top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 89. část

19. 02. 2024 MM

 

V diskusi k minulému dílu jsem dostal otázku, proč by se mělo Slovensko dělit, když tomu jeho dělení nic nenasvědčuje. Že tomu „nic“ nenasvědčuje, hovoří o dobré práci řídících struktur, které pro tuto operaci, pro tento proces, zvolily slabý manévr, tedy manévr dostatečně roztažený v čase tak, aby si toho lidé nevšimli.


V Projektu Mezimoří a Trojmoří 86 (PMT) jsem psal, že každý stát  má určenou svoji roli a každý stát má určenou pozici v hierarchii států. A protože dnes budeme mluvit o Slovensku, podíváme se, jak vysoko si v této hierarchii stojí Slovensko. V mezinárodních vztazích se rating státu pozná i podle toho, jestli ho jezdí navštěvovat představitelé jiných států, anebo jestli představitel státu sám objíždí ostatní státy.


Pokud tedy představitel jednoho státu jede na pracovní návštěvu druhého státu a setká se tam se svým protějškem, tak tomu protějšku to zabere hodinu dvě času, ale našemu představiteli třeba 2 dny.


Po svém zvolení Robert Fico navštívil Prahu. Jasně, jel se představit, Angela Merkel si také jezdila po nástupu do funkce pro noty do USA. Poté jsem zaznamenal Ficovu návštěvu v Maďarsku, kde byl „na koberečku“ u Orbána, to bylo v polovině ledna 2024 a asi 10 dní poté si ho „na kobereček“ předvolal ukrajinský předseda vlády. Fico to okomentoval takto, cituji:  Fico v úterý během výjezdního zasedání vlády ve východoslovenské Kamenici nad Cirochou odpovídal na otázky, proč se schůzka koná v Užhorodu. Řekl, že reagoval na požadavky ukrajinské strany a že je to pro něho praktické.


Praktické? No, pro mě by bylo mnohem praktičtější, kdyby předseda vlády Ukrajiny (která se má podle slov mnohých „analytiků“ rozpadat) přijel za mnou do Kamenice, když už ne do Bratislavy, protože by mi to zabralo mnohem méně času, než se pak z Kamenice trepať 70 km do Užhorodu a to nemluvím o tom, že do té Kamenice musel dovézt celou vládu, aby tuhle potupu jakž takž zamaskoval.


Tak vidíte, kam člověk dojde, když se nad věcí zamyslí,  staronový slovenský premiér lže, jako když tiskne. A proč? Inu proto, že on nemůže přiznat, že musí ukrajinského předsedu vlády poslouchat, protože Slovensko je v hierarchii států pod Ukrajinou. Kdyby tomu bylo naopak, přijel by ukrajinský premiér na Slovensko. Stejné to je s postavením Slovenska vůči Maďarsku a také vůči České republice. Komu se výše uvedené nelíbí nebo s tím nesouhlasí, ať do diskuse uvede, jaká je koncepce Slovenského státu a kdo tuto koncepci vypracoval. Mám na mysli koncepci podle 4. etapy Plné funkce řízení (PFŘ).


Je velice důležité, pro další vývoj na Slovensku, aby si lidé uvědomili výše uvedené skutečnosti a alespoň se pokusili využít stávajících okolností k dosažení svého cíle, za který osobně považuji zachování státního útvaru s názvem Slovenská republika.


