top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 86. část

Aktualizováno: 6. 10. 2023

4. 10. 2023 MM


Na Slovensku proběhly v sobotu dne 30. 9. 2023 parlamentní volby a ke mně se dostal tento odkaz:


Volně přeloženo:

Vítězství proruského Fica na Slovensku bylo šokem pro celou EU, NATO i Ukrajinu - Franceinfo

Analytik publikace Bertrand Badi uvádí paralelu mezi Trumpovým vítězstvím v roce 2016 a triumfem Roberta Fica na Slovensku a dochází k závěru, že včerejší vítězství může v současných reáliích mnohem silněji otřást pozicemi Evropské unie a NATO.

Badi konstatuje, že Kreml má dva cíle - rozdělit "západní tábor" a rozdělit západní země, což povede k pádu politického systému EU.

📝 "Na jedné straně oslabující efekt, když se začne mluvit o vystoupení z války, která by mohla být nákladná a nebezpečná.

📝 Na druhé straně efekt nesouladu, nejednoty, což ve skutečnosti povede k oslabení politického systému ve prospěch posílení pozice Kremlu. Domnívám se, že právě v tomto bodě se nacházíme."

Maličké Slovensko se v Evropě postaralo o pořádný rozruch. Za pár týdnů se konají volby v Polsku, kde se také požaduje izolace od Ukrajiny.


Protože mi tento odkaz přišel z ruského konceptuálního prostředí a jako důkaz toho, že ruská zahraniční politika je správná, protože v Evropě začínají narůstat proruské nálady, pojďme se společně podívat, co takové slovenské volby znamenají pro evropskou politickou scénu a přitom se dotkneme i pár dalších témat, neméně zajímavých.


Jestli bylo toto volební vítězství pro někoho šokem, určitě ano, lidí s nízkou mírou rozlišení je všude nadmíru, nicméně i začínající student Koncepce obecné bezpečnosti (KOB) ví, že stádo dostává takového baču, jakého mu určí majitel stáda.


V „demokratickém“ systému výsledek voleb vždy odpovídá tomu, jaké informační pole připraví hromadné sdělovací prostředky. Proto máme všeobecné volební právo, proto mohou volit i ženy, proto mohou volit i 18-ti leté děti a proto vždy dopadnou volby tak, jak to naplánoval režisér.


V textu je zmíněna „paralela mezi Trumpovým vítězstvím v roce 2016 a triumfem Roberta Fica na Slovensku“. Ano, paralela tam je, protože jak Fico, tak i Trump jsou koníci červeného Euro-Asijského křídla Globálního prediktoru (GP), a proto také je červená barva barvou jeho strany SMĚR. Také psát o triumfu je nadnesené, maximálně se jedná o triumf mediálních poradců, že se jim povedlo ovlivnit veřejné mínění tak, jak potřeboval režisér a scénárista.


Také Evropskou unií ani NATO nebude třást nějaké „vítězství“, ale jen a pouze naplánovaný postup pomalého rušení EU a NATO a přitom současného postupného formování nových státních celků v Evropě. K tomu, abychom mohli vybudovat něco nového, musíme nejprve to staré zbourat a je velmi pravděpodobné, že bourat EU a NATO je jedním z úkolů Fica, stejně jako oficiální přivedení Slovenska pod maďarská křídla. Píši o oficiálním převedení, protože neoficiální řízení již přešlo dříve, více o tom zde.


Fico a jeho parta si na střídačce odpočinuli, byli proškoleni na nové úkoly a s čerstvými silami byli znovu posláni na led. Co to znamená pro Slovensko? Inu podle mne to zejména znamená, že míra krvavosti nastávajících procesů na Slovensku bude nízká, protože červené křídlo GP většinou vždy prosazuje evoluční metody, i když ani červené křídlo se mrtvým na své evoluční cestě nevyhýbá, viz napadení SSSR dne 22. 6. 1941.


Co dále napsat o Slovensku? Vše napovídá tomu, že Slovensko si svoji úlohu již splnilo a že ho čeká, za zvuků Ficových fanfár, 7. etapa PFŘ (7. etapa Plné funkce řízení v edici 2004). Prostě 100 let a odchod zpátky na maďarskou střídačku.


