top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Rusko se prohlásilo centrem koncentrace řízení na celosvětové úrovni - říká Pjakin O-O z 09.10.2023

Aktualizováno: 20. 10.

Vzhledem k tomu, že stávající kompetence na to Rusku v žádném případě nemohou stačit, musí tedy ty kompetence Rusku někdo poskytnout. Byl bych raději, kdyby ty chybějící kompetence Rusku poskytovalo Euro-Asijské křídlo GP, tedy rudí, nežli bílí, tedy Atlantické křídlo GP.

Co se týká dalšího, všimněte si válečného štvaní V.V.Pjakina proti Evropě a zejména jeho přípravy jaderné války. V.V.Pjakin připravuje (programuje) jako falešná alternativa (lež č. 2), ruský národ na jadernou válku a já se vůbec nedomnívám, že jaderná válka, kterou si tak V.V. Pjakin přeje (jako znalec MIM musí znát, jak přes emoce probíhá programování budoucnosti), přinese Rusku nějaké štěstí.

Otázku - Pro koho Valerij Viktorovič Pjakin pracuje, ať si zodpoví každý sám, jen připomenu, že rudí jsou spíše pro evoluční řešení a revoluční řešení, tedy války a revoluce, jsou spíše doménou bílých. V KOB existuje takové pravidlo: Nejprve kapříky nakrmíme a až poté háček nahodíme.

Je obrovská škoda, že V.V.Pjakin sešel z nastoupené cesty.Dobrý den Valeriji Viktoroviči.


Dobrý den.


Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 09.10.2023. Hlavní nejdůležitější událostí, která zajímá naše diváky, se stalo zasedání diskusního klubu Valdaj, které se konalo 5. října v Soči. Jak to můžete okomentovat?


Ti analytici, ti politologové, kteří ohodnotili toto zasedání jako přelomové, mají absolutní pravdu. Když v roce 2007 Putin ve svém projevu v Mnichově prohlásil, že Rusko má stejná práva jako jiné státy, tak připomenu, že na to tehdy americká média odpověděla články s titulky: Veš, která zařvala. Ve smyslu, že je nutné Rusko dorazit. Jaké vůbec může mít Rusko nároky nejen na existenci suverénního státu, ale vůbec na existenci Ruska jako státu? Ve smyslu, že Rusko může být jen surovinovým přívěškem Západu s absolutně koloniálním řízením, takže nemůže mít vůbec žádný hlas, žádné své státní zájmy. Rusko vůbec nebylo bráno jako subjekt.


V uplynulé době bylo z hlediska získání suverenity Ruskem a obnovení jeho ekonomické moci dosaženo mnohé. Výsledek vidíme na bojištích speciální vojenské operace. Teď čelíme kolektivní agresi 51 států, mezi které patří ty největší průmyslové západní ekonomiky. Tedy ty, které provádějí globalizaci a řídí svět. Měli jsme se pod tímto tlakem zhroutit. Od roku 2014 proti nám vyhlašují jednu sankci za druhou, jenže právě díky těmto sankcím se začala naše ekonomika pozvedat. Jen proto, že v čele našeho státu stojí gosudar, žádný p-rezident USA v Rusku jako byl Jelcin nebo Medvěděv, kteří snili jen o tom, jak budou lízat americký zadek, ničili kvůli tomu vlastní stát a prováděli genocidu ruského obyvatelstva. Rusko tomu čelí a vidí to všichni. A na tomto Valdaji byl učiněn další krok, nový krok, Rusko se prohlásilo centrem koncentrace řízení na celosvětové úrovni, ne na globální úrovni, ale na celosvětové úrovni. To přece vypadá jen jako hra slov. Vždyť globální znamená v latině celosvětový, ve všech západních jazycích to přece je takto. Ne, není to úplně to samé.


Svět není omezen hranicemi našeho globusu, Zemí. Svět je daleko širší a my už jsme vykročili za hranice naší planety a začínáme si osvojovat vesmír, a proto musíme předkládat koncepci řízení právě na této úrovni, která bude takříkajíc zahrnovat i mimozemské civilizace. Ve vztazích. V západní kinematografii vždy znázorňují mimozemšťany jako agresory, kteří sní výlučně o zničení naší planety, o zotročení lidí. O čem to mluví? O tom, jak oni sami postupují ve světě. Jak západní státy pronikaly do světa, jak budovaly své koloniální državy, a právě tuto svou kolonizační logiku projektují na mimozemšťany. Rusko vždy svůj svět budovalo jiným způsobem. A právě proto, jen proto, že Rusko svět budovalo prostřednictvím lásky, a vojenská síla byla nutná jen pro potlačení degradačních procesů, jako je otrokářství a zneužívání jiných, proto se Rusko takovým způsobem rozšiřovalo. Nikdy nevedlo dobyvačné války, válkami vždy jen národy osvobozovalo od těch "elit", které, aniž si to mnohdy uvědomovaly, vedly politiku likvidace vlastních národů.


