top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 82. část

Aktualizováno: 8. 8. 2023

29. 07. 2023 MM


Nedávno mne okolnosti donutily zamyslet se nad pojmy mnohoregionální blok a meziregionální konglomerát, kteréžto pojmy jsou bohatě vysvětlovány v Koncepci obecné bezpečnosti (KOB).


V podstatě se dá říci, že toto téma je základem celé KOB: „Rusko (SSSR) se v globálním dějinném procesu formovalo především jako výsledek preventivního začleňování autonomních regionů a ne jejich likvidací s následnou integrací úlomků. Rusko je velký mnohoregionální blok a ne meziregionální konglomerát. Pochopit procesy probíhající v bloku a jím iniciované v okolním světě není možné, pokud používáme meziregionální systém stereotypů rozpoznávání jevů, tj. pokud vidíme v bloku jeden z konglomerátů, znamená to hluboce se mýlit. Ty jevy, které se potom podaří přece jen nějak rozpoznat (otázka je jen: jak?), následně nechtějí zapadat do systému stereotypů vztahů popisujících konglomerát. Organizace bloku a řízení v něm se PRINCIPIÁLNĚ liší od organizace a řízení v konglomerátu.“, přičemž se v KOB hovoří také o Ruské civilizaci a o ruském světě.


Přivedla mne k tomu reakce jednoho z účastníků setkání na Altaji v diskusi na Telegramu, cituji: „Jaký je rozdíl a co je klíčovým rysem realizace nadnárodní politiky GP a Ruska, proč je Rusko pro GP jako červený hadr? Odpověď je velmi jednoduchá, politika GP je poštvávat národy proti sobě, zatímco rukama evropského lidu bylo několik národů zcela zničeno do posledního představitele této kultury. Rusko naopak v sobě zahrnovalo národy a přitom zachovalo kulturu těch národů, které do něj byly zahrnuty a transformovány. Na území Ruska neztratil ani jediný národ svoji kulturní identitu. GP prosazuje nadnárodní politiku rozděl a panuj, zatímco Rusko spojte se a žijte. Podle toho se GP neustále snaží zničit Rusko rukama Evropanů.“


Ale je tomu skutečně tak? Ano je, ale pouze v případě, když nerozlišujeme mezi metodami řízení jednotlivých křídel Globálního prediktoru (GP). Podíváme-li se v nedávné historii např. na Rakousko-Uhersko, tak to v sobě zahrnovalo nejméně 17 národů: Rakušany, Maďary, Čechy, Moravany, Slezany, Němce, Poláky, Ukrajince, Rusíny, Rumuny, Srby, Chorvaty, Slováky, Slovince, Italy, Židy, Romy, přičemž všechny si též zachovaly svou národní kulturu, národní identitu. Podíváme-li se v historii trochu dále, např. do Svaté říše římské, dělá to na mne dojem, že se také jednalo o mnohoregionální blok. Tedy tvrzení, že Rusko je něčím výjimečné, dostává trhlinu.


Na druhou stranu je pravda, že např. v Německu zcela zmizeli Lužičtí Srbové, avšak rozdíl mezi Německem a Rakousko-Uherskem vidím v tom, že Německo bylo více řízeno Atlantickým křídlem GP (revoluční metody řízení) a Rakousko-Uhersko bylo zase více řízeno Euro-Asijským křídlem GP (evoluční metody řízení). Proto také obě mocnosti proti sobě válčily.

Mně tedy mnohem správnější vychází tvrdit, že Atlantické křídlo GP provádí politiku poštvávat národy proti sobě (meziregionální konglomerát) a že Euro-Asijské křídlo se snaží o zachování kulturní identity národů (mnohoregionální blok). Ve světle této teorie potom jakákoliv výjimečnost Ruské „civilizace“ rapidně bledne, což též potvrzuje i Sovětskému svazu přidělená rudá vlajka, která se od čínské vlajky liší jen nářadím (znaky), které snižují či lépe upravují vlastní pravomoci státu.


Pokud se z pohledu vlajek podíváme na Sovětský svaz a Čínu, tak vidíme, že u obou byly použity spíše evoluční metody, což přesně potvrzují ty rudé vlajky. Rozpad SSSR však už řídilo Atlantické křídlo GP, což bylo potvrzeno změnou státních vlajek i změnou řízení z evolučního na revoluční. Asi před 10-ti lety (a spíše ještě dříve) přešlo řízení Ruska opět pod Euro-Asijské křídlo GP, což bude v blízké době potvrzeno vrácením se k rudé vlajce SSSR, pravděpodobně s pozměněným znakem. Tedy na území Ruska neztratil ani jediný národ svoji kulturní identitu ne proto, že by Rusko bylo nějakým způsobem výjimečné, ale proto, že se již přes 400 let nachází pod řízením Euro-Asijského křídla GP.


