• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 37. část

V roce 2008/9 jsem jako řádný občan, zajímající se o politický život ve státě, pomáhal zakládat novou politickou stranu, Stranu svobodných občanů, myslím, že se tak v té době jmenovala. Pomáhal jsem sbírat podpisy, byl účasten na jejím zakládajícím sněmu a také jsem za tuto stranu kandidoval ve volbách do parlamentu EU. Nesmějte se, náhodou to byla dobrá zkušenost.


Nevím, jak v jiných stranách, ale v této straně mají nejen členy, ale také příznivce strany, které sice nikdo nezná, ale kteří mají právo volit v primárních volbách. Volby se konají pouze elektronicky a tak se sestavením potřebného pořadí na kandidátce není nikdy žádný problém.

Stranu v té době vedl mladý nadějný kádr Petr Mach, říkalo se, že je to koník presidenta Klause a strana že je zálohou ODS. Zakládajícím členem strany měl být také mladší syn Václava Klause, Jan. Mluvilo se oněm, ale on se nikdy žádné akce neúčastnil.


Petr Mach se vyznačuje tím, že nikdy nikde nepracoval. 4 roky „seděl“ v dozorčí radě státního podniku MERO ČR, a.s. a potom jej nějakým volebním podvůdkem dostali do evropského parlamentu, kde si odseděl 2 roky, aby tam pustil na zbytek funkčního období Jiřího Payne. Mach je zakladatelem příspěvkové organizace Laissez Faire, z.s., nyní spolek, který žije ze státních dotací.


Tedy za tuto stranu jsem kandidoval, a když bylo představení kandidátů, takové docela slavnostní, tak tam musel každý kandidát říci pár slov. A mě už zarazilo, že kolega, se kterým jsem před tím asi půl hodiny v autě rozmlouval, najednou při svém představení se mluvil úplně jinak, úplně obráceně, než když jsme mluvili spolu v autě. Zbystřil jsem, ale protože jsem nic obráceně neměl připraveno, tak když na mne přišla řada, řekl jsem do mikrofonu to, co jsem si myslel. Mluvil jsem o tom, že sice přátelství se Spojenými státy je hezká věc, ale že jsou tak trochu daleko a že je podle mého daleko důležitější, budovat dobré vztahy se svými sousedy. Jé, to jste měli vidět ty úšklebky, to syčení, jak se jim to nelíbilo. Tam kousek od mikrofonu byl stůl stranických špiček a ti si mohli hlavy ukroutit. To bylo naposledy, co jsem tam byl a ani jsem pak k volbám nešel.

Já si vždycky na tady tu situaci vzpomenu, když Valerij Viktorovič mluví o ruských zrádcích. Tady těm také koukají z americké p….. pouze polobotky.


A nejenom jim. Všimněte si, jak jsou nyní všichni zalezlí. Na podium vyslali 2. a 3. garnituru, na kterou potom svalí všechnu vinu a pak sami vyjdou čistí jak lilie. Já nic, já muzikant, i mladý Václav se někam schoval, asi studuje na DAMU na premiéra, učí se panáčkovat. Pan otec si byl v USA u neokons pro noty a nechali ho, si i něco přivydělat na přednáškách. Gorbiho dokonce za odměnu, že dobře panáčkoval, nechali zahrát v reklamě na pizzu a Havlovi odhalili v senátu USA bustu.


Když už jsem narazil na Václava Havla, já si vždycky myslel, že ho vodil jeho kancléř Schwarzenberg, ale z tohoto videa vyplývá, že byl též pod silným vlivem Klause a že si musel své kroky nechávat u Klause schvalovat. Když si to v hlavě srovnám, proč se už delší čas na mnoha místech objevuje silná kritika Havla, tak je to proto, aby se na Havla hodilo i to špatné, co jeho rukama udělal Klaus, aby ten se mohl objevit celý v bílém a opět kandidovat na presidenta.


Václav Klaus již volební kampaň zahájil, ale bude to mít jako koník státní elity USA těžké, což pochopil i Štěpán Kotrba. Andrej Babiš mu bude těžkým oříškem a to nejen proto, že Andrej je zástupcem NŘS, ale že je v zájmu globalistů ořezat moc státní elity USA.


My žijeme v historické době, kdy máme možnost na vlastní oči a beze ztrát na životech (zatím) sledovat téměř celosvětovou válku o světovou nadvládu mezi dvěma subjekty řízení. Tedy mezi Globálním prediktorem, který realizuje nadnárodní řízení bezstrukturním způsobem (včetně Ruska i USA) a státní elitou USA, která realizuje nadnárodní řízení strukturním způsobem (včetně Ruska).


Přes strukturní řízení USA je/bylo realizováno také určité řízení globálního prediktoru. Proto, když sledujeme jednoho a toho samého člověka, se stává, že on občas reaguje různým způsobem („Slíbil jedno, ale dělá něco jiného.“, záleží na tom, který ze subjektů mu silněji stiskl Faberge).


Mimo tyto dva subjekty se pomalu vynořuje třetí: suverénní Rus. K její plné suverenitě ovšem ještě něco schází, zatím, zdá se, vítězí na 1. a 6. prioritě a určitě významně posílila na 2. a 5. prioritě. Jestli za státní elitou stojí Atlantické křídlo GP nebo nestojí, jak jsem psal zde, není pro nás v tuto chvíli až tak důležité, pro nás je důležité si zapamatovat, že president Václav Klaus prosazuje v ČR zájmy státní elity USA.


Nedávno jsme s kolegou vedli debatu na téma Andrej Babiš a shodli jsme se, že je velice pravděpodobné, že Andrej Babiš byl NŘS na začátku 90. let vybrán jako „oligarcha“ a byl na něj „navěšen“ státní majetek, aby jej nemohla rozkrást právě státní elita USA a její slouhové na čele s výše jmenovanými presidenty. Všimněte si, že se NŘS staraly zabezpečit pro národ zejména potravinářské firmy, aby ty byly v rukou zrádců a cizozemců co nejméně.


Válku o světovou nadvládu můžeme v USA sledovat jako boj mezi Trumpem a Bidenem, respektive mezi zástupci globalistů a státní elity USA. Státní elita USA, a pod ní si zahrňte i část světové elity, např. i část ruské, provádí řízení strukturním způsobem a proto je mnohem operativnější, a proto také to v současné době vypadá, že má navrch. GP a globalisti řídí bezstrukturně a proto se jejich manévry projeví až po delším čase, ale zase na druhou stranu, jsou účinnější.


Pro některé aktéry je to boj doslova o svobodu, např. Landovo účinkování na Staromáku vysvětluje, proč on a jeho kámoši nejsou ještě za rozkrádání filmového fondu v teplácích. Je to logické, síla státní elity USA je v ČR ještě dostatečná na to, aby své slouhy ochránila a ani NŘS s tím nic nenadělají. Nicméně přímo úměrně s tím, jak bude slábnout státní elita v USA (rozdělení?, majdan?, občanská válka?, vše je ve hře), budou naopak sílit NŘS a jsem přesvědčen, že spravedlnost si cestu k Landovi najde.


Pokračování příště


minulý díl