• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 43. část

Aktualizace: dub 1

28. 03. 2021 MM

Vážení přátelé, v minulém dílu jsem v posledním odstavci položil řečnickou otázku, „proč Valerij Viktorovič začal podporovat Projekt Trojmoří, když ještě v podstatě nedávno poukazoval na to, že to je projekt namířený proti Rusku.“ a přidal jsem svou hypotézu, že

„Jednou z variant je, že Rusko převzalo řízení projektu a jak jsem psal zde https://www.konceptualcz.cz/projekt-mezimori-a-trojmori-39

to vypadá, že Česká republika bude spolu s Ruskem hlavními strůjci lidské koncepce. ČR prostřednictvím NŘS vyhrála tvůrčí konkurz u Globálního prediktoru a bude se spolu s Ruskem podílet na řízení procesů v Evropě. Žádné Rakousko-Uhersko nebude, a pokud se bude uskutečňovat Projekt Mezimoří a Trojmoří, tak bude uskutečňován za vedení ČR a v těsné spolupráci s Ruskem, takže s původním projektem, který měl sloužit k oddělení Ruska od západní Evropy a zejména od Německa, už nebude mít nic společného.“


Výše uvedené se pokusím nyní vysvětlit a také se zmíním o Slovensku. Jak určitě všichni víte, již více než rok probíhá světová válka mezi státní elitou USA (nejen) a Globálním prediktorem, zastoupeným v této válce globální elitou. Ona ta válka probíhá podstatně déle než 1 rok, ale já to počítám od nástupu Covid-19, kdy je tato válka více viditelná. Že je Covid-19 nástroj, jsem zde již uváděl a že to je nástroj účinný, o tom myslím není pochyb. Ale pryč od nástroje, pojďme dál.


Ano, máme tady válku a to pořádnou, válku globální s přesahem v podstatě do všech kontinentů, snad kromě Antarktidy. Válka se sestává z bitev a jednu bitvu globální války, takovou malou bitvičku o třech dějstvích, jsme měli možnost shlédnout nedávno. Jak většinou víte, sport a zejména globální (světový) sport nemá se sportováním nic společného, globální sport je nástrojem globální politiky.


Tak nejprve 17.3. globalisté zrušili sjezd ve finále Světového poháru ve švýcarském Lenzerheide a tím se v podstatě vítězkou Světového poháru stala Slovenka Petra Vlhová. Proč zrovna propagace Slovenska? No protože Slovensko stejně jako Česká republika byly pověřeny řídit procesy ve střední Evropě a prosazovat tam zájmy Globálního prediktoru.

To se nelíbilo státní elitě USA a ta hned 19.3. nechala dát po držce v Glasgow zástupcům GP. Ano, v Glasgow nebyla bita Slávie, ale Globální prediktor. Ti z vás, kteří nevíte, že a proč je Slávie klubem GP, si to nastudujte, ostatní bych nudil.


Tedy v Glasgow 19.3. proběhlo druhé dějství malé bitvy a třetí dějství proběhlo opět v Lenzerheide, kdy při korunovaci sněhové královny Petry Vlhové vlála na stožárech vlajka Slovenska nad dvěma vlajkami Švýcarska a současně 22 pořadatelů v červeném (22 hierofantů) nastoupených v haptáku ukazovalo celému světu, že Česko - Slovensko jsou pod ochranou GP a že jejich role v budoucnu bude vyšší, než role Švýcarska.


Dostal jsem dotaz, cituji: „na jakém základě se domníváte, že Rusko převzalo vedení projektu Mezimoří? Případně co Vás vede k tomu, že Česko bude projekt vést společně s Ruskem?“


Moje myšlenky, moje hypotézy, to jsou moje poskládané puzzle, tak jak v současné době chápu a vnímám okolní svět. Pro převzetí řízení Ruskem mluví nejen vývoj na Ukrajině, ale také třeba změna názoru Valerije Viktoroviče, když on začal podporovat Visegrádskou čtyřku, tak k tomu musel mít sakra dobrý důvod. A z logiky věci mě jiný důvod, než převzetí řízení Ruskem nenapadá.


Co se týká projektu a jeho společného vedení Česka s Ruskem a je třeba přidat i Slovensko a asi i Maďarsko, tak to považuji za vyústění dlouhodobých procesů, např. o Karlu IV jsem psal zde a Si Tin pchink nepobýval v Praze po 3 dny a nedostal klíč od Prahy pro nic a za nic. A když k tomu přidáme, že ho anglická královna vozila po Londýnu ve zlatém kočáře, tak on a jeho Čína jsou ti, kdo budou ve světě prosazovat vůli GP.


