top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 83. část

03. 08. 2023 MM


Minulý díl jsem zakončil slovy: … „že český národ, česká společnost je mnohem lépe připravena na přijetí, respektive na vytvoření sociálně spravedlivé společnosti v duchu Koncepce obecné bezpečnosti, a proto se také stane vůdčí silou Nové říše římské a poté i celé Evropy.“


Ano, je to tak, ale zadarmo to nebude, z nebe nám to samo nespadne.


A mnohé to bude bolet, v první řadě narkomany, přitom drogou nemyslím jen lehké a tvrdé drogy, alkohol a cigarety, ale třeba také maso. Nevěříte? Když jsem byl mladý, mívali jsme maso jen jednou týdně, většinou v neděli. Ne proto, že bychom na něj jako rodina neměli, ale proto, že to byl takový zvyk. Maminka s přítelkyněmi vždy probírala, jaké maso koupily na neděli.


A proč maso řadím mezi drogy? Přátelé, znáte toxiny? Něco si o nich načtěte (třeba zde a zde), snížením spotřeby masa ve společnosti se zásadně sníží agresivita mezi lidmi. To je moje osobní zkušenost. Byl jsem sám nad sebou velmi překvapen, když jsem komusi asi po roce nejedení masa na silně provokativní otázku, po které bych dotyčného normálně poslal někam hodně a hodně daleko, odpověděl absolutně klidně a možná i s úsměvem. Moje agresivita se po detoxikaci organismu významně snížila.


Společnost je třeba ozdravit nejen fyzicky, to by ještě nebylo tak složité, ale hlavně psychicky. V dnešní společnosti se lhaní takřka považuje za normu a parazitovat jakýmkoliv způsobem na druhých se považuje za životní úspěch. Dalším velkým a možná i největším problémem dnešních lidí, asi spíše těch mladších, je, že se jim posunula hranice mravnosti směrem k nemravnosti. To co starší generace považuje za nemravné, to už ta mladší generace bere jako normu.


Zásadním problémem, který bohužel není v Koncepci obecné bezpečnosti (KOB) vůbec řešen, je institut všemožných i nemožných pojištění. Různé pojistky a pojištění ve společnosti zásadně snižují míru odpovědnosti všech zúčastněných obecně, a pokud chceme budovat (s-troj-it) sociálně spravedlivou společnost, je potřeba zrušit, případně zásadně omezit veškerá pojištění.


Ano, je to tak, přátelé, naší společnosti by k jejímu ozdravění velmi pomohlo zrušení veškerých pojištění, pro začátek alespoň těch, které zásadně snižují míru odpovědnosti člověka. Coříkáte, ťukáte si na čelo? Nebo namítáte, a co si bez pojistky počnu?


A co si počnete? No prostě budete opatrnější, to je jednoduché. Budete k druhým lidem ohleduplnější, protože když vy druhému způsobíte nějakou újmu, budete ji také muset nahradit. A nahradit ji ze 100 %, čímž třeba utrpí i vaše rodina. Prostě se budete snažit chovat se jako Člověk!


A lidé budou muset být opatrnější a zodpovědnější i vůči sobě, i vůči svým dětem, protože za lékařskou péči budou platit. A opět ze 100 %, protože když jste nemocen, je to jen a jen vaše chyba, protože špatně žijete. A výjimky neexistují. Pokud žena porodí nemocné dítě, je to chyba jen její a jejího partnera (případně už jejich rodičů), protože nikdo nikdy z nemocného těla žádné zdravé dítě neporodil a nikdy neporodí. Ano, přátelé, tomu se říká odpovědnost, odpovědnost za život svůj i život svých dětí.


Takto si já představuji spravedlivou společnost. Nelze svou odpovědnost házet na někoho jiného, to Člověk nedělá. Rodiče vychovávají své děti, jak se říká, vyvedou své děti z hnízda a poté se děti ve stáří rodičů o své rodiče starají. To je normální člověčí koloběh života. K tomuto stavu by měla společnost směřovat. A pokud nemáš děti, protože jsi třeba bukvice, tak se sice společnost o tebe nějakým základním způsobem postará, protože jsi nemocný, ale v úctě tě určitě chovat nebude. Takové lidi prostě společnost nepřijme, budou žít na O-krajině společnosti.


Pojistky a pojištění jsou zásadním problémem společnosti, protože podstatným způsobem snižují odpovědnost. Každý z nás se už v životě setkal s někým, kdo prohlásil: „Já jsem pojištěný, mně se nemůže nic stát“. Tací lidé pak třeba sednou do auta, způsobí nehodu nebo vám i zabijí dítě, a pokud nepili alkohol, tak pojišťovna za ně škodu uhradí a je to vůbec nebolí, příště to klidně udělají znovu.


Když takoví lidé pojištěni nebudou, mnozí, a určitě jich bude většina, budou jezdit mnohem opatrněji (vše se odvíjí podle křivky Normálního rozdělení) a když už dojde k nějakému malému ťukanci, budou se všichni omlouvat a třeba i nabízet odškodnění přímo na místě, protože to je vždy výhodnější, než do věci motat právníky.


Různá pojištění typu pojištění odpovědnosti a majetku fyzické a právnické osoby zásadně snižují odpovědnost zúčastněných a dovoluje jim nedodržovat bezpečnostní normy a chodit do rizik, do kterých by bez pojištění určitě nešli. U právnických osob je potřeba zrušit veškeré jejich formy, které umožňují jakékoliv omezení odpovědnosti či ručení. Způsobil jsi někomu újmu, musíš ji nahradit, tak to bude a bude to tak v pořádku, protože Člověk může druhému způsobit újmu, ano, to se stává, nikdo není dokonalý, ale Člověk také tu újmu nahradí, protože je Člověkem.


