uvozovek, neboť víme, že to není projekt náš, ale projekt Globálního prediktoru, často také nazývaného Globálním parazitem.


Možná se někomu nebude líbit nazvání parazit, ale mohu Vás ubezpečit, je to pojmenování ještě mírné a slušné na to, co už mají kluci (holky mezi nimi určitě nejsou) za sebou. Tak například jen ve 20. století padá na jejich účet cca 15 milionů obětí v 1. světové válce, cca 62 milionů obětí ve 2. světové válce, cca 5 milionů obětí v Korejské válce, cca 7 milionů obětí ve Vietnamské válce, mám ještě pokračovat? Myslím, že nejsme daleko od čísla 100 milionů obětí za 100 let. To já jen tak na okraj, abyste věděli, s kým máte tu čest a pro koho nebo pod kým pracují ty struktury, které nám vládnou.


A jak pokračuje projekt? Tak například v Praze v Dejvicích se zrodilo náměstí pojmenované po Marii Terezii, které bude osazeno její sochou. Zde stojí za zmínku, že soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 už v roce 2013, tak že je dobře vidět, že příprava informačního pole na uskutečnění projektu Mezimoří již určitý čas probíhá. Projekt Mezimoří, někdo to také může nazývat projektem obnovy Rakousko-Uherska, leží na srdci mnoha lidem, například zde a zde.

Asi se už dnes na školách neučí o Českém stavovském povstání a o popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí, o tom, jak bylo Čechům pod Habsburky dobře, že učitel národů, Jan Ámos Komenský, musel odejít do exilu a s ním několik stovek tisíc českých protestantů, potomků husitů. Je dobré vědět, na jakých projektech pracují majitelé Parlamentních listů.


Já jsem se vždy divil a nemohl jsem pochopit, když Valerij Pjakin mluvil o ruské elitě, ale nyní se mi zdá, že chování ruské „elity“ je v mnohém podobné chování a jednání české „elity“ a tak zde ocituji kousek jeho vyjádření, kde se k ruské elitě vyjadřuje:

„Co to bylo proboha za důkazy, které měl k dispozici jenom Němcov? Co je to za cirkus? Americká státní elita, která viděla, jak jejím prostřednictvím likvidují různé lídry, posílají černé známky a všechno ostatní, se to pokusila provést v praxi ve vztahu k Putinovi a předvedla svou absolutní nezpůsobilost ve vztahu k realizaci nadnárodní globální politiky.

To, že zahynul Němcov, nu což. Za prvé - každý člověk, který se zabývá politickou činností, musí chápat, že se nachází na frontě a někdy zájmy státu vyžadují, jak se říká, aby položil život za své spolubojovníky.

Co se týká konkrétně Němcova a těch ostatních, těch zrádců vlasti, tak pro ně je velice pohodlné zrazovat vlast a sloužit svým zahraničním pánům, ale stále si neuvědomují, že jsou spotřebním materiálem, toaletním papírem a až je zcela vyždímají, tak je předají k likvidaci, jako to bylo s Němcovem.

To samé čeká takového Jašina, Kasjanova, Ryškova, Čirikovou a jiné, chápete? Není v tom rozdíl. Napřed je využijí a potom zahodí, až se jim to bude hodit, jejich pánům.

Oni sami si vybrali svůj osud, sami obchodují se svou vlastí. Je to pro ně výhodné, přináší jim to peníze. Jejich osudem je tedy zdechnout v zájmu svého pána. To je objektivní danost.

Sami se pod to podepsali, jakmile začali obchodovat se svou vlastí. To se mimochodem týká i všech představitelů elity, kteří v nějaké míře vstoupí do spiknutí proti Putinovi a Rusku.

Jejich pán je zlikviduje a …“


Také v dnešním příspěvku můžete nalézt kontinuitu řízení. Soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 už v roce 2013, a tedy již před 7 lety někdo věděl, že v dohledné době bude potřeba v ČR popularizovat Rakousko, aby bylo možné provést projekt Mezimoří. Já myslím, že když se porozhlédneme, takových důkazů o kontinuitě řízení nalezneme mnohem více.


následující část

předchozí část

465 zobrazení1 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.