A ty elity, kterým záleželo na svém národě, se vždy do Ruska začleňovaly a zaujímaly v Rusku místo na stejné úrovni jako předtím ve svých státech. Rusko nikomu nevnucovalo, jak má žít, zůstávali ve svých kulturních rámcích. A ty věci, které už se přežily, které prokázaly, že jsou degradační, byly vykořeňovány. Nastolovala se pravidla světového vzájemného soužití. A v dané situaci Putin předložil právě taková pravidla ruského světa, pravidla světového soužití. O čem mluvil? Usilování o to, abychom žili v otevřeném, vzájemně propojeném světě bez umělých bariér. To byl první bod. Nikdo nikoho nesmí omezovat. Všichni musí mít možnost komunikovat s celým světem, nesmí být žádná omezení ve vzájemné komunikaci lidí, což mimochodem oslabuje agresi. Když někoho zaženete do nějakých rezervací a omezujete ho, tak tím vytváříte napětí, které se vám potom vymstí. A když mají všichni možnost vzájemně komunikovat, obohacovat svou kulturu díky styku s kulturami jiných národů, tak zaprvé jim ukazujete vlastní kulturu a tím odstraňujete bariéry ve vztahu k vám, a zároveň i vy začínáte rozumět jiným národům. Takto se budoval ruský svět, takto se budovalo Rusko.


A co vidíme u západního světa? Koloniální řízení. Jak se to mimochodem nyní projevilo v tom, že proti migrantům budují zdi. V Izraeli začala přímo válka, a to právě kvůli těmto principům, kdy chybí vzájemná komunikace, kdy jsou lidé odcizováni a nemají možnost řešit problémy cestou mírové kulturní spolupráce mezi národy. Druhý bod. Zachovávat národní a kulturní rozmanitost a nevnucovat národům způsob, jak mají žít. Právě o tom jsem mluvil. Rusko nikdy žádnému národu nic nevnucovalo, žádná pravidla jak má budovat vlastní stát. Ale zároveň na základě jejich národní kultury nedovolovalo, aby tyto národy upadaly do degradačních procesů. To znamená, že takové věci jako otrokářství, byly vykořeňovány, stejně jako nadvláda nad jinými. Žijte rovnoprávně a nebudete mít mezi sebou problémy. Putin nabízí maximální zastoupení a kolektivní rozhodování, aby problémy řešili ti, kterých se týkají. Všichni si velmi dobře uvědomují, že si státy vzájemně nemohou být rovny. Jak se například může porovnávat moc USA s obrazně řečeno Černou horou?


To jsou přece absolutně neporovnatelné věci, jednoduše neporovnatelné. A to ani nemluvím o třech pobaltských "vymirátech", ty mají přece jen více obyvatel. A jak to je v ruském světě? V ruském světě jsou všechny národy a jejich státní útvary zohledňovány ve snaze, vyhovět jejich přáním. Nejsou ignorovány. Když se nějaký národ stával součástí Ruska, tak získával stejná práva jako původní obyvatelstvo. Získal tak možnost rozvíjet svou národní kulturu a zachovat si ji. Na Západě bylo všechno tohle potlačováno. Kde je konec těm indiánským kmenům? Kde je sto miliónů indiánů? Zbylo jich 400 tisíc a teď v rezervacích za ohnivou vodu tancují své bojové indiánské tance. Baví turisty. Čtvrtý bod ze šesti, které navrhl Putin. To je všeobecná bezpečnost a mír s ohledem na zájmy všech, je nutné přestat se dívat na jiné lidi jako na vyvrhele a divochy. To je mimořádně důležité. Nyní se rozhořel konflikt v Izraeli. A co slyšíme?