Zvrátit tento stav bude pro Slovensko velmi těžké, protože slovenskou „konceptuální“ scénu ovládly placené promaďarské síly, které na místo toho, aby přes myšlenky vyložené v KOB sjednocovaly československo-maďarské konceptuální hnutí, tak na místo toho vynášejí na povrch nacionalistické mindráky a tím tyto síly tříští a rozdělují. Zde nutno podotknout, že na české straně jim podobně placení „konceptuálové“ v rozdělování vydatně pomáhají, aby všem okolo dokázali, že společná československá budoucnost je nesmysl, že jediná naděje Slovenska je ve spojení s Maďarskem. Vše prostě napovídá tomu, že další cesta Slovenska bude po boku – doufejme, že PO BOKU Maďarska – a ne pod Maďarskem. To ostatně bude záležet na míře rozlišení samotných Slováků, kam až se nechají zavléct.


Ad – „Badi konstatuje, že Kreml má dva cíle - rozdělit "západní tábor" a rozdělit západní země, což povede k pádu politického systému EU.“


Žádná země na světě není tak silná, aby si mohla dovolit mít nějaké cíle, které by byly v rozporu s cíli GP. Tedy, pokud to při pohledu zvenčí i tak může někdy vypadat a je nám to předkládáno všemi možnými mediálními prostředky, prostě tomu tak není. Každá země se může maximálně snažit využívat objektivních okolností k dosažení svých cílů, ale základní linii „přání“ GP musí dodržovat. Vyvolání zemětřesení pomocí radiových vln o velmi nízkém kmitočtu mělo mít za následek např. havárii atomové elektrárny ve Fukušimě. Takto byl Japonsku způsoben takový problém, že ho přešly choutky na jakékoliv změny, které nebyly v souladu s cíli GP.


Pokud si vzpomeneme, jak si prezident Vladimír Vladimírovič Putin svolal před vstupem ruských vojsk na Ukrajinu dne 21. 2. 2022 Bezpečnostní radu státu a každý z členů musel na kameru jasně odpovědět, zdali uznat samostatnost Luhanské a Doněcké republiky nebo neuznat, mohlo by nám to více osvětlit ruskou tzv. samostatnost. V té Radě bezpečnosti totiž sedí jak zástupci červeného křídla GP, tak i zástupci bílého křídla GP, tak jako ostatně v každém parlamentu, no nebudu říkat na světě, ale v Evropě a v USA určitě. Ta otázka, kterou pan prezident položil, v překladu v podstatě zněla – chcete válku?, přičemž jen Naryškin se kroutil, do války se mu nechtělo. Ostatní byli zcela pro válku a myslíte, přátelé, že ti lidé v Radě bezpečnosti jsou hloupí a neví, že všichni mrtví v té válce půjdou na jejich triko? Ne ne, oni to ví moc dobře, ale jejich postavení je zavazuje.


Nebo myslíte, přátelé, že válka je nějaké řešení? Myslíte, že mrtví mohou něco vyřešit? Samozřejmě, že nemohou, ale pomocí války (válka jako nástroj), lze řešit nemálo úkolů. Tady jsem Vám chtěl jen ukázat, jaká je samostatnost největšího státu na světě.


Když už jsem se tak rozepsal, pojďme si něco říci o úlohách států. Každý stát má určenou svoji roli a každý stát má určenou pozici v hierarchii států. Určit přibližně tuto pozici (pořadí) můžeme podle měnového kurzu. Z kurzového lístku lehce vyčteme, že my Češi potřebujeme na zakoupení 1 Eura nebo USD přibližně 25 Kč, zatím co Rusové už potřebují 80 až 90 rublů a Mongolové dokonce 3500 až 3800 tugruk. Z pozice státu také vychází, jak kvalitní zboží do země přichází. Zatím co do západních států je dodáváno zboží té nejvyšší kvality, do ČR je dodáváno zboží v kvalitě o stupeň nižší a zboží s ještě nižší kvalitou je pak dodáváno do Ruska, a to včetně čínského zboží. Na kvalitu zboží v Mongolsku se raději ani neptejte.


A nyní k těm úlohám států. Současná úloha České republiky, respektive jejího hlavního města je jasná, Praha se stala centrem koncentrace řízení a nebojím se říci, že z Prahy je řízeno celé přeformátovávání Evropy, včetně dění na Ukrajině. Já vím, je to silné tvrzení, ale ono to tak prostě vypadá. Jak se to stalo, o tom jsem psal zde.


O Praze jsem psal ostatně nedávno, přičemž článek připomínám zejména přátelům v Barnaul, aby o Praze netrousili nesmysly ve stylu, že Praha je okultní střediskem světového židovstva atd. PRAGA/PRAHA volně přeloženo znamená:


V Praze jsou vrata (je brána), otevírající cestu ke zdroji životodárného světla.


