top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 83. část

03. 08. 2023 MM


Minulý díl jsem zakončil slovy: … „že český národ, česká společnost je mnohem lépe připravena na přijetí, respektive na vytvoření sociálně spravedlivé společnosti v duchu Koncepce obecné bezpečnosti, a proto se také stane vůdčí silou Nové říše římské a poté i celé Evropy.“


Ano, je to tak, ale zadarmo to nebude, z nebe nám to samo nespadne.


A mnohé to bude bolet, v první řadě narkomany, přitom drogou nemyslím jen lehké a tvrdé drogy, alkohol a cigarety, ale třeba také maso. Nevěříte? Když jsem byl mladý, mívali jsme maso jen jednou týdně, většinou v neděli. Ne proto, že bychom na něj jako rodina neměli, ale proto, že to byl takový zvyk. Maminka s přítelkyněmi vždy probírala, jaké maso koupily na neděli.


A proč maso řadím mezi drogy? Přátelé, znáte toxiny? Něco si o nich načtěte (třeba zde a zde), snížením spotřeby masa ve společnosti se zásadně sníží agresivita mezi lidmi. To je moje osobní zkušenost. Byl jsem sám nad sebou velmi překvapen, když jsem komusi asi po roce nejedení masa na silně provokativní otázku, po které bych dotyčného normálně poslal někam hodně a hodně daleko, odpověděl absolutně klidně a možná i s úsměvem. Moje agresivita se po detoxikaci organismu významně snížila.


Společnost je třeba ozdravit nejen fyzicky, to by ještě nebylo tak složité, ale hlavně psychicky. V dnešní společnosti se lhaní takřka považuje za normu a parazitovat jakýmkoliv způsobem na druhých se považuje za životní úspěch. Dalším velkým a možná i největším problémem dnešních lidí, asi spíše těch mladších, je, že se jim posunula hranice mravnosti směrem k nemravnosti. To co starší generace považuje za nemravné, to už ta mladší generace bere jako normu.


Zásadním problémem, který bohužel není v Koncepci obecné bezpečnosti (KOB) vůbec řešen, je institut všemožných i nemožných pojištění. Různé pojistky a pojištění ve společnosti zásadně snižují míru odpovědnosti všech zúčastněných obecně, a pokud chceme budovat (s-troj-it) sociálně spravedlivou společnost, je potřeba zrušit, případně zásadně omezit veškerá pojištění.


Ano, je to tak, přátelé, naší společnosti by k jejímu ozdravění velmi pomohlo zrušení veškerých pojištění, pro začátek alespoň těch, které zásadně snižují míru odpovědnosti člověka. Coříkáte, ťukáte si na čelo? Nebo namítáte, a co si bez pojistky počnu?


A co si počnete? No prostě budete opatrnější, to je jednoduché. Budete k druhým lidem ohleduplnější, protože když vy druhému způsobíte nějakou újmu, budete ji také muset nahradit. A nahradit ji ze 100 %, čímž třeba utrpí i vaše rodina. Prostě se budete snažit chovat se jako Člověk!


A lidé budou muset být opatrnější a zodpovědnější i vůči sobě, i vůči svým dětem, protože za lékařskou péči budou platit. A opět ze 100 %, protože když jste nemocen, je to jen a jen vaše chyba, protože špatně žijete. A výjimky neexistují. Pokud žena porodí nemocné dítě, je to chyba jen její a jejího partnera (případně už jejich rodičů), protože nikdo nikdy z nemocného těla žádné zdravé dítě neporodil a nikdy neporodí. Ano, přátelé, tomu se říká odpovědnost, odpovědnost za život svůj i život svých dětí.


Takto si já představuji spravedlivou společnost. Nelze svou odpovědnost házet na někoho jiného, to Člověk nedělá. Rodiče vychovávají své děti, jak se říká, vyvedou své děti z hnízda a poté se děti ve stáří rodičů o své rodiče starají. To je normální člověčí koloběh života. K tomuto stavu by měla společnost směřovat. A pokud nemáš děti, protože jsi třeba bukvice, tak se sice společnost o tebe nějakým základním způsobem postará, protože jsi nemocný, ale v úctě tě určitě chovat nebude. Takové lidi prostě společnost nepřijme, budou žít na O-krajině společnosti.