Proč o tom píši, v minulém dílu jsem psal, že nastává doba KOB a že Euro–Asijské křídlo GP je jejím mentorem. A dneska k tomu přidám, že GP, tedy jeho Euro – Asijské křídlo si zvolilo jako nástroj k prosazení KOB v Evropě právě Rusko. Proč právě Rusko, inu třeba proto, že již více než 300 let plní funkci ničitele GP nepohodlných subjektů, přičemž jak u zničení Švédů, tak i u zničení Francouzů a Němců byl použit stejný scénář - zavlečení nepřítele do hloubi Ruska, jeho vyčerpání a poté jeho zničení. V této souvislosti mne kolega upozornil na zajímavý výrok nejmenovaného analytika, který zněl: "Rusko je předurčeno pro roli ledoborce, který rozbije starý světový řád ve střední Evropě. A jakmile tento splní své historické poslání, bude potopen stejně jako známá loď. Existuje šance, ale čistě hypotetická, že odolá a nepotopí se.“ Tento výrok je v přesném souladu s tím, co já říkám ruským kolegům: „Rusko pomáhá přeformátovat Evropu a poté přeformátovaná Evropa přeformátuje Rusko, a to se pak budete divit.“


Koncepce obecné bezpečnosti je záměr, jak vybudovat sociálně spravedlivou a harmonickou společnost, jak zajistit mír na celém světě, rozvoj kultur různých národů a jejich vzájemnou součinnost. Už její název „obecné“ napovídá, že se jedná o bezpečnost pro všechny, nicméně je myšleno, pro všechny, kteří chtějí.


Nechci tímto článkem KOB nijak zpochybňovat, jen chci říci, že si dovedu dost dobře představit, že se Česká republika stane „vlajkovou lodí“ budování sociálně spravedlivé společnosti v Evropě, respektive minimálně v hranicích Nové říše římské, jak jsem pracovně nazval novou středoevropskou unii. Dovedu si velmi dobře představit, že národy v Nové říši římské se budou pyšnit, že patří do českého světa podobně, jako se pyšní národy Ruské federace, že patří do ruského světa. Budou vytvořeny nové pojmy, český Němec, český Sas, český Rakušan, český Slezan či český Polák atd., podle toho, čím se kdo cítí. Český národ půjde dalším národům Nové říše římské příkladem v budování sociálně spravedlivé společnosti a lidé druhých národů se budou spontánně učit český jazyk, aby mohli svým krajanům předávat znalosti a zkušenosti českého národa. Bude znovu velká čest moci studovat na českých vysokých školách, zejména na Karlově univerzitě v Praze a na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Vladimír Michajlovič Zaznobin se měl v minulosti 2x setkat se zástupci Globálního prediktoru (GP). Poprvé někdy v 90-tých letech ve Španělsku a poté někdy okolo roku 2000 ve Švýcarsku. Co já vím, nikdy jsem od něj bližší informace o těchto setkáních neslyšel a i Valerij Viktorovič Pjakin, když byl na to dotázán, odpověděl, že když o tom nemluví V. M. Zaznobin, on také o tom mluvit nebude.


Pídil jsem se, pídil, až jsem se dopídil, že kromě jiného V. M. Zaznobin zástupci GP položil otázku přibližně v tomto znění: „Vy jako Globální prediktor disponujete obrovskými znalostmi, které mohou pomoci lidstvu ve svém vývoji, proč lidstvo s těmito znalostmi neseznámíte, proč lidstvo neučíte?“

Zástupce GP se na V. M. Zaznobina podíval a zeptal se ho: „Máte psa?“ a po souhlasném přikývnutí V. M. Zaznobina zástupce GP pokračoval: „ A učíte ho rusky?“


Velice výmluvná odpověď zástupce GP, přičemž zcela pochopitelná, protože když se blíže podíváme na život většiny lidí, je to přesně podle japonského animovaného filmu Cesta do fantazie – Wikipedie (wikipedia.org) (ke stažení zde), kde je život většiny lidí připodobněn životu prasat. Není se tedy čemu divit, že má GP o nás takové mínění. Dokud my lidé nepochopíme, že jsme na tento svět nepřišli proto, abychom se pořádně nažrali (ožrali) nebo abychom nahamounili jakýsi majetek, bude se k nám GP chovat jako k dobytku, respektive ještě hůře než k dobytku.


