• Konceptuál CZ

PROJEKT MEZIMOŘÍ A TROJMOŘÍ - 35. část

Aktualizace: led 17

Jako dlouhá červená nit se naším seriálem táhne hledání pravdy, hledání toho, jak to doopravdy je, jak to doopravdy funguje.


V loňském roce jsme si zde ukázali, a já doufám, že o tom už není žádných pochyb, že chod věcí v naší zemi řídí NŘS. Když odkaz otevřete, dočtete se, že Naše Řídící Struktury je pracovní název pro chlapce, kteří v ČR provádějí řízení od 5. etapy Plné funkce řízení výše.

Valerij Viktorovič Pjakin ve svých O-O velmi často zmiňuje, že jediným, kdo je schopen komunikovat s Globálním prediktorem je Vladimír Putin (a jeho tým, dodávám já, aby si někdo nemyslel, že vše co Putin udělá, je jen jeho práce). Pjakin vždy zdůrazňuje, že nikdo jiný na světě není na takové úrovni, aby byl schopen s GP komunikovat, natož domluvit se, že pouze Rusko a Putin to umějí.


Na následujících stránkách, a určitě se tomu budeme věnovat i v dalších dílech, vám ukážu a i na příkladech vysvětlím, že NŘS to umějí také a musím říci, že osobně mám z toho zjištění velkou radost.


Za prvé proto, že jsem to objevil a za druhé proto, že tomu tak je a že budu mít důvod změnit (v kladném směru) definici u termínu „NŘS“ na stránkách https://www.konceptualcz.cz/ .

Pojďme na to, ten kdo již přečetl Zaznobinův Poslední gambit, ten mi bude rozumět, ten kdo ještě nepřečetl, ten si bude třeba ťukat na čelo.


Richard P. mě nedávno nasměroval na český film z roku 2016, „Hlas pro římského krále“, ke stažení zde. Podle mě tento film představuje nabídku NŘS Globálnímu prediktoru na převzetí řízení procesů ve střední Evropě, které se GP vymkly z rukou.


1:27:00 Dialog mezi Karlem a papežem Pierrem de Rosieres, bývalým Karlovým učitelem:

P: Tak jsme se po letech opět setkali.

K: Ano můj učiteli, jedu s vojskem na pomoc Španělskému králi.

P: Trápí mne, že se český korunní princ musí živit jako námezdní žoldnéř a jsem rozhodnut, že s tím něco udělám. I když jako voják si vedete skvěle. Vyprávěli mi, že jste na moři uprchl v přestrojení ze zajetí Benátských kapitánů.

K: Zajali nás, přesto že jsme byli jejich spojenci.

P: Takový je svět.

K: Svět by takový být nemusel.

P: Nemusel, ale je.

K: Nezměníme ho?

P: Můj princi, nesedíme v mé komnatě jako za starých časů, abychom mohli volně debatovat a snít.

K: Není na čase vrátit světu pevný řád? Všichni doufáme, že přijde silný papež a sesadí z císařského trůnu muže, který si nechal vsadit korunu na hlavu vojenskou mocí bez souhlasu církve.

P: Možná bych věděl o muži, který by dokázal pomoci svaté církvi takový cíl uskutečnit. A dokonce prý na něm už pracuje (a Papež se obrací ke Karlovi), tak že přemluvil i takového zkušeného politika, jakým je arcibiskup Baulduin. (Karel se pousmál a mírně uklonil.) Jenže celá Evropa také dobře ví, že je český král Bavorovým nejvěrnějším spojencem a nikdo nevěří, včetně mě, že byste byli s otcem schopni překonat své rozpory.

K: Jaká výhoda, že to samé si myslí i Bavor (a Papež pokývá uznale hlavou).


Komu říká Karel ty věty? Říká je papeži, přímému zástupci Euro-asijského křídla GP. Dovolil jsem si ty nejdůležitější věty Karla zvýraznit. Podle mě, se jedná o nabídku, o podání pomocné ruky GP, kterému se procesy vymkly zpod kontroly. Zkuste si namísto Bavora představit státní elitu USA.


Zajímavý je také dialog mezi Karlem a jeho ženou Blankou z Valois v 1:19:30:

B: Tak že už nejsi poslušný syn?

K: Pořád jsem synem svého otce.

B: Který tě zbavil dědictví … a teď i nároku na český trůn. Neměl jsi odmítat, když ti císař (Bavor) nabízel spojenectví.

K: A k čemu by to bylo? Po čase by mi bez tak zradil, jako to dělává otec, jako to dělají Angličané, Francouzi, Italové, ne, já půjdu jinou cestou.

B: Miluji tě, ty můj princi bez země.

K: Nikdo mi nemůže vzít právo zdědit české království.

B: Právo, tohle je právo (ukazuje meč), kdy už to pochopíš?

K: Když vedu spravedlivou válku a prohraju, je to podle práva? Ne má milá, meč - ten nikdy na nic (a hodí meč pod postel).


Zde ústy Karla zaznívá hořká pravda o Angličanech, Francouzích a Italech, přitom, co se týká děje, nevšiml jsem si, že by se o nějakých Angličanech vůbec mluvilo. Proč tedy Karel přidává k Francouzům a Italům, jako zrádcům, proč k nim přidává Angličany? A dokonce je ve výčtu zrádců dává na první místo? Jsou tam jako sdělení GP, přestaň stavět na těch, kdo tě stále zrazují. Nás pověř řízením procesů, my je budeme řídit v duchu Karla IV, v duchu jeho Zlaté buly.


Ve filmu se malý Karel několikrát ptá, proč stále musím dělat to, co nechci a jeho učitel Pierre de Rosieres mu to vysvětluje (19:34):


P: Proč musíte někdy dělat to, co nechcete? Protože … je to nejlepší cvik pro toho, kdo jednoho dne sám bude požadovat po druhých, aby plnili jeho vůli.


Nezdá se Vám, že nyní se český národ také učí poslouchat? A nejen poslouchat, mně to připadá, že celý český národ umístili do protialkoholní léčebny (potřebuje to jako sůl!).


Dále ve filmu několikrát zaznívá myšlenka, že Karel umí čekat, že není netrpělivý. Hodně nadějí také dává Karlova věta o dobrých časech v Čechách.


27:26