• mmakovy

Řízení podle Dostatečně všeobecné teorie řízení

Řízení


Obecně lze konstatovat, že: Řízení je informační proces. Šíření informací je řízení.


Pojem „řízení“ je možné, v jeho nejširším smyslu definovat takto:

Řízení je zjištění objektivních možností, stanovení cílů a jejich dosažení praktickou činností.


V teorii řízení je celkově možné zadání jen dvou úloh:

1. „Úloha řízení“, pokud chceme řídit proces fungování objektu sami.