top of page
  • mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 78. část

11. 01. 2023 MMMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1.2.2022 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.

Z obsahu vyjímám:


ČLÁNEK 1

ÚČEL

Účelem tohoto Ujednání je upravit spolupráci smluvních stran v oblasti poskytování léčebné péče raněnému ukrajinskému vojenskému personálu (dále jen „pacienti“) v českých vojenských zdravotnických zařízeních.


ČLÁNEK 3

VÝBĚR PACIENTŮ

1. Ukrajinská smluvní strana bude po předchozí konzultaci s českou smluvní stranou navrhovat pacienty pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních. Česká smluvní strana může přijmout jako pacienta pouze vojenský personál Ukrajiny, který byl raněn v důsledku přímých nepřátelských akcí.

Za Ministerstvo obrany České republiky Daniel Blažkovec v. r. náměstek ministryně obrany České republiky

(zvýraznění MM)


Tak buď mají na Ministerstvu obrany České republiky věšteckou kouli, která jim ještě v lednu 2022 po krátkém zaříkávání řekla, že na Ukrajině vypuknou v krátké době (24.2.2022) „přímé nepřátelské akce“ a na ministerstvu si řekli, ejhle, pomůžeme Ukrajině, anebo to ministerstvo dostalo befelem. A protože já na věštecké koule nevěřím, tak se musím přiklonit k názoru, že to Ministerstvo obrany České republiky dostalo befelem a otázka pouze zní – od koho.


Když vezmu, že ani prezident M. Zeman, jako vrchní velitel ozbrojených sil věšteckou koulí nedisponuje, tak stále nám zůstává otázka, kdo tedy dal rozkaz k podepsání toho ujednání. Nebo snad každý hejhula může takovým to způsobem zavazovat Českou republiku kdy si vzpomene? Asi ne, že, tak se pojďme společně podívat, odkud mohl ten rozkaz přijít. Mluvím o rozkazu, protože jsme u vojáků a u vojáků je všechno na rozkaz.


Ten rozkaz, o kterém mluvím, nedostalo pouze české ministerstvo, ale dostalo ho i ministerstvo ukrajinské a tedy otázka se nám rozšiřuje i na Ukrajinu (jako zcela absurdní ponechávám stranou možnost, že rozkaz přišel přímo z Ukrajiny). Kdo tedy dal rozkaz oběma ministerstvům, aby podepsaly výše uvedené ujednání, kdo má takovou moc? No přeci ten, kdo věděl, že v krátké době (tří – čtyř týdnů) dojde na Ukrajině ke Speciální vojenské operaci a že tam budou ranění vojáci.


Ukrajina v sobotu 19.2.2022 na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyhlásila ústy svého presidenta úmysl odstoupit od Budapešťského memoranda a začít vyrábět jaderné zbraně, přičemž se nejednalo o žádnou výhrůžku, ale o přímou nahrávku Rusku, aby mělo záminku vstoupit na Ukrajinu. Já jsem projížděl Ukrajinu v roce 2013 a podle toho, co jsem tam viděl, tak Ukrajina má problém vyrobit toaletní mísu (obrazně), natož že by mohla vyrábět jaderné zbraně.


Hned v pondělí 21.2.2022 se před kamerami schází Bezpečnostní rada Ruska, na které musel každý člen rady přímo a jasně odpovědět na otázku prezidenta V. V. Putina, zdali podporuje nebo nepodporuje uznání nezávislosti DLR a LLR a ještě ten samý večer má prezident V. V. Putin projev k národu. V něm, mimo jiné, řekl přibližně toto: „Víme také, co již bylo řečeno. Prohlášení, že Ukrajina se chystá vytvořit své vlastní jaderné zbraně, a to není prázdné chvástání. Ukrajina má opravdu více sovětských jaderná technologií a nosiče těchto zbraní, včetně letectví, a Operačně-taktické rakety "Točka-U" také stále sovětského designu, jehož dosah přesahuje 100 kilometrů. Ale udělají víc, je to jen otázka času. Existují rezervy ze sovětské éry.“ (zvýraznění MM)


22.2.2022 po uznání Luganské a Doněcké republiky Rada federace posvětila použití ruských ozbrojených sil mimo území federace. 22 = Podpis Globálního prediktoru.


23.2.2022 byl v Rusku státní svátek Den obránců vlasti a


24.2.2022 začala speciální operace na Ukrajině. Týž den, v 6 hodin ráno moskevského času, oznámil a zdůvodnil zahájení operace a její důvody v televizním projevu president V. V. Putin. Možné jaderné zbraně Ukrajiny byly v projevu zmíněny.