Pojďme se nyní podívat na programy Evropské územní spolupráce, jejíchž součástí jsou i Programy přeshraniční spolupráce Interreg.  Sám název napovídá, že se jedná o území a že tedy mají zástupci Globálního prediktoru (GP) v úmyslu překreslovat hranice. Podíváme-li se na věc z obecného hlediska, jde o to, že se mají spojit 2 a někde i 3 regiony v jeden celek. Např. na mapce níže se má spojit Zlínský kraj s krajem Trenčianským a zásadní věcí pro oba státy bude, co udělat s hranicí, která nyní probíhá u Starého Hrozenkova, zda se posune někam na západ od Kroměříže a rozšíří se tím pádem Slovenská republika, anebo se hranice přesune někam na východ od Prievidze, a rozšíří se tím pádem České republika, respektive Nová říše římská (NŘŘ). S tímto problémem je též spojeno správní středisko nově vzniklého Zlínsko-Trenčínského regionu včetně jeho názvu. Pokud se rozšíří Česká republika, stane se hlavním správním střediskem regionu město Zlín a pokud se rozšíří Slovensko, bude se region nazývat Trenčínsko-Zlínský a správním střediskem bude město Trenčín. Chápeme se? V jednom regionu nemohou být dvě hlavní střediska stejně tak, jako na lodi nemohou být dva kapitáni.Tak to byl takový obecný úvod a nyní tedy zrekapituluji, z jakých pozic vycházím dále. Programy Evropské územní spolupráce a na ně navazující další programy integrace nám potvrzují, že hranice v Evropě se budou měnit, o tom snad není sporu. Dále, že postavení Slovenska na mezinárodní scéně je tristní, o tom snad také není pochyb. Proč? O tom píši v PMT 58 a PMT 86.


Ostatně je zřejmé, že některé státy mají našlápnuto projít 7. etapou PFŘ, což se pozná také podle toho, že tam jsou do vysokých státních funkcí dosazovány ženy. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko a Slovensko (do nedávna i Finsko), jsou toho příkladem. Interval +- 14 dní, hovoří za vše.


Pustím se nyní na velice tenký led a zkusím predikovat překreslení slovenských hranic s ohledem na to, aby to bylo co nejvýhodnější pro NŘŘ. Jak daleko bude moje predikce od skutečné reality, nám ukáže teprve budoucnost.


Vycházím-li z výše uvedených programů, k Moravskoslezskému kraji bude připojeno Horní Slezsko na severu a na východě Žilinský kraj. Půjdeme-li proti směru hodinových ručiček, z pohledu Slovenska, budou k České republice připojeny ještě kraje Trenčínský a Trnavský, a to z toho důvodu, že tam byl za dob socialismu vybudován slušný průmysl a u Trnavy jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. Jak vidíme z mapky výše, Trnavský kraj zasahuje až k Dunaji na hranice s Maďarskem, protože Naše řídící struktury (NŘS) si chtějí podržet pod svojí správou také vodní dílo Gabčíkovo a také mít přímé spojení do Maďarska. Vypadá to, že Rakousko dostane v rámci NŘŘ jakousi malou autonomii.


Podíváme-li se nyní ještě jednou na mapku výše, vidíme, že hlavní město Slovenska Bratislava se ocitlo jaksi izolováno od zbytku Slovenska (to je ten prázdný bílý flek nalevo od Trnavského okresu), přičemž Bratislava má také integrační program s Rakouskem. Tipuji, že integrační program s Rakouskem bude naplněn na 100% a Bratislava (ten bílý flek) se také stane součástí NŘŘ a to pod rakouskou správou, konkrétně pod správou Vídně.


Aby to Slovensku nebylo líto, že přišlo o část západních území včetně průmyslu (snad tam ještě nějaký zůstal z dob socialismu), bude ke Slovensku připojena jižní část Polska včetně měst Krakov, Tarnov, Řešov a Přemyšl. V Řešově je obrovská fabrika na helikoptéry, byl jsem v ní někdy v roce 1988 a pokud vím, stále vyrábí, tak že kompenzace za ztracený průmysl na západě bude pro Slovensko docela slušná. Soudím také podle toho, že NŘS nebudou chtít nechat tento průmysl Ukrajině.


Mapky níže jsou výřezy z jednotlivých programů uveřejněných na Interreg Programmes portal: Find programmes, calls and jobsAby si Slovensko zase až tak nevýskalo, dostane také jeden danajský dar a to jsou zaostalé Zakarpatská a Ivanofrankivská oblast. Úkolem Slovenska bude společně s Maďarskem pozvednout úroveň zaostalých oblastí.   A teď to hlavní – kdo převezme po Bratislavě pozici hlavního města. Přál bych to Košicím, ale ty určitě budou muset spolupracovat s Prešovem, protože konkurenci v Krakovu mají velikou (i když Krakov je hodně stranou, tak ten asi ne). Úplně nejhorší možností je ta, že to Košice nezvládnou a hlavním městem se stane Budapešť.


