• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 8. část.

Aktualizace: říj 4

Dneska se podíváme trochu do minulosti a ukážeme si, že Globální prediktor a struktura, kterou hledáme, používají stále stejné postupy.


Nedávno jsem čirou náhodou na youtube narazil na 2 díly „Tatra kolem světa“ z konce 90-tých let. Skouknul jsem je a vzpomněl jsem si na Expedici Lambaréne, kterou jsem jako kluk rád sledoval v televizi. 18-ti dílný dokument je možné stáhnout zde. Při sledování dokumentu o expedici Lambaréne jsem se vracel do svých dětských let, kdy jsem těm klukům neskutečně záviděl a nikdo mi neuměl vysvětlit, jak se pár chudých studentů může dostat k expediční, speciálně pro ně vyrobené, Tatře 138 a s ní absolvovat zcela zadarmo takový nádherný čundr přes celou Afriku.


V mládí mne více zajímala samotná cesta, avšak nyní jsem větší pozornost věnoval konci expedice. Ten konec je právě důležitý pro naše pátrání v minulosti, protože kvůli tomu konci se expedice konala. V 15. dílu dokumentu je ukázáno, s jakým zájmem se nejméně měsíc věnoval malé československé expedici světový tisk a jak za ní orodovaly světové instituce poté, co expedice nebyla na konci června 1968 vpuštěna do Gabonu, kam jako vezla nějaký zdravotní materiál. Právě při sledování dokumentu Expedice Lambaréne mne napadlo, že se Tatra vydává do světa vždy tehdy, když je potřeba Československo nebo Českou republiku ve světě zviditelnit. Posuďte sami:


Na první cestu kolem světa v roce 1935 se svojí Tatrou vydávají Jiří a Růžena Baumovi. V roce 1938 přichází Mnichov a zabrání Sudet.


V roce 1947, dne 22. dubna, se na cestu napříč 5-ti kontinenty vydali cestovatelé Hanzelka se Zikmundem a o 10 měsíců později proběhla v Československu změna režimu. Že změnu režimu nechal provést Globální prediktor, si netroufám tvrdit, nicméně se podepsal plným jménem.


Expedice Lambaréne se s Tatrou vydala na cestu 1.1.1968, přičemž na hranice Gabonu a asi 5 hodin od cíle expedice Tatra dorazila na konci června. Poté se jejímu osudu po 4 týdny vydatně věnovaly světová média a světové instituce psaly petice. Za pár dní, dne 21. srpna 1968 se uskutečnila intervence států Waršavské smlouvy do Československa. Zde se podepsala pouze jedna jedenáctka Globálního prediktoru.


Na další cestu kolem světa se Tatra vydala 18.3.1987 a v listopadu 1989 Globální prediktor provedl v Československu opět změnu režimu.


Do kategorie cest za zviditelněním Československa ve světě zapadá ještě Expedice Lambaréne 1988, která s automobilem Liaz dovezla do Lambaréne zdravotnický materiál a 13 000 kusů brýlí, dar československých občanů chudým Afričanům.


A aby toho nebylo málo, tak 22. února 2020 se Tatra opět vydává na další cestu okolo světa a opět tak, jako v roce 1947, s plným podpisem Globálního prediktoru. Sledujte pozorně tuto expedici. V okamžiku, kdy se o ní začne více psát, přiblíží se to, proč vyslali Tatru opět do světa. Snad se klukům nic nestane.


Co to bude, co z toho pro Českou republiku vzejde, můžeme zatím jen hádat, nicméně mně z toho všeho vychází, že Česká republika bude brzy ve středu světového dění.


Opakování osvědčených postupů potvrzuje, že Globální prediktor má k dispozici určité struktury, které prosazují jeho vůli. Po ovoci poznáte je. Když jsem začínal toto malé bádání po cestách Tatry, vůbec jsem netušil, že mne zavede tak daleko do minulosti. Původně jsem se domníval, že ony struktury mohly být vytvořeny někdy v 50-tých letech, ale vypadá to, vznikly již za První republiky, pokud nebyly převzaty z Rakousko-Uherska. To je velice odvážné tvrzení že? No, vzhledem k tomu, že se kolečko uzavírá a Česká republika se pomalu vrací pod křídla Habsburků, tak to zase taková fantazie není. Ostatně, probírali jsme to minule.


následující část

předchozí část

593 zobrazení2 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.