Výše jsem zrekapituloval vývoj a nyní to celé porovnejte se skutečností, že již dne 1.2.2022 bylo v Praze podepsáno ujednání o léčení raněných ukrajinských vojáků a to s výhradou, že se musí jednat pouze o vojáky raněné v přímých nepřátelských akcích, přeloženo do češtiny, raněných ve válce. (Před zveřejněním tohoto dílu mi bylo oponováno kamarádem z USA, že jejich média minimálně několik měsíců jasně informovala o tom, že Rusko vpadne na Ukrajinu a že tedy na tom ministerstvu žádnou věšteckou koupi nepotřebovali, protože to bylo už nějakou dobu zcela jasné. Ano, ale je potřeba vzít v úvahu, že informační kampaň západních médií o napadení Ukrajiny Ruskem běžela už od roku 2014 a teprve nyní, 3 týdny před skutečným vpádem ruských vojsk, bylo podepsáno výše uvedené ujednání.)


Tak to byl jeden pohled na ujednání a nyní druhý. Co znamená „ujednání“? Kdyby to něco bylo nazváno mezinárodní smlouvou, musel by tu smlouvu schvalovat (ratifikovat) parlament, ale že to je nazváno „jen“ ujednání (kterých se prý podepisují stovky ročně), tak to může schvalovat a podepisovat, rozuměj Českou republiku zavazovat, kdejaký hejhula? Vy jste přátelé, toho hejhulu zvolili v nějakých volbách? Léčit raněné válčícího státu znamená se za tento stát postavit, respektive to znamená postavit se proti druhému válčícímu státu, a to si myslím, že je zásadní rozhodnutí. To bude za chvíli hejhula i vyhlašovat válku druhému státu?No, já myslím, že hejhula není žádný sebevrah, aby sám od sebe podepisoval takovou smlouvu, a proto si myslím, že hejhula musel dostat rozkaz a nechám na vás, abyste si sami vyjasnili, odkud že ten rozkaz přišel a jak vlastně funguje řízení našeho státu (a nejen našeho).


Takže přátelé doma v České republice, NE NE, žádný mesiáš z východu NEpřijede, na východě jsou pod stejnou kuratelou, jako my na západě.


* * *


Českou kuratelu ukázal všem současný předseda vlády Petr Fiala, velké díky mu za skvělou myšlenku, pozvat na dlabanec své předchůdce. Ti když budou dobře panáčkovat, možná je páníček ještě použije. Od Petra Fialy to byl naprosto geniální tah, kdy snad i těm méně chápavým dojde, že je úplně jedno, jaké jméno nebo jakou stranu volí. Pouze svou účastí u voleb vytváří iluzi demokracie a legitimizují současný otrokářský a fašistický systém.


Že Českou republiku neřídí vláda ani parlament, jak nás v tom všichni utvrzují, to dokazuje i ta skutečnost, že v současné době má v České republice slovanské geny přibližně polovina obyvatel, což znamená, že už polovina obyvatel byla vyměněna za Neslovany. Tento proces zahájili Přemyslovci a trvá již něco přes 1000 let.


Podle Ředitelství služby cizinecké policie se ke dni 30.9.2022 nacházelo na území České republiky 1 091 098 cizinců, přičemž samozřejmě v tom čísle nejsou započítáni ti cizinci, kteří už české občanství dostali. Jestliže k tomu samému datu bylo na území ČR 10 526 937 obyvatel, znamená to, že na našem území se nachází více než 10% cizinců a že samotný český národ vymírá. Porovnáme-li to s rokem 1989, kdy jsme měli 10 362 000 obyvatel, znamená to, že český národ se za 33 let „svobody“ scvrkl cca o milion.


S českým národem provádějí přesně to samé, co udělali s Egypťany, když je postupně zaměnili Araby. Kdysi se tak trochu v nadsázce říkalo, že posledním Egypťanem byl Omar Sharif.


Co to znamená pro NŘS, o tom jsem psal zde, a to jsem ještě netušil, že to půjde tak rychle. Aby se naše české řídící struktury udržely u moci, musí český národ existovat a když český národ existovat nebude, nebudou existovat ani české řídící struktury. To dá rozum, kdo by jim sloužil? Ukrajinec? Rus? Holanďan? Ne ne, ti budou sloužit svým páníčkům, ti mají své úkoly a stačí malý, jen trochu víc smrtelný Covid, a je po českém národu. V laboratořích se určitě nějaké takové zásoby najdou, když ne u nás, tak v Kazachstánu určitě. Praha dál bude centrem koncentrace řízení, avšak v bunkrech u lomu už budou sedět jiní.


Každý v míře svého chápání pracuje na sebe, a v míře svého nechápání pracuje na ty, kteří toho chápou více.