Pojistky a pojištění jsou zásadním problémem společnosti, protože podstatným způsobem snižují odpovědnost. Každý z nás se už v životě setkal s někým, kdo prohlásil: „Já jsem pojištěný, mně se nemůže nic stát“. Tací lidé pak třeba sednou do auta, způsobí nehodu nebo vám i zabijí dítě, a pokud nepili alkohol, tak pojišťovna za ně škodu uhradí a je to vůbec nebolí, příště to klidně udělají znovu.


Když takoví lidé pojištěni nebudou, mnozí, a určitě jich bude většina, budou jezdit mnohem opatrněji (vše se odvíjí podle křivky Normálního rozdělení) a když už dojde k nějakému malému ťukanci, budou se všichni omlouvat a třeba i nabízet odškodnění přímo na místě, protože to je vždy výhodnější, než do věci motat právníky.


Různá pojištění typu pojištění odpovědnosti a majetku fyzické a právnické osoby zásadně snižují odpovědnost zúčastněných a dovoluje jim nedodržovat bezpečnostní normy a chodit do rizik, do kterých by bez pojištění určitě nešli. U právnických osob je potřeba zrušit veškeré jejich formy, které umožňují jakékoliv omezení odpovědnosti či ručení. Způsobil jsi někomu újmu, musíš ji nahradit, tak to bude a bude to tak v pořádku, protože Člověk může druhému způsobit újmu, ano, to se stává, nikdo není dokonalý, ale Člověk také tu újmu nahradí, protože je Člověkem.


Pojištění parazitů hérců a héreček včetně pojištění profesionálních sportovců je potřeba zrušit jako jedno z prvních, protože pro parazitizmus nebude v sociálně spravedlivé společnosti žádné místo. Profesionální herci a profesionální sportovci budou odměňováni adekvátně na hranicích životního minima a jejich profese budou brány jako poslání, protože jejich činnost společnosti nic nepřináší. Stát bude pomáhat rozvoji fyzické i psychické kultury veškerého obyvatelstva, tělocvik a gymnastika se stanou prestižními sporty.


Předpokládám, že většina studentů KOB pochopila, jakou funkci ve společnosti ve skutečnosti plní různé druhy pojištění. Stavění nezodpovědných na úroveň zodpovědných, snímání odpovědnosti z malých lidí a tím umožnění jim překračovat hranice svých možností, které by bez pojištění dotyční nepřekračovali, je hlavním účelem téměř všech druhů pojištění. Stejně tak, jako samotný horolezec neleze na skálu, pokud ho kolega nejistí, většina lidí omezí, přesněji, si bude více rozmýšlet kroky, které dříve pokrývalo pojištění.


Pojištění bylo vymyšleno za účelem snížení odpovědnosti lidí za své konání a tím také jako prostředek degenerace společnosti.


Bez různých pojistek se lidé začnou stávat Člověky, rusky člověk = čelavěk, což znamená celý věk. Slovo člověk říká, že člověk, respektive jeho duše (tělo je jen dočasný obal) je nesmrtelná.


Zrušení či podstatné omezení pojištění umožní společnosti vydechnout a vzít svůj život do svých rukou. Společnost se zklidní, každý bude rozvažovat, zdali ten krok může podniknout nebo ne, protože si sám za ten krok ponese odpovědnost. To se týká nejen života osobního, ale i profesního. Zlepší se meziosobní vztahy, protože každý bude nucen se chovat zodpovědně a ohleduplně.


Zrušení či podstatné omezení pojištění umožní dosáhnout cílů KOB, tedy aby se lidé přestali chovat jako prasata, viz japonský animovaný film Cesta do fantazie (ke stažení zde) a snažili se chovat jako Člověk. Ostatně zrušení pojištění postihne zejména pojišťovny, které jsou de facto všechny v nadnárodních rukách a v podřízených zemích působí jako vysavače (peněz samozřejmě, ne prachu), Člověka s velkým „Č“ jako takového se zrušení pojištění nedotkne ani v nejmenším, naopak mu to usnadní život, protože odpovědně se začne chovat i jeho okolí.


Jak vidíme, cesta k vybudování sociálně spravedlivé společnosti není zase až tak složitá, nicméně pro mnohé bude trnitá, nikoli však nemožná. Zrušení či podstatné omezení pojištění naplní i další cíle Globálního prediktoru (GP), jako je snížení spotřeby včetně podstatného omezení cestování a v neposlední řadě i zajištění míru na celém světě, protože lidé v sociálně spravedlivé společnosti se budou chovat mnohem zodpovědněji, než se chovají nyní.