V. M. Zaznobin říká, např. v tomto videu, že hlavním cílem GP je zabránit lidem, aby se spojili s Bohem (Tvůrcem) a stali se skutečným Člověkem. Podíváme-li se na současné probíhající procesy zejména u nás doma v České republice a jejich tendenci, mám dojem, že tomu tak úplně není, že přeci jenom, alespoň Euro-Asijské křídlo GP, začalo pracovat na změnách, vedoucích ke spravedlivější společnosti. Např. „aféra“ okolo Jaroslava Duška a jeho průpovídky o rakovině jasně ukazují, kterým směrem se jako společnost budeme ubírat. Ono už je na čase, protože jako národ máme jen dvě cesty, ze kterých ta druhá vede přímo do ZOO, přesněji do pavilonu lidoopů.


Na aféře Jaroslava Duška můžeme v přímém přenosu sledovat způsob řízení složitých sociálních supersystémů, který je složitými slovy popsán v tlustých knihách. Naše řídící struktury začaly měnit společnost směrem k lepšímu a použily na to osvědčenou metodu Overtonova okna. Dušek dostal za úkol vyjevit něco v současné době absolutně nemyslitelného a Válek a další dostali za úkol tomu udělat reklamu, aby se o tom mluvilo. Zatím jsou všichni rozhořčeni, ale postupem doby začnou převažovat kladná stanoviska a výsledkem bude, že celá společnost se postupně bude stávat zdravější a zdravější. Již jsem zaznamenal několik nesmělých článků o tom, že i malá dávka alkoholu je pro člověka škodlivá. Jak vidíme, metodu Overtonova okna lze použít i na ozdravění společnosti.


Velkým a asi i největším problémem KOB je kádrová bída, a to jak u nás doma v České republice, kde KOB musí propagovat ruský agent a zloděj, tak jen o trochu menší problém s kádry je tady v Rusku. Bůh (systém, pravidla, zákony vytvořené nějakou vyšší realitou, v našem chápání nepředstavitelnou – zelí také nechápe, proč ho žere koza) dává člověku znalosti podle míry jeho mravnosti a tedy pokud je u člověka míra mravnosti nízká, nízká je i míra chápání dotyčných lidí. Prostě člověk, který lže a to i jen občas, nikdy KOB nepochopí, protože mu Bůh prostě „nenadělí“. Vrátím-li se k setkání na Altaji, tak tam 3-4 účastníci setkání, včetně hlavního organizátora, půl dne probírali a vysvětlovali si pojmy materie – informace – míra (MIM), a když poté skončili, jiný účastník jen tak utrousil, půl dne se v tom šťourají a podstatu stejně nevyjevili. Pro takové lidi zůstane KOB na vyšších prioritách uzavřená, nicméně zaplať pánbůh alespoň za tu 3. prioritu.


V Rusku zatím nevidím podobné kladné náznaky na budování sociálně spravedlivé společnosti. Stav společnosti je podobný tomu stavu, který před cca 180 lety popsal Karel Havlíček Borovský. Např. obchody, to je jeden velký podvod, přesně jak píše v kapitole „Kupéčestvo“ Karel Havlíček: „Ruští kupcové dokonce to neznají, co se v obchodu poctivostí nazývá; obchod jest u nich, jako u všech východních národů; vojna bez krveprolití, kdo s koho, ten toho; ošiditi u nich jen znamená býti chytřejším a nikoli za nedovolenou věc se nemá, nýbrž ke cti slouží.


V každém obchodě, včetně internetových, tam zvláště, je určitý systém slev (sleva = rusky skidka), který většinou pokrývá veškeré prodávané zboží. Většinou je na každém zboží přeškrtnutá cenovka s nehoráznou cenou a pod tím napsáno sleva v rozmezí cca 20 – 80 % a skutečná cena, která je nehorázná jen o trochu méně. Každý malinko větší obchod dále vydává „slevové“ karty, a když vy jejich slevovou kartu nemáte, což je při cestování naprosto normální, nemáte na slevu nárok. Když jim říkám, že jejich skidky jsou jeden velký podvod, usmívají se, jak mne doběhli.


Těmito posledními odstavci jsem chtěl ukázat, že český národ, česká společnost je mnohem lépe připravena na přijetí, respektive na vytvoření sociálně spravedlivé společnosti v duchu Koncepce obecné bezpečnosti, a proto se také stane vůdčí silou Nové říše římské a poté i celé Evropy.