Od izraelských politických činitelů slyšíme, od vedoucích státních činitelů zastupujících stát slyšíme, že se lidem jen podobají, že Arabi, Palestinci nejsou lidé, že se jim jen podobají a jsou-li to lidé, tak to jsou divoši, které je zapotřebí všechny zlikvidovat. Přesně to samé slyšíme od bývalé představitelky Spojených států v OSN, v OSN! Nikki Haleyové, co ta řekla? "Zlikvidujte všechny ty divochy, kteří si dovolili povstat proti osvíceným židům." To znamená, že když sama zastupovala USA, tak pracovala přesně takto, se stejným přístupem státní politiky USA ke všem státům a národům. Předvedla svou podstatu, svůj postoj a vztah k jiným lidem. A historicky byl tento vztah k jiným lidem jako k divochům uplatňován na Západě v podobě koloniálního systému. Lidé v ZOO jako zvířata byli v první polovině 20. století, jak to říci, častou zábavou Evropanů. Přiváželi Afričany a v klecích je předváděli lidem, evropskému obyvatelstvu. A dokonce ještě po válce… Poslední taková ZOO byla zavřena v polovině padesátých let v Belgii!


Podívejte se, jak tam hodná Belgičanka, a možná to byla cizinka, jak ta hodná žena děvčátku za mřížemi něco podává, možná nějaký pamlsek, nějakou sladkost. Představitel Izraele v OSN Erdan nazval Palestince divochy a ministr obrany řekl, že se lidem jen podobají. To je k Izraeli. To je jejich princip, té západní koncepce globalizace, dívat se na jiné jako na divochy. A tak samozřejmě předpokládají, že přiletí-li sem nějaká mimozemská mise, tak bude stejně pokořovat, zotročovat pozemšťany, protože své vnímání a chápání světa, svůj světonázor projektují na mimozemšťany. A Putin nabídl jiný přístup, jiný přístup, jiný způsob vzájemné komunikace mezi všemi, jak na Zemi, tak i za jejími hranicemi. Pátý bod. Spravedlnost pro všechny. Pokusy omezit někoho v rozvoji je nutné vnímat jako agresi. Cožpak nevidíme, jak postupuje Západ, jestliže vidí, že by se někdo mohl rozvíjet lépe, více než západní státy?


Dělá všechno možné, aby tento rozvoj zastavil. Některé státy vrací do doby kamenné, jako například Irák, jako to dělají se Sýrií, aby se nemohly rozvíjet. Některé státy maximálně… Teď byla vládní delegace USA v Číně, a potom bylo slyšení v kongresu, kde zazněla odpověď: "My děláme všechno pro to, abychom zpomalili rozvoj Číny." Rusko naopak vždy otevřeně přichází a pomáhá všem ostatním v jejich rozvoji. Vše, čím může Rusko pomoci ostatním v rozvoji, vždy udělá. Lidé to vidí, to právě proto se Rusko již fakticky zformovalo v centrum koncentrace řízení na celosvětové úrovni, nejen na té globální, ale na té celosvětové. Projevilo se to v těch dvou summitech Rusko-Afrika. Ten summit Čína-Afrika byl zásadně jiný, zcela jiný. V Rusku oni vidí ten šestý Putinův bod, tu rovnoprávnost i těch zbylých pět bodů. To právě proto jsou připraveni spolupracovat s Ruskem. Oni se přesvědčili, že se Rusko v podobě SSSR nikoho nepokoušelo kolonizovat, nikoho nepokoušelo zotročit, jen přinášelo mír a štěstí všem národům na Zemi. Sovětský svaz se zhroutil, a nezhroutil se v důsledku vnější agrese…


Měli jsme skvělou armádu, neporazitelnou a legendární, která poznala v bojích radost z vítězství, a přesto se zhroutila bez jediného boje. Byla poražena bez jediného boje, kvůli řízení těch zrádců, kteří se dostali do čela státu a jejichž frontmany byli Jelcin a Gorbačov. V opačném pořadí, napřed Gorbačov v SSSR a potom Jelcin v Rusku. Jenže u nás bohužel mocenské "elity" stejně jako dřív nenávidí Rusko a ruský národ, a přejí si, aby Rusko bylo surovinovým přívěškem Západu, aby Rusko obsluhovalo zájmy Západu a lidé jim v tom překážejí, a proto provádějí jejich genocidu, zcela cílevědomě. A to se konkrétně projevilo v průběhu toho Valdajského fóra. Co na tom Valdajském fóru, v tom diskusním klubu řekl Putin? Putin řekl… Neboť se pokoušel být vstřícným a nějak vyřešit tu otázku oslabení rublu a útoků proti naší ekonomice ze strany finančně-ekonomického bloku, pokoušeje se jim tak pomoci zachovat tvář, tak řekl, že oni pracují pro zájmy Ruska. Jenže jsou to nepřátelé Ruska, jasní nepřátelé Ruska: Nabiullinova, Siluanov, Novak a další.