Co říci závěrem? Protože jsme na webu Koncepce obecné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, podíváme se s trochou nadsázky na výše uvedené z pohledu Plné funkce řízení (PFŘ). V minulém dílu jsme provedli její 3. etapu, když jsme vytyčili cíl, viz text: Česká republika se stane „vlajkovou lodí“ budování sociálně spravedlivé společnosti v Evropě, respektive minimálně v hranicích Nové říše římské, i když, po pravdě řečeno, my jsme ten cíl spíše jen vytáhli na světlo, on už byl vytyčen GP. V tomto dílu jsme zformovali základní koncepci, když jsme si řekli, jak to celé provést, tedy jsme naplnili 4. etapu PFŘ.


Ono by se po vytyčení cíle mohlo zdát, že jeho provedení bude složité a takřka nemožné, ale když se podíváme na předloženou koncepci, tak ono stačí pouze zrušit institut pojištění a celá společnost se výrazně posune směrem k sociální spravedlivosti, přesně v duchu KOB. Ono nadělat z lidí Člověky bude ještě daleká cesta, ale ne nemožná, protože příznivý vítr Nejvyššího budeme mít v zádech. A že stejně většina lidí zůstane na 3. prioritě zobecněných prostředků řízení/zbraní? Ale vždyť o to přece GP jde a i to bude obrovský úspěch.


Na vysvětlenou dodám, že 1. a 2. etapu PFŘ provedl GP, který identifikoval problém a 5. etapu PFŘ provedou struktury, které GP zformoval již v minulosti. Jak ji provedou, to už je jejich problém, ony to umí, ony si poradí. No a 6. etapu PFŘ budeme provádět my všichni, a to společně s GP. Co se týká 7. etapy PFŘ, struktury budeme udržovat v provozu schopném stavu, neboť je budeme ještě potřebovat. Tak a jak se vám, přátelé, líbí tato nadsázka?


Tuto koncepci vám studentům KOB předkládám k prodiskutování s vědomím, že pouhé zrušení či podstatné omezení pojištění ještě k vytvoření sociálně spravedlivé společnosti nepovede, nicméně se jí podstatně přiblíží a umožní společnosti uzdravit se. A co se týká Prahy a České republiky, ty mají osud předurčen - V Praze je brána, otevírající cestu ke zdroji životodárného světla, v Praze je brána, otevírající cestu k samému Stvořiteli. Pojďme společně tuto bránu otevřít.


O dalších opatřeních, která napomohou vytvoření sociálně spravedlivé společnosti, tak jak ji má na mysli KOB, a také Vy, napište v komentářích.


1 392 zobrazení26 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

26 Comments


KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 11, 2023

Pro nás nepředstavitelná čísla:

https://www.kommersant.ru/doc/6043349

Sberbank zaznamenala nárůst počtu pokusů o telefonní podvody proti Rusům na 8,6 milionu denně

V roce 2023 dosáhl počet pokusů o telefonní podvody proti Rusům 8,6 milionu denně oproti 5 milionům v roce 2022, uvedl Stanislav Kuznetsov, místopředseda představenstva Sberbank. "Hlavní hrozbou jsou telefonní podvody, které tvoří 90 % všech kybernetických podvodů. A počet pokusů o telefonní podvody roste: v roce 2022 počet takových pokusů proti ruským občanům dosáhl 5 milionů denně a dnes je to již 8,6 milionu denně, "řekl pan Kuznetsov RIA Novosti. Podle něj je nejoblíbenějším podvodným schématem stále schéma s převodem nebo příspěvkem na "bezpečný účet". Podle odhadů Sberbank představuje více než 77% pokusů o podvod. Stanislav Kuznetsov vysvětlil, že běžnými triky v…

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 11, 2023

Zdravím simooo888888.

Já bych řekl, že jste si sám i odpověděl – „Kde je teda miera?“ Ano, kde je ta míra? Pokud jsem souseda několikrát upozorňoval, že si má opravit komín a on na to kašle, tak až mu shoří barák, s mojí pomocí počítat nemůže. Jiná situace bude, pokud sousedovi spadne na barák meteorit.

