• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 41. část

27. 02. 2021 MM


Přátelé, tak jak se Vám zamlouvá Covid-19? Už jste pochopili, že C-19 je nástroj? Nástroj, pomocí kterého se přetváří svět. Nástroj stejný jako pila nebo sekyrka a jako každý nástroj se časem otupí a pak se musí nabrousit.


V globálním rozsahu je C-19 nástrojem na zabavení tzv. mladých peněz (také). K tématu mladých peněz se v minulosti Valerij Viktorovič Pjakin vyslovil takto: „…Tak především již v roce 2012 Christine Lagardeová vytyčila úkol zabavení mladých peněz. A ten proces se rozběhnul. Takže pro všechny ty, kteří si mysleli, že chytili štěstí za pačesy, když ničili svůj vlastní stát a kradli peníze jen proto, aby se stali chodící peněženkou těch, kteří toho znají a chápou více, nastoupil čas, kdy je o tyto mladé peníze zase připraví, aby nějak kvůli své hlouposti nemohli ovlivňovat světový kreditně-finanční systém, světové řízení. Jeden má 10 miliard, ten druhý 5 a takto kapku po kapce dojdete k částce řádově v biliónech. No, a když ty ovečky stříhají, tak je zároveň i odstřihávají. A oni jsou spokojení, jsou šťastní. A koho to odstřihávají?

Odstřihávají americkou státní elitu od jejího řízení států a národů z nadnárodní úrovně. Takže v první řadě jsou k odstřižení určeni ti, kteří pracovali v režimu podpindosníka. Přišla jejich doba! Odstřihávají nástroje vlivu na řízení, a to jakékoliv, připravují je o peníze. No a první na řadě jsou podpindosníci. A co čekali? Že až zničí svůj vlastní stát, bude je ještě někdo k něčemu potřebovat? Kdy jim to Putin říkal? V roce 2002? Vracejte své peníze do Ruska, potom vám to už půjde horko těžko. A oni se tomu smáli? Tak teď vidí, kam to sami svou hloupostí dopracovali.“


Pokud jste četli 39. díl, tak už víte, že NŘS využívají C-19 také k získání suverenity České republiky. V dohledné době nastoupí nová opatření, budou se uzavírat průmyslové podniky. Abych tak řekl, už je na čase, protože v podstatě veškeré průmyslové podniky v ČR mají zahraniční majitele a jejich zisk odplouvá do zahraničí, tedy lépe řečeno na západ. Pokud chceme, aby se průmyslové podniky vrátily do českého vlastnictví a měli jsme z nich sami prospěch, je potřeba je na určitý čas zavřít. Navíc, podle mne, opatření by měly tvrdě zasáhnout i zahraniční banky a domácí banky by se měly zestátnit.


Český občan by si měl uvědomit, že probíhá válka a ve válce jsou nutné určité oběti. Myslím, že nošení roušky zase až takovou obětí není, když to vyvážíme například možností být více doma a moci se věnovat svým dětem nebo vnukům, případně svému sebevzdělávání. Nyní je velice vhodná doba, pořídit si děti, spoustu dětí, anebo máte druhou možnost a to je shnít u televize.


A další oběti? Ano, alkoholici nemohou chlastat po hospodách, ale na druhou stranu, zase o to více mohou chlastat doma u televize, a protože většinou ani druhý den do práce nemusejí, tak to také zase až tak těžká oběť není.


Když jsem poprvé napsal o tom, že NŘS prostřednictvím vlády, parlamentu a v podstatě všech dalších složek pracují na získání suverenity České republiky, tak jeden ruský zrádce, vlasovec, který si přišel do ČR pro svých 30 stříbrných, mě přirovnal k trockistům a 39. díl nazval ódou na Covid. Škoda jen, že se dotyčný pod svůj výtvor nepodepsal.


Pokud porovnáte to, co dělají NŘS s výše uvedeným tvrzením Valerije Viktoroviče Pjakina, tak já osobně tam žádný rozpor nevidím. Naopak, vidím tam naprostý soulad, ořezávání mladých peněz a tím i vlivu nadnárodních korporací, to je ten proces, který nyní v ČR (nejen) probíhá.

Troufám si říci, že čím přísnější jsou v určitém státu proti covidová opatření, tím silnější je pozice domácích struktur a čím slabší jsou proti covidová opatření, tím je pozice domácích řídících struktur slabší. V tom státu ještě mají navrch příznivci americké státní elity a ti bedlivě hlídají, kam má odtéci zisk z dojeného státu.


Předpokládám, že alespoň někteří již pochopili, o co jde. NŘS využívají stávajících okolností ku prospěchu národa. Ono se totiž „nehraje“ pouze o získání suverenity České republiky, ono se „hraje“ o daleko více, o obrození a o záchranu českého národa. Slovo „hraje“ jsem dal do uvozovek, protože se nejedná o žádnou hru, ale o tvrdý boj na život a na smrt. Tady však musím zdůraznit, že se nejedná o „obrození“, které propaguje slouha podpinďos Landa spolu s Martinou Kociánovou a dalšími (o Landovi jsem psal zde).


Ano přátelé, jde o záchranu českého národa a to doslova a do písmene. Český člověk se stal konzumentem, který konzumoval naprosto vše, co mu bylo předloženo. Ano vše, počínaje západní LGBT+ kulturou a konče big čímkoliv. Mladá a střední generace si nasadila na hlavu sluchátka, asi proto, aby neměla v hlavě průvan, protože jí chybí mozek. A na co by vlastně potřebovali mozek, na smsky není potřeba a to co mají vědět, to je naučí ve škole nebo jim to řeknou v televizi.


Je jen dobře, že NŘS se konečně rozhoupaly a začaly s tím něco dělat. Je potřeba zastavit proces degenerace národa a donutit člověku podobné se učit a přemýšlet. A když to nejde po dobrém, tak NŘS musí trochu přitlačit. Lidé by si měli uvědomit, že tak jak žili, už nikdy žít nebudou. Ráno do práce, z práce na fotbal, pak do hospody a v noci se domů vyspat, tak to končí, to je cesta degenerace.


V podstatě od okamžiku, kdy vláda zavřela hospody, se musela u každého muže, ve městech zvláště, zlepšit jeho finanční situace. Když k tomu přidám uzavřená nákupní centra (kromě potravin atd.), tak se musela finanční situace rapidně zlepšit i u žen. A toho volného času, co mají v rodinách na výchovu ratolestí, o tom ani nemluvím.