Jsou to zmetci, kteří nenávidí Rusko do hloubi své duše, touží ho zničit, chtějí provést genocidu ruského národa, aby přestal existovat a všechno jeho bohatství připadlo jejich páníčkům. A oni to gentlemanské Putinovo chování vnímají jako slabost, jako jasnou slabost. Putin řekl: "Naše finanční orgány i naše vláda dělají všechno pro to, aby předešly a zastavily oslabování naší národní měny." A co udělala okamžitě po tomto prohlášení Nabiullinova? Demonstrativně, absolutně demonstrativně okamžitě znovu oslabila rubl, jednoduše ho znehodnocuje. I v další dny ho plánovitě dál znehodnocovala, oslabovala rubl, čímž demonstrovala, že Putin stát neřídí, že stát řídí centrální banka, která svými kroky obsluhuje zájmy Západu. Jak to Nabiullinova zcela přímo prohlašovala, když říkala: "Co ode mne chcete? To Západ, to oni, ti řídí dolar, já za to nemohu. Já jen plním příkazy přicházející z Washingtonu." Ona se tím vůbec netají. A je tu další vzkaz. Stále u nás rostou ceny pohonných hmot a jsou místa, kde je jejich úplný deficit, kam se vůbec nedodávají.


Vláda rozhodla o zákazu vývozu pohonných hmot, aby byl v první řadě zásoben vnitřní trh. Čím odpověděli naši naftaři, obchodníci s ropnými produkty a další, kteří vyrábí ty pohonné hmoty? Zvedli ceny. Novak na to: "To je skvělé. To je prostě skvělé. Víte, potom, někdy později se ty ceny sníží." Vstoupil do toho Federální antimonopolní úřad, který zjistil, že ceny byly zvednuty v důsledku spiknutí. A čím odpověděli naši obchodníci? Dalším zvýšením cen. Putin na to poukázal, že do regionů nejsou dodávány pohonné hmoty a ceny rostou. Čím mu na to odpověděli? Dalším zvýšením cen. Putinovi dali najevo: "My zastavíme všechnu výrobu, zařídíme tu technologickou katastrofu. A dál na vnitřní trh ty pohonné hmoty, diesel, benzín dodávat nebudeme a ceny budeme dál zvyšovat." No a vláda vycouvala, ten zákaz dnes zrušila, tedy ne úplně, ale to je jen začátek. Dosáhli toho tím ultimátem. A navíc hned řekli, že pracovat na likvidaci ruské ekonomiky nepřestanou, že dál ty ceny budou zvyšovat, že nebudou ruskou ekonomiku zásobovat pohonnými hmotami a ukrajinské ozbrojené sebrance je bezplatně dodávají dál, bez ohledu na všechny zákazy. A co za těchto podmínek vidí Západ?


Za těchto podmínek Západ vidí jednoduchou věc, to, co je mu demonstrováno, slabost státu a jeho neschopnost ubránit své zájmy a svou územní celistvost. Ano, Putin tam mluvil o tom jaderném, ptali se ho… Karaganov mu pokládal otázku ve smyslu, že musíme zcela určitě použít jaderné zbraně. A proč? Kdybychom v plné míře použili konvenční zbraně a tady uvnitř realizovali řízení v zájmu obyvatel Ruska, místo v zájmu USA, jak o tom neustále mluví Nabiullinova, že jejím cílem jsou zájmy USA, vůbec ne Ruska, tak by žádné použití jaderných zbraní nebylo zapotřebí. Když uvidí rozhodnost Ruska, tak se všichni stáhnou. Proč by měl být svět uvržen do jaderné katastrofy? Jenže Karaganov tyto jednoduché věci nechápe. Naši politologové jsou skutečnými polithňupy. Oni zaujímají svá místa díky svému původu a ne proto, že by rozuměli probíhajícím procesům. Valdaj moderuje Lukjanov. Ještě jsem, s prominutím, neviděl většího debila. Tolik let to fórum moderuje, a stále neumí mluvit, protože nerozumí tomu, jaké mu Putin vysílá signály. A vůbec to není o tom, zda je to přítel či nepřítel.