Nebo myslíte, že Heydrich v Praze hledal nějaké okultní sionistické centrum? A v Tibetu hledali Němci také nějaké sionistické centrum nebo tam hledali Šambalu, město bohů? Kdepak, přátelé, Praha je něco mnohem více, než nějaké okultní centrum sionistů, vždyť kdo to jsou ti sionisti? Nástroj GP viz Sinajský pochod.


Nebo se můžeme podívat na vlajku Českého království, asi 900 let jsme měli bílo-červenou, stejnou, jako má už cca 100 let Polsko. Modrý klín jsme do vlajky nedostali od GP kvůli nějakému sionistickému centru a ani Heydrich by v Praze nějaké sionistické centrum nehledal, protože vysoko postavených židů měli tehdy ve své fašistické straně dostatek – mohl se jich klidně zeptat. No nic, pojďme dál.


Na USA neboli Spojené státy americké GP naložil několik úloh, přičemž ta hlavní podle mne byla – přes natištěné zelené papírky skoupit podstatnou část světových majetků. Státní dluh USA, který se tím vytvořil, podle mne nyní splácí veškeré světové obyvatelstvo ve formě inflace. Inflace byla také jedním z cílů akce Covid-19, kdy byly do oběhu všude na světě jako boj proti Covid-19 narvány nesmyslné miliardy.


Druhou neméně vážnou úlohou USA je, tvořit protipól Rusku. V Rusku za všechno špatné mohou Spojené státy a v USA a na Západě, včetně ČR a Polska za všechno špatné může Rusko. Dvě lži - každý si může vybrat.


A jsme u Ruska. O první úloze Ruska mluví často Valerij Viktorovič Pjakin a to, že Rusko je surovinovým přívěškem Západu. Jak se to projevuje, inu třeba tím, že zhruba 80 až 90% kamionů zde v Rusku jezdí se starými, v Evropě již vyřazenými návěsy nebo třeba i tím, že zde v Rusku je možné registrovat vozy s pravostranným řízením, a že těch se sem z Japonska a z Jižní Koreje vozí neurékom. Tyto vozy si zde ještě trochu pojezdí a časem budou zpracovány na suroviny a ty opět budou vyvezeny do Japonska, Číny, Jižní Koreje atd.


Kromě úlohy Ruska být surovinovým přívěškem Západu má Rusko ještě jednu roli a ta je mnohem a mnohem důležitější, ale vůbec se o ní nikde nemluví. Rusko je hlavním světovým bezpečnostním garantem a hlavním ozbrojeným nástrojem na řešení úkolů GP. Globální prediktor si Rusko pěstuje jako vrchního dozorce zejména přes jadernou bezpečnost a proto jakékoliv řeči o rozdělení Ruska nebo o nestabilnosti v Rusku či dokonce pokusu o státní převrat jsou zavádějící, na to jim prostě neskákejte. Aby mohlo Rusko plnit spolehlivě svůj úkol, předal GP do Ruska nejmodernější technologie na výrobu moderních zbraní včetně kosmického rozvoje. Pokud by se někomu mé tvrzení nezdálo, ať si odpoví na otázku, proč se v Rusku, kromě zbraní, nevyrábí jiné špičkové výrobky? Respektive níže v diskusi nějaký ten ruský špičkový výrobek uveďte, pokud se mýlím.


Tato role Ruska (bezpečnostního garanta) není nic nového, poprvé bylo Rusko použito jako nástroj na začátku 18. století (1709), kdy GP potřeboval zničit Švédy, kteří se mu v Evropě pletli do řízení. Hned 100 let poté byla stejná technologie použita proti Francouzů (1812) a podobně i ve 20. letech 20. století, tzn. v 1. světové válce, kdy bylo úkolem Ruska zničit Německo. Když GP tuto cestu, a já myslím, že to byla cesta bílých, překazil Lenin Brestlitevským mírem, musel GP v Evropě vytvořit podmínky pro 2. válku, jejíž výsledek si již pohlídal, přičemž Rusko množstvím obětí zaplatilo i za Leninův Brestlitevský mír. Největší škodou pro Sovětský svaz (Rusko) bylo, že ve válce zahynuly mladé generace, vychované za Stalina. Při zničení Německa byla použita metoda, osvědčená již na Karlu XII. a na Napoleonovi, tj. zatažení protivníka do hloubi Ruska, jeho vyčerpání a poté jeho zničení.