Pojištění parazitů hérců a héreček včetně pojištění profesionálních sportovců je potřeba zrušit jako jedno z prvních, protože pro parazitizmus nebude v sociálně spravedlivé společnosti žádné místo. Profesionální herci a profesionální sportovci budou odměňováni adekvátně na hranicích životního minima a jejich profese budou brány jako poslání, protože jejich činnost společnosti nic nepřináší. Stát bude pomáhat rozvoji fyzické i psychické kultury veškerého obyvatelstva, tělocvik a gymnastika se stanou prestižními sporty.


Předpokládám, že většina studentů KOB pochopila, jakou funkci ve společnosti ve skutečnosti plní různé druhy pojištění. Stavění nezodpovědných na úroveň zodpovědných, snímání odpovědnosti z malých lidí a tím umožnění jim překračovat hranice svých možností, které by bez pojištění dotyční nepřekračovali, je hlavním účelem téměř všech druhů pojištění. Stejně tak, jako samotný horolezec neleze na skálu, pokud ho kolega nejistí, většina lidí omezí, přesněji, si bude více rozmýšlet kroky, které dříve pokrývalo pojištění.


Pojištění bylo vymyšleno za účelem snížení odpovědnosti lidí za své konání a tím také jako prostředek degenerace společnosti.


Bez různých pojistek se lidé začnou stávat Člověky, rusky člověk = čelavěk, což znamená celý věk. Slovo člověk říká, že člověk, respektive jeho duše (tělo je jen dočasný obal) je nesmrtelná.


Zrušení či podstatné omezení pojištění umožní společnosti vydechnout a vzít svůj život do svých rukou. Společnost se zklidní, každý bude rozvažovat, zdali ten krok může podniknout nebo ne, protože si sám za ten krok ponese odpovědnost. To se týká nejen života osobního, ale i profesního. Zlepší se meziosobní vztahy, protože každý bude nucen se chovat zodpovědně a ohleduplně.


Zrušení či podstatné omezení pojištění umožní dosáhnout cílů KOB, tedy aby se lidé přestali chovat jako prasata, viz japonský animovaný film Cesta do fantazie (ke stažení zde) a snažili se chovat jako Člověk. Ostatně zrušení pojištění postihne zejména pojišťovny, které jsou de facto všechny v nadnárodních rukách a v podřízených zemích působí jako vysavače (peněz samozřejmě, ne prachu), Člověka s velkým „Č“ jako takového se zrušení pojištění nedotkne ani v nejmenším, naopak mu to usnadní život, protože odpovědně se začne chovat i jeho okolí.


Jak vidíme, cesta k vybudování sociálně spravedlivé společnosti není zase až tak složitá, nicméně pro mnohé bude trnitá, nikoli však nemožná. Zrušení či podstatné omezení pojištění naplní i další cíle Globálního prediktoru (GP), jako je snížení spotřeby včetně podstatného omezení cestování a v neposlední řadě i zajištění míru na celém světě, protože lidé v sociálně spravedlivé společnosti se budou chovat mnohem zodpovědněji, než se chovají nyní.


Co říci závěrem? Protože jsme na webu Koncepce obecné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, podíváme se s trochou nadsázky na výše uvedené z pohledu Plné funkce řízení (PFŘ). V minulém dílu jsme provedli její 3. etapu, když jsme vytyčili cíl, viz text: Česká republika se stane „vlajkovou lodí“ budování sociálně spravedlivé společnosti v Evropě, respektive minimálně v hranicích Nové říše římské, i když, po pravdě řečeno, my jsme ten cíl spíše jen vytáhli na světlo, on už byl vytyčen GP. V tomto dílu jsme zformovali základní koncepci, když jsme si řekli, jak to celé provést, tedy jsme naplnili 4. etapu PFŘ.


Ono by se po vytyčení cíle mohlo zdát, že jeho provedení bude složité a takřka nemožné, ale když se podíváme na předloženou koncepci, tak ono stačí pouze zrušit institut pojištění a celá společnost se výrazně posune směrem k sociální spravedlivosti, přesně v duchu KOB. Ono nadělat z lidí Člověky bude ještě daleká cesta, ale ne nemožná, protože příznivý vítr Nejvyššího budeme mít v zádech. A že stejně většina lidí zůstane na 3. prioritě zobecněných prostředků řízení/zbraní? Ale vždyť o to přece GP jde a i to bude obrovský úspěch.


Na vysvětlenou dodám, že 1. a 2. etapu PFŘ provedl GP, který identifikoval problém a 5. etapu PFŘ provedou struktury, které GP zformoval již v minulosti. Jak ji provedou, to už je jejich problém, ony to umí, ony si poradí. No a 6. etapu PFŘ budeme provádět my všichni, a to společně s GP. Co se týká 7. etapy PFŘ, struktury budeme udržovat v provozu schopném stavu, neboť je budeme ještě potřebovat. Tak a jak se vám, přátelé, líbí tato nadsázka?


Tuto koncepci vám studentům KOB předkládám k prodiskutování s vědomím, že pouhé zrušení či podstatné omezení pojištění ještě k vytvoření sociálně spravedlivé společnosti nepovede, nicméně se jí podstatně přiblíží a umožní společnosti uzdravit se. A co se týká Prahy a České republiky, ty mají osud předurčen - V Praze je brána, otevírající cestu ke zdroji životodárného světla, v Praze je brána, otevírající cestu k samému Stvořiteli. Pojďme společně tuto bránu otevřít.


O dalších opatřeních, která napomohou vytvoření sociálně spravedlivé společnosti, tak jak ji má na mysli KOB, a také Vy, napište v komentářích.


1 383 zobrazení26 komentářů
bottom of page