Že se hranice v Evropě budou měnit, to je tedy jasné, ale otázka zní, jak to chtějí provést, jak to mají naplánováno?


Globální prediktor při svém řízení složitých sociálních systémů postupuje přísně systematicky, viz Plná funkce řízení (PFŘ) a proto překreslování hranic musí předcházet zrušení Evropské unie. Jako záminka k tomu bude sloužit, vlastně už slouží, jakýsi „Green Deal“ neboli Zelená dohoda, kterou prosadila Evropská komise, respektive protesty „zemědělců“ proti této dohodě. Správněji bychom však měli říci, protesty „zemědělských“ organizací, zřízených GP.


Výše jsem psal o státech, které mají ve významných státních funkcích ženy a které jsou určeny k zásadnímu přeformátování (nechci psát k likvidaci, protože to by nebylo přesné, lidé v těch zemích budou žít dál, pouze jim změní „vrchnost“) a nyní tyto státy porovnejte se státy, ve kterých Zemědělské organizace střední a východní Evropy vyzvaly k demonstracím 22. února (epochtimes.cz) 


V článku se dočteme, že: Organizace z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy a Lotyšska podle české agrární komory předaly komisaři své požadavky. Ty zahrnují kompenzace zemědělcům za dodržení nových pravidel souvisejících s ochranou životního prostředí, úlevy v oblasti byrokracie a zpřehlednění dotačního systému,…“


Na tomto článku si opět můžeme ukázat způsob řízení společnosti strukturami GP. GP nejprve vytvoří organizace, jako např. agrární komory, přičemž těmto organizacím zadá řešení určitého problému, jenž sám vytvořil. A na pozadí řešení problému, který GP sám vytvořil, může GP řešit své úkoly, jako je např. rozpad Evropské unie a vytvoření nových územních celků.  


Cituji dále: Zemědělci v poslední době protestují v mnoha evropských zemích kvůli nesouhlasu s unijní Zelenou dohodou pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Zemědělci upozorňují také na rostoucí náklady nebo na podle nich neférovou zahraniční konkurenci.“ 


Tak „zemědělci“ protestují proti jakési Zelené dohodě, kterou vytvořil sám GP a řešit s ní spojené problémy bude komisař, kterého opět vytvořil GP. Nepřipadá Vám to jako v Kocourkově? A lidi jim to s prominutím žerou a žerou… A jestli se protesty „rozšíří“ a začnou problémy se zásobováním, možná někde i hlad a rabování, tak to bude přesně ten čas, kdy lidé schroustnou jakékoliv změny.


A další citace: „Zemědělské organizace zároveň vyzvaly k uspořádání protestních jízd k hraničním přechodům, kde se zemědělci setkají se svými kolegy z dalších zemí.


“Pokud Evropská komise nepředloží plán k reálnému řešení těchto problémů obratem, budou se tyto akce u hraničních přechodů opakovat,” uvádí česká agrární komora v tiskové zprávě, podle které se také schyluje k masivním protestům na republikové úrovni.


Tento poslední odstavec jasně hovoří o tom, jakým způsobem GP hodlá změny hranic prosadit. „Zemědělci“ budou nejprve dělat bordel ve městech a poté, když je nějakým způsobem z měst vytlačí (a možná i souběžně), se budou jezdit „setkávat“ na hranice (rozuměj blokovat hranice) a tam, až bude situace „neúnosná“, tak tam na hranicích se nakonec dohodnou, že se spojí a že spojí i pohraniční oblasti, aby mohli lépe a účinněji bojovat za svá práva. Přátelé, to by Shakespeare nevymyslel.