1 066 zobrazení15 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

15 Comments


vaclav.cermak
Aug 24, 2023

"jsem křesťan, věřím v Boha, věřím Bohu. Věřím též "po protestantsku" v autoritu Písma (Bible)." --joesterreicher Mezi křesťany (protestanty) jsem pohyboval cca 10 let. Za tu dobu jsem stihl zjistit, že Bible, tzv. Boží slovo, existuje jen v opisech, nikoli v originále. V zásadě jsou jen dva výchozí manuskripty, které ani nejsou totožné. Je tudíž velmi pravděpodobné, že ty kopie, co nám byly zanechány, jsou upravené pro potřeby "biblické koncepce" na ovládání davů.

To samozřejmě neznamená, že "Bůh" neexistuje, jen zřejmě nemá moc společného s jeho křesťanským vypodobněním.

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 08, 2023
Like

joesterreicher
Aug 04, 2023

ještě dlužím odpověď na dotaz kob (MM?), respektive na jeho charakteristiku, že... "GP si pěstuje národy, stejně jako si lidé pěstují králíky. Na přelomu 19. a 20. století bylo v českých rodinách, alespoň na vesnicích obvyklé, že mívaly 8 - 10 dětí. Např. můj děda, ročník 1906, měl 8 sourozenců. Proč tomu tak bylo? Inu prostě proto, že GP už dopředu počítal s tím, že se R-U rozpadne a že České království bude potřebovat české obyvatele."

zkusil bych to formulovat jinak: gp "nepěstuje", ale rozumí mechanismu vzniku národa (hlediska jazyková, hledisko společného prostoru, společné minulosti, kulturní podobnosti...). Proto je dle potřeby schopen "vytvořit" velmi rychle v průběhu dvou generací nový národ. Neumí ovšem právě tak rychle národ opět "ukončit", takže…

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 08, 2023
Replying to

Díky za reakci a odpovím na příkladu. Když GP ustanovil mezi Ruskem a Čínou Mongolsko, žilo na jeho území s bídou půl milionu lidí. Od té doby a je úplně jedno, jaký tam mají režim, jsou ženy za porozené děti odměňovány a dostávají medaile. První medaili dostanou nyní při 4. dítěti, za socializmu to bylo při 5. Poté další medaili dostávají při 6. (8.) dítěti s tím, že každý rok dostávají nějakou finanční odměnu. Nyní je Mongolů necelých 4 miliony a jsou šťastní, když chodí kadit na dvorek na suchý záchod (dříve chodívali kousek dál za jurtu).

Like

ing.jiri.kruzik
Aug 04, 2023

Dobrý den pisateli pod značkou "joesterreicher"! Velmi Vám doporučuji přečíst si kapitolu 3.3.1 knihy "Sad roste sám?..." pozorně, a to i s poznámkami pod čarou, které jsou hodně důležité. K objasnění Vámi zmíněné "biblické koncepce" Vám dále navrhuji prostudovat si kapitolu "8.4 Koncepce řízení historicky reálné globalizace" v knize "Základy sociologie 2" (od str. 55 v mnou upravené verzi na Konceptuál CZ v sekci "KOB a DVTŘ") a také "Přílohu č. 1 Operace "Exodus"" stejné knihy (od str. 207 tamtéž). No a konečně Vám doporučuji si podrobně přečíst kapitolu "10.5 Egregoriální náboženství a biblický projekt zotročení lidstva" v knize "Základy sociologie 3" (od str. 142 tamtéž). Tam všude je Vámi zmiňovaná problematika smysluplně popsána a já se s tímto popise…

Like

joesterreicher
Aug 02, 2023

dobrý večer. Děkuji Vám za doplnění literatury (odkaz na rozpracovanou kapitolu v knize Sad roste sám). Nečetl jsem tu práci, nyní jsem na základě Vašeho doporučení text kapitoly přečetl (zatím spíš přehlédl). Nemyslím, že má formulace je až natolik odlišná od textu Sadu. Čili, jednotlivé střípky jsem si na základě svých vědomostí a mravnosti poskládal v určitý "náhled", který je do jisté míry s náhledem autorů KSB shodný.

nejde mi tu ovšem v tuto chvíli o "poskládání faktů" v ucelený obraz (čili jinak řečeno z kamínků mozaika a nikoli kaleidoskop); a nechci nijak zdůrazňovat či naopak zamlčovat roli zednářstva, Londýna a také Říma na utváření USA.

spíše se chci zamyslet (poukázat) na metodologii. Respektive na AXIOM. Na tvrzení o tom,…

Like
bottom of page