V současné době je Rusko používáno jako nástroj přeformátování Evropy, přičemž to vypadá, že únor a březen roku 2024 budou rozhodující, jestli se válka převalí do Pobaltí a do Polska nebo nepřevalí.


K Rusku ještě malou poznámku – v dnešní době (prvně jsem si toho všimnul na jaře roku 2023) se na ruských silnicích vyrojilo neskutečné množství nových čínských nákladních aut včetně tahačů, které jakoby z oka vypadly věhlasným evropským značkám. Když říkám neskutečné množství, tak se nebojím říci, že se jedná o desetitisíce, přitom nový Kamaz na silnici nepotkáte. Podle mne se jedná o využití objektivních okolností k dosažení svých cílů, kdy si Rusko nechává „válku“ na Ukrajině pořádně od GP zaplatit.


A máme tu Polsko, role Polska je po staletí jasná – prosazovat zájmy GP směrem na východ a v případě potřeby sloužit jako obětní beránek, přičemž právě role Polska jako obětního beránka byla pro Poláky ve 2. světové válce charakteristická. Nejprve 20 let sloužili jako doutnák a poté už jen jako obětní beránek. Další rolí Polska je být evropskou potravinovou základnou, nicméně to už je role takříkajíc podružná.


Role Maďarska je také jasná, Budapešť se stala regionálním centrem koncentrace řízení pro Velké Maďarsko, jak jsem pracovně nazval Jižní Mezimoří a Kyjev bude řídit, také jako regionální centrum koncentrace Velkou Ukrajinu, jak jsem pracovně nazval Severní Mezimoří, více zde.


Á přátelé, role Číny, málem bych zapomněl, ano, Čína je světovou výrobní základnou, ale finta je v tom, že bude dodávat pouze tomu státu, kterému to povolí GP, přitom stále platí, že svět je rozdělován asi na 5 ekonomických zón, které si budou žít každá za své.


GP si dává velký pozor, aby výchova obyvatelstva toho určitého státu byla v souladu s rolí, kterou mu GP přiřkl. Tak např. ruská role je být hlavním světovým bezpečnostním garantem a proto i obyvatelstvo je od mládí vedeno k úctě k uniformám, přičemž proces začíná školní uniformou, i když já bych to spíše nazval stejnokrojem a pokračuje přes uniformy úředníků a nejrůznějších ochranek, hlídačů a vrátných.


Dalším takovým znakem je posazení ruských národům (kromě muslimských) na alkohol, to se GP a jeho pohůnkům opravdu povedlo. Alkoholu si může každý podomácku vyrobit, kolik chce, destilační přístroje se prodávají všude. Bez alkoholu se neobejde žádná sobota, žádná neděle, žádný svátek, oblíbenou nedělní atrakcí zejména na venkově je, že 3 – 5 mladých si sednou do auta, zajedou do obchodu koupit láhev (určitě ne jednu) a pak v autě společně popíjejí, přičemž opilí jezdí po vesnici a ukazují, jací jsou to borci. Kdo v Rusku nepije alkohol, ten je nemocný a měl by se jít léčit, takové je zde všeobecné povědomí o alkoholu.


Co se týká drog, když se projdu naším lesoparkem, určitě nějakou tu injekční stříkačku najdu. Přidáme-li k výše uvedenému, že obyčejný vesnický klučina nemá jinou životní perspektivu, nežli se stát vojákem, dostáváme dosti reálný pohled na výchovu ruské společnosti.


Výchova společnosti ruku v ruce souvisí se vzdělávacím systémem a já se nebojím říci, že vzdělávací systém již dávno není takový, jaký byl za Stalina, přičemž to na národě zanechává těžké následky. Rusům dnes a denně vtloukají do hlavy, že jsou na světě nejlepší a oni tomu rádi uvěřili. Také je oblíbená písnička, že jim je ze všech stran ubližováno a že jim nikdo nerozumí nebo také, že Rusko je řízeno přímo Bohem, kterýmžto tvrzením „konceptuálové“ většinou zakončují diskuse, když neví, jak dál.