Víte, ono de facto je to vždy o nějakém šlendriánu, o nějaké nezodpovědnosti, o mávnutí rukou, ono to nějak projde. Ale takový přístup nemá s Člověčím přístupem nic společného. Ono stavět si barák v záplavové oblasti může jen velmi nezodpovědný člověk, který právě tu svojí zodpovědnost se snaží přehodit na někoho jiného.

Nevím, jestli jsem to napsal dost srozumitelně, ale jde mi zejména o to,…

Like

simooo888888
Aug 11, 2023

Mám jeden dotaz na autora, ale začnem trochou teórie ešte zo školských čias.

Zase sa to dotýka miery a samozrejme mravnosti, ale každý čitateľ nech posúdi sám.

Prvé poisťovne vznikali ako družstvá, a družstvo vieme že existuje s cieľom prinášať úžitok svojim členom. Na tejto koncepcii nevidím nič zlé sa poistiť proti neočakávaným napríklad prírodným udalostiam. Do dnešných dní tak fungujú skupiny (poväčšinou) ázijských podnikateľov. Tí odmietajú komerčné poisťovne a radšej časť zisku hromadia na spoločný účet, ktorý striedavo spravuje vždy jeden z členov a prípadné vyplatenie z fondu je zase na skupinovom rozhodnutí členov. (Tie skupiny podnikateľov majú od 10 do 200 členov podľa veľkosti menšiny v regióne).

Na rozdiel od tohto konceptu dnešné poisťovne sú väčšinou a.s. a…

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 08, 2023

Přátelé, až nyní jsem se všimnul, že v času 01:44 úvodního videa se objevuje tank s pořadovým číslem 182 s nápisem fašisti a s hákovým křížem. Ano, takto nějak jsme se (skoro) všichni na okupanty v té době dívali, ale já chci upozornit na jinou věc, a to, že ten nápis je na tanku č.182, což když sečteme 1 + 8 + 2 dává součet 11. Tedy buď to byla náhoda (ale ty prý neexistují) nebo již v té době někdo věděl, jak se ve skutečnosti děje a kdo za celou okupací stojí. Ten záběr je celkem dlouhý a je vidět, že na okolních tancích nápisy nejsou, takže to vypadá, že si "lidový umělec" vybral tank s číslem 182 zcela…


Like
seky333
Aug 09, 2023
Replying to

Tak mě napadá, že když se to vědělo kdo je zatím, tak mohl být někým řízen a dostal instrukce umělec kam to má napsat. A ještě když nadtím tak přemýšlím, že je to k tomu číslu 11, co když (teď to trochu přeženu) klidně to mohlo být myšleno na GP.

Like

isskucerova
Aug 06, 2023

Jo, jo i KoZa ( kolektivní západ), tvrdí, že lidé nemusí jíst maso - oni nabízejí červíky.

Svět se úplně zbláznil. Proboha, lidi, vy potřebujete hovězí dobytek, když na nic jiného tak na hnůj. Bez hnoje nic nevyroste. Umělá hnojiva dlouhodobě nenahradí v půdě humus z hnoje. Za chvíli vám neporostou ani brambory. Potřebujete mléko pro děti. Může se omezit vepřové maso - je svým způsobem náročné na obilí a kejda je kyselá - pro pole skoro problém. Kyselost se musí neutralizovat. Zemědělství je o přírodě, ta musí být v rovnováze. Všechny tyto "úlety" - maso ne, jsme vegetariáni - to zavání neskutečným průšvihem.

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Aug 07, 2023
Replying to

„Tihle dobří lidé,“ spustil vězeň a kvapně dodal, „vladaři... z pouhé nevědomosti popletli všecko, co jsem hlásal! A obávám se, že podobné matení pojmů potrvá ještě dlouho. Všecko pochází z toho, že on chybně zaznamenával má slova.“

Zavládlo mlčení. Teď už se obě oči zkalené bolestí těžce upíraly na vyšetřovaného.

„Naposledy tě varuji: přestaň se vydávat za blázna, buřiči,“ pokračoval Pilát měkce a nevzrušeně. „Záznamů o tobě moc nemáme, ale i ta troška stačí, abys byl ukřižován.“

„Ne, opravdu, vladaři,“ vězeň se snažil mluvit co nejpřesvědčivěji, „chodí za mnou jeden s kozlím pergamenem a píše a píše. Jednou jsem mu nahlédl přes rameno a zhrozil jsem se! Ani slovo z toho, co bylo napsáno, jsem nevyřkl, žádal jsem ho: ,Prosím…

Like
bottom of page