Přátele v Barnaul opět upozorňuji, že řízení procesů ve střední a východní Evropě (a podle mě i v Rusku) opět vychází z Prahy, viz “Pokud Evropská komise nepředloží plán k reálnému řešení těchto problémů obratem, budou se tyto akce u hraničních přechodů opakovat,” uvádí česká agrární komora v tiskové zprávě…“ a pokud chtějí být své zemi prospěšní, že by se měli začít učit česky, aby uměli chápat podstatu toho řízení. Též by měli povyšovat míru svého rozlišení, aby stále neplácali ty hlouposti podpinďosech či o zradě rossionských jelit, když se jedná jen o klasické řízení dvou křídel GP (bekhend – forhend, červení – bílí, atd.).


Na závěr bych snad jen dodal, že je dobře, že NŘS, respektive rudé (Euro-Asijské) křídlo GP prosadilo své řešení a že tedy míra krvavosti nastávajících procesů bude velmi nízká, na Slovensku spíše nulová. Je podstatně lepší sledovat divadelní scénky na hranicích, než aby se na hranicích (a nejen na hranicích) střílelo a zabíjelo. Otázkou snad jen bude, jak daleko zajdou NŘS s problémy se zásobováním a jestli nechají zemědělce provést na polích jarní práce, anebo jestli zůstanou pole ležet ladem. Postup jarních prací můžeme sledovat třeba zde: Jarní práce - Zemědělský týdeník.


Zanedlouho proběhnou na Slovensku prezidentské volby a bylo by fajn, kdyby voliči zvolili takového kandidáta, který se bude zasazovat o zachování Slovenska jako státního útvaru ať už v jakékoliv podobě. Obávám se však, že v předvolebních debatách žádné podobné téma nikdo z kandidátů na stůl nepoloží, protože nabízená vejce pochází z jednoho košíku a téma řešení zachování státnosti Slovenska bude pro kandidáty tabu (třeba se mýlím, a tak mi to klidně napište do diskuse). Posunutí Slovenska směrem na východ je logickým vyústěním procesů, připravovaných v Polsku, kde se také bude Německo, respektive NŘŘ posouvat s hranicemi na východ někam na osu Gdaňsk – Lodž.


Přeměna Evropy je důsledkem nástupu dalšího 100 letého plánovacího cyklu GP, jak jsem o plánování GP psal v PMT 58 a PMT 81. S tím přímo souvisí i 7. etapa PFŘ pro některé nástroje GP, které nejdou nabrousit, anebo které již GP nebude potřebovat. GP se v takových případech řídí heslem, „Posloužil jako živý, ještě lépe poslouží jako mrtvý“.


Podle mne končí éra LGBT++, končí éra všelijakých parazitických disidentů, končí éra beztrestného plivání na Rusko. Samo bílé (Atlantické) křídlo GP toto v současné  době (i v nedávné minulosti) deklaruje zcela demonstrativně, Němcov, Kellner i Navalný jsou toho důkazem.


 

2 092 zobrazení27 komentářů

27 comentarios


KoncepceObecnéBezpečnosti
27 feb
Me gusta

KoncepceObecnéBezpečnosti
23 feb

22. 2. 2024 - překreslování hranic běží podle plánu:

„Pokud nezabijeme Zelenou dohodu, zabije ona nás.“ Na jihu Moravy se setkali protestující zemědělci z Česka, Slovenska a Maďarska (epochtimes.cz)

Zemědělci protestují na hranicích v Hodoníně, 22. února 2024. (Epoch Times)

V době tiskové konference byl přechod asi na hodinu a půl zablokován. Přijde doba, že hraniční přechod zablokují na týdny a měsíce!

To tedy moc lidí nesehnali:


Me gusta

trojkaivan
21 feb

Milane, erb Svaté říše římské s českým lvem, který jsi zde umístil, je erbem časově ohraničeným, a to vládou císaře Karla IV. a Václava IV.. Studiem erbů  SŘŘ se lze dopátrat, že na prsou orlice se erb měnil, podle toho, kdo byl v dané době císařem SŘŘ. To, co píšeš se jeví jako účelový konstrukt.

https://wappenwiki.org/index.php/House_of_Luxembourg

Me gusta
KoncepceObecnéBezpečnosti
22 feb
Contestando a

Máš pravdu, ten erb se lvem a orlicí jsem vybral zcela účelově a proto, aby bylo každému jasné spojení Českého království s Globálním prediktorem. Na ostatních erbech to není tak zjevné, jako na tomto.