Co se týká Ruska, tak v dnešní době se na světě bez Ruska nic neobejde. Jo, někde ještě dělají podpinďos problémy, jako třeba v Glasgow, ale to už je spíše zoufalství, než nějaká akce, která by měla na něco vliv.


Při komentování procesů je samé nejdůležitější mít ucelený světonázor a znát nízkofrekvenční (dlouhodobé) procesy. A když mluvím o dlouhodobosti, tak mám na mysli stovky let. Střednědobé procesy, to jsou procesy v rozpětí několika generací a vysokofrekvenční (krátkodobé), to bych klasifikoval procesy v rozpětí jedné generace. Bez znalosti nízkofrekvenčních procesů nelze komentovat či dokonce predikovat procesy vysokofrekvenční. Je pravda, že vlivem zákona času se veškeré procesy urychlily, ale to co se v současné době děje, je proces, který je, podle mne, roztažen na 11 let. Výše jsem vám představil jednu malou bitvu, nebyli žádní mrtví, tak že se spíše jednalo jen o vyjasňování si pozic.


Mnohem větší bitva začala v úterý 23.3. v Suezském průplavu. To už bude bitva delší a tvrdší, to už se bude oddělovat zrno od plev. A obávám se, že už to bude bolet a to zejména západní Evropu, i když se obávám, že to bude bolet i Českou republiku. Vidím to asi takto, v západní Evropě bude hlad, u nás ne. Co přijde v západní Evropě s hladem, to si netroufám předvídat (nebo zde).


Zablokování Suezu je zcela logickým pokračováním procesů omezení spotřeby ve světě. Co všechno sebou přinese, není zase až tak složité předvídat. České republice by mělo (po určité době) přinést rozvoj domácího průmyslu včetně rozvoje domácího zemědělství. V ruku v ruce s tím i stejnou výuku na školách, žádné elitní školy, jen tak bude zaručen rozvoj naší země.


To vše přijde, jakmile se nám a NŘS povede vystrnadit nadnárodní parazity a domácí parazity přivést ke službě společnosti. Covid je dobrý nástroj, nelíbili se vám arabští směnárníci, Covid je vyřešil, nelíbili se vám přeplněné hospody, Covid je vyřešil, nelíbili se vám nadlidi v divadlech a v televizi, Covid je vyřeší. Ne všechny, ne najednou, ale vyřeší, a když mu pomůžeme, půjde to rychleji.


Co na závěr? Při sledování komentářů v diskuzích je smutné vidět a číst ty, kteří by rádi něco chytrého druhým sdělili, ale jejich kaleidoskopické vnímání světa, česky řečeno guláš v hlavě, jim to nedovolí. Pomíjím ty, kteří jsou za ten guláš u ostatních placeni, to je obr ksindl a předpokládám, že právě tací i se svými chlebodárci půjdou později, až se to tu vytříbí, podpořit náš důlní průmysl. Na druhou stranu je však potřeba vyzdvihnout a upozornit na ty, jejichž komenty jsou kvalitní a nad jejichž názory je dobré chvíli popřemýšlet např. zde a zde. Bohužel, takových je málo.


V současné době je ideální doba pro sebevzdělávání, bohužel málokomu se chce se učit a mnozí raději našlapují na stejné hrábě, na které našlapovali a našlapují jejich rodiče. Proč?

Psal jsem to nedávno svým blízkým, kousek zde ocituji: „Překvapuje mne vaše úžasná zarputilost, se kterou se odmítáte učit. Kolikrát a během kolika let jsem vám oběma připomínal, přečtěte si tohle, poslechněte si támhle to a výsledek nula, respektive výsledek byl, že jste malého nechali očkovat jako 2 měsíční miminko, když jste klidně podle zákona mohli počkat až do tří let (minimálně). Až budou ostatní lidi skákat ze skály, budete také skákat?“


Tak asi tak. Všichni by chtěli lepší společnost, ale učit se a být sám lepší, to už nechce nikdo. Přitom společnost je přesně taková, jací jsme my. I ti politici jsou úplně stejní, jako my, nemohou být jiní, vyrostli společně s námi.


A ještě malý dovětek - Ve 41. dílu jsem také psal o odložení spotřeby. Po zablokování Suezu je moje rada, pokud si potřebujete pořídit něco, co se alespoň částečně vyrábí v Asii, pořiďte si to ihned, později to nebude nebo si proto budete muset doplavat do Suezského průplavu.


pokračování

minulý díl


907 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.