Ale abych se vrátil k volbám na Slovensku, jen lidé s nižší mírou rozlišení jim mohou přikládat nějaký zvláštní význam. Volby potvrdily, že procesy běží podle plánu a co je důležité, míra krvavosti nastávajících procesů se vysláním na led Ficovy party určitě snížila. Lepší kádr červeného křídla, nežli kádr křídla bílého, nicméně na slovenské konceptuální scéně nevidím nikoho, kdo by alespoň trochu hlídal, aby se ze současného „mediálního hrdiny“ nestal jen další Adonis.


A budoucnost Slovenska? Podíváme-li se na mapku, vidíme, že Slovensko je v podstatě nejmenší stát, vstupující do Velkého Maďarska, přičemž bude muset vynaložit velké úsilí, aby se mezi Polskem, Ukrajinou a Maďarskem úplně nerozplynulo.


Co říci závěrem? Opět jsme u jednoho a toho samého – učit se, učit se a ještě jednou se učit, přičemž na osudu Slovenska (i Polska) může každý sledovat, jak to dopadá, když se v národě nenajde ani pár konceptuálně trochu zdatných, kteří by na stávající procesy tak trochu zatlačili, kteří by odhalili podstatu procesů i směr, kam je národ veden.


Výše uvedené platí pro každého člověka a samozřejmě pro každý národ. Když bude míra chápání u národa vyšší, budou na to muset řídící struktury brát ohled, ale když se národ chová jako stádo ovcí, nemůže se poté divit, že je doveden tam, kde ovce obvykle končí, tedy na jatka.

2 336 zobrazení16 komentářů

16 Comments


KoncepceObecnéBezpečnosti
Oct 13, 2023

Špatné zprávy pro Poláky

Demokracie v přímém přenosu: Pokud PiS prohraje, hrozí i armáda v ulicích, míní polští generálové

Pokud vládní konzervativní Právo a spravedlnosti (PiS) neuspěje v nedělních volbách, může sáhnout i k vyslání armády do ulic a vyhlášení výjimečného stavu, varují bývalé polské armádní špičky.


Dobré zprávy pro Slováky

Nová slovenská vláda je prakticky jistá. Směr se dohodl s Hlasem a SNS | e15.cz

Válka, která se rýsuje ve východní Evropě by se Slovensku měla vyhnout, případně ho jen tak mírně ho líznout. Míra krvavosti nastávajících procesů tak bude podstatně nižší, než ve východní polovině Polska.

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Oct 11, 2023

Myslím, že přišel konečně čas, udělat si doma větší peněžní zásobu. Viz Firma nabízela nebankovní platební karty, klienti se už přes týden nemohou dostat k penězům - Novinky

Já vím, že už jsem tím "strašil" před několika lety, ale tato zpráva je v tomto směru velice výmluvná, protože je vydána dne 11.10.2023 v čase 09:20 = 11. Pro ty, kdo vědí, jaký význam má číslo 11 pro globální řízení, by to mělo být dostatečným podnětem pro to, aby se nad mým upozorněním zamysleli a případně podnikli patřičná opatření. Ostatně prozíravý člověk nikdy nesází na jednu kartu a vždy má v zásobě rezervní řešení (nejméně jedno).


Like

seky333
Oct 07, 2023

To je zajímavé, kdo nebo co tam bude na finální. Možná to teď přeženu, ale možná to bude do toho projektu říše římská. Ale až bude finální verze tak se uvidí. 🙂

https://www.penize.cz/nakupy/446193-tiskne-se-nova-nejvyssi-bankovka-prvni-kterou-podepise-michl

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Oct 07, 2023
Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Oct 17, 2023
Replying to

Přesně tak, EU odepisují a lidé by si měli všímat zejména toho způsobu, jak ji odepisují, jak obrovskou moc musí mít ti, co to všechno řídí.

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Oct 07, 2023

Přátelé, odsuzujte veřejně a nahlas každou válku, jinak jí máte za chvíli doma!

Válka v Izraeli: Speciální vysílání studia Novinek - Novinky

dnes 11:47 11 + 11 = podpis obou křídel, níže v textu 22

07.10.2023 - 7+1+3=11 + zbyde 22

Sobotní speciál Zbytečné války je věnován rannímu útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael. Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký v něm označil Hamás za teroristické hnutí. Europoslanec a bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra pak upozornil, že ne všechny země v EU mají stejně jasný názor na podporu Izraele kvůli svým početným muslimským menšinám.

Speciál Zbytečné války je věnován rannímu útoku palestinského hnutí Hamás. Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký v něm označil Hamás za teroristické hnutí. Europoslanec a bývalý ministr zahraničí Alexandr…Like
bottom of page