Svým příspěvkem jsi mi udělal velkou radost, protože podle mě se vracíme (územně a asi i uspořádáním) někam do období Karla IV., takže ten "můj" erb do současného dění zapadá.

Me gusta

s.f
21 feb

Dobrý deň p. Makový. Na začiatok vám chcem poďakovať za váš príspevok a rozbor. Prečítal som si ho 2x pozorne. Poviem vám , nerozumiem týmto veciam celkom KOB a podobné. Isto máte lepšie znalostí, možno do týchto vecí vidíte hlbšie. Ale poviem vám , že nevidím logiku v prekreslovaniu hraníc, ako znázornujete. Také prekresľovanie a usporiadanie hraníc v strednej Europe ak by sa malo uskutočniť, tak neviem či by to bolo mierovou cestou. Také prekreslovanie hraníc sa dá po vojne. Čo ja vojnu rázne odmietam. Dalo by sa aj mierovo, ale je to nadlho. To čo vi tu znázornujete v tých mapách, je podľa mňa rozpad štátov, národov a národnosti. To znamená že sa má budovať Európa bez štátov …

Me gusta
KoncepceObecnéBezpečnosti
22 feb
Contestando a

Zdravím Štefane! Asi jsem to nenapsal nejlépe, ale ty hranice nepřekresluji já, já jen popisuji, co vidím a jak chápu současné dění. Tam všude jsou odkazy na nadnárodní programy, které jsem já pouze zahrnul do své predikce, nic víc, nic míň.

Vaše otázky jsou zcela na místě, ale sám jsem zvědavý, jak toho všeho chtějí dosáhnout. Zdá se mi, že jsme na počátku procesu, kterým se mají státní útvary postupně odstranit a vzniknout mají velké, ekonomicky samostatné územní celky. Nejprve že vytvoří NŘŘ, kterou poté budou postupně rozšiřovat. Pokud půjdou cestou mnohonárodnostního bloku (v KOB říkáme mnohoregionální blok), bude podle mně všechno v pořádku.

Me gusta

isskucerova
21 feb

Mám technickou, co na papíře rovinka v praxi samá roklinka. Když mají vzniknout tyto nové útvary, co tam bude jako úřední řeč? Čech a se Slovákem normálně domluví, s Polákem už ne. Na poslední žluté mapce je útvar spojující Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu. Tam budou mluvit nářečím? Jazyková změna v určitém státě, to trvá léta. Starší lidi se to nikdy pořádně už nenaučí.

Pokud neumíte správně daný jazyk, je to brzda ve všem.

Me gusta
KoncepceObecnéBezpečnosti
21 feb
Contestando a

Dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že Euro-Asijské křídlo Globálního prediktoru nemá rádo silné manévry, předpokládám, že tato otázka bude řešena dlouhodobě, řekl bych přirozeným způsobem.


Bude záležet zejména na samotných lidech, co si prosadí a jestli přijmou fašistické zákony o nadřazenosti některého jazyka nebo nepřijmou. Na druhou stranu, bude potřeba, aby se lidé domluvili a aby zůstala zachována kulturní identita národů. Pokud se lidé v jednom státě nedomluví, nemohou ten stát řídit (tedy pokud ten stát ve skutečnosti neřídí někdo jiný).


V Rusku, které bylo strojeno jako mnohonárodnostní blok (podle KOB mnohoregionální blok), je to tak, že když mluvím např. s Burjatem, on se mnou mluví Rusky, ale Burjati mezi sebou mluví Burjatštinou a podobné to je s Kalmyky a všemi dalšími národy. Národy Ruska i…


Me gusta
bottom of page