Nejen vymírání je problémem českého národa. Další, a ne malý, problém je jeho degenerace, která letí přímo šíleným tempem. Když jsem byl mladý, učil jsem se v hloubětínské TESLE, kde se vyráběly televizní a rozhlasové vysílače, dneska se na místě TESLY staví obytné domy. Pak jsem přešel do ZPA Košíře a pracoval na řídících systémech pro obráběcí stroje, a co dneska, už možná 30 let se žádné řídící systémy v České republice nevyrábí. O výrobě obráběcích strojů ani nemluvě, zůstali jen paběrky. Co umí dnešní lidé?, velké H a malé o…


Dnes jsem se holil (používám nyní Braun) a napadla mne taková kacířská myšlenka, umí u nás vůbec někdo vyrobit holicí strojek. Já se obávám, že neumí, a to jsem jen u holicího strojku. Ten úmysl Globálního prediktoru (GP), vrátit obyvatelstvo na úroveň 15. – 16. století, je více než reálný. Vždyť už se to děje, vždyť tam přátelé už jsme! GP za pomoci svého nástroje USA a ťukání nul na klávesnici skoupil a pak nechal zkrachovat české (nejen) průmyslové závody. Kde jsou hutě, kde jsou slévárny, kde je nějaká zdrojová základna státu? Lidé, kteří něco uměli, ti pomalu vymírají a ti nastupující, ti umí jen to velké H a malé o. Degenerace v přímém přenosu.


Jak na příkladu s Egyptem, tak i na příkladu z domova je jasně vidět, že globální moc existuje a že má značnou sílu. Nicméně já jsem přesvědčen, že se té moci dá vzdorovat. Jen to chce trochu odvahy a také obezřetnosti, chytrosti. NŘS dopustily zničení průmyslu, dobrá, asi musely, ale co školství, od kterého se všechno odvíjí. Je potřeba využívat objektivních okolností k dosažení svých cílů a já jsem přesvědčen, že i v NŘS se najde skupinka, která chce řídit národ a ne stádo.


A co na závěr, inu přátelé, pokud nechcete být tím stádem, učte se, pracujte na sobě, povyšujte míru svého rozlišení, pak nad vámi parazit a jeho slouhové ztratí moc. Nevěříte? Přečtěte si Na západní frontě klid a hned na začátku knihy si všimněte toho obrovského tlaku prostředí, které Paula a jeho kamarády donutilo opustit školu a jít se nechat zabít. Ostatně ani tito lidé netušili, že půjdou na smrt a že budou muset zabíjet. Bohužel, jejich míra rozlišení byla slabá, intuice nula a tlak prostředí tak silný. Nechali se zblbnout slouhy Globálního parazita, zrádci německého národa, kteří je odvedli na jatka.


A co vy přátelé, nosíte módní oblečení, módní zástřih, módní vous, lakované nehty, jste potetovaní, máte náušnici v každé dírce, v pátek v hospodě kritizujete vládu, prezidenta a v hlavě nasráno? Takové potřebují, to jste potom in.


Pamatujte, že záchrana tonoucích je pouze v rukou samotných tonoucích.


My se topíme, my se sami musíme zachránit, nikdo jiný to za nás neudělá. No a kdo se nezachrání, ten se utopí, tam jiná možnost není.


Mnohé věci nechápeme ne proto, že je naše chápání slabé, ale proto, že tyto věci nezapadají do okruhu našich pojmů.


1 218 zobrazení7 komentářů

7 Comments


trojkaivan
Jan 14, 2023

V článku Milana mě zaujala zmínka o kozlu "provokatérovi", v anglosaských jazycích nazývaném Judas goat - kozel Jidáš. Zprvu jsem si myslel, že jde jen o alegorii. Ale kdepak! Kozel jako vůdce stáda ovcí se používá opravdu dodnes, https://muph.livejournal.com/539911.html protože jej poslušně následují i vůdčí berani. A protože každé stádo živočichů se chová obdobně, bude asi nutné vyhodnotit, komu je role kozla Jidáše přisouzena ve stádu lidském, protože ovce na chvostu vůbec netuší, koho následují. Asociace mne přivedla k ceremoniálu otevírání Gotthardského tunelu, kde se to kozly jen hemžilo a napadla mne myšlenka: Pochopily také VIP politické špičky v prvních řadách?

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Jan 11, 2023
Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Jan 11, 2023

Fiala napsal vzkaz na tank pro obránce Ukrajiny - Novinky

Jaký je účel zbavování se vojenské techniky nám určitě ukáže blízká budoucnost. Že by příprava na příjezd ruských zachránců?

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Jan 11, 2023
Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Jan 11, 2023

To je až směšné - Kraken nezadržitelně letí světem - Novinky , to neumí vymyslet něco originálnějšího.

PS: Do České republiky Kraken zavítá až po volbách, aby nerušil.

Colossal octopus by Pierre Denys de Montfort - Kraken – Wikipedie (wikipedia.org)


Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Jan 11, 2023
Replying to

"co asi tak přijde po volbách"?

Kraken Honzíku, Kraken.

Like
bottom of page