Putin vysílá takové signály, které chytrý člověk, který jim rozumí, musí dál zpracovat v zájmu své klanově-korporativní skupiny, v zájmu řízení, které uplatňuje. A Lukjanov tam mrká očima a vůbec nechápe, o čem to Putin mluví. Já mám takový pocit, že Putinovi už je zatěžko mluvit s takovým, nu, debilem. Jenže u nás je bohužel prakticky veškeré politologické společenství stejné. Oni nemají ani ponětí o tom, jak se buduje řízení. A kvůli tomu, kvůli své neprofesionalitě ženou svět do katastrofy. Vždyť už jsme se k té katastrofě přiblížili, k té jaderné, jen díky zradě naší rossionské "elity", kvůli podpindosníkům. Neustále neodpovídáme na kroky podnikané Západem, který v důsledku toho nabývá dojmu, že Rusko neodpoví nikdy a na nic. Putin odpověděl správně. My nemáme preventivní útok, k čemu by nám byl? Když máme možnost provést útok v případě, že budeme považovat nějaké kroky za ohrožení samotné existenci státu? To je daleko širší, to je daleko obsáhlejší než jen preventivní útok.


Budeme-li jednat rozhodně, tak Západ zacouvá. A budeme-li dál fňukat a lízat zadek Západu, tak se jadernému útoku po Rusku prostě nevyhneme. A já jsem o tom už mluvil v minulém pořadu Otázka-Odpověď, mluvili jsme o tom. Takže oč jde? Znovu opakuji, jakmile jsme začali se speciální vojenskou operací a nedrželi se plánu, do kterého Rusko zatahovalo nadnárodní řízení, americká státní "elita", tak Západ ustrnul, vyděsil se, pochopil, že s Ruskem musí opatrně, protože je to příliš nebezpečné. I otázka dodávek vojenských ochranných příleb pro ně byla něčím nemyslitelným. A jak to vyřešili? Velice jednoduše. "Pojďme dodat ochranné přílby." A hned se zevnitř státního řízení ozvalo: "Blázníš? Chceš nás dostat do střetu s Ruskem? To přece znamená konfrontaci." Chvíli o tom mluvili, sledovali reakce řídící "elity" v Rusku, a pak ty přilby dodali. Potom úplně stejně: "Pojďme dodávat zbraně, ty Javeliny." "Blázníš? To znamená válku s Ruskem. To nejde." Podívali se na reakci. Rusko nijak nereagovalo, a tak je dodali.


Potom dělostřelectvo: "Neblázni, dělostřelectvo, to už je příliš. To už je přímá výzva Rusku. To prostě v žádném případě nejde." Podívali se na jednání ruské řídící "elity", to téma se vstřebalo a oni dodali dělostřelectvo. Stejnou taktikou dodali tanky. Teď mluví o tom, že do Černého moře může veplout britské námořnictvo, na základě osvědčeného schématu. Jeden prohlašuje: "My své vojáky pošleme na ukrajinské území a své námořnictvo do Černého moře, aby tam bojoval s ruským námořnictvem, s Rusy!" Další úředník prohlašuje: "Chceš nás dostat do konfrontace s Ruskem?" To schéma se už osvědčilo. Šlapeme tak neustále na stále stejné hrábě. A u nás vykládají: "Vidíte, jak ho okřiknuli?" A oni jdou dál, že nově dodají rakety, které by mohly útočit do hloubky Ruska, aby ty útoky byly maximálně účinné: "Když dodáme rakety, tak už nejsou naše, už jsou ukrajinské." Není důležité, že je navádějí americké družice, není důležité, že u řídících pultů sedí američtí odborníci, protože Ukrajince to naučit nestíhají. Teď už konečně začínají mluvit o tom, že to nestíhali, nevěděli jak…


Ukrajinské tankisty prostě za ten čas nemohli zaučit na Leopardy, a proto bojují se svými posádkami. Když byly zasaženy první Leopardy, tak se pohřby tankistů konaly ve Finsku, protože je dodalo Finsko. Tohle se jaksi přešlo mlčením. Teď se pokoušejí tvrdit, že není pravda to o likvidaci německé posádky tanku. A přitom na Západě sami vojáci již připravují půdu, aby to lidé přijali: "Tam přece nemohli být Ukrajinci. Prostě bychom je nestihli zaučit. Proto jsme tam ty tanky posílali i s jejich vojenskými posádkami." Zatím to zaznívá od lidí, kteří jsou ve výslužbě nebo od opozičních politiků. Ale už to zní! Oni se už se vším všudy připravují prohlásit: "Ano, těmi odborníky na raketovou techniku, tankisty, jsou lidé, kteří na těchto zařízeních slouží v armádě NATO." Takže to schéma už mají absolutně vybroušené. A my jsme se dostali do bodu, kdy nabyli přesvědčení, že Rusko neodpoví, jsou o tom přesvědčeni. V minulém pořadu jsem mluvil o Condoleezze Rice, o tom, co řekla.


O jedné části jsem mluvil, ale byl tam ještě určitý kontext, který jsem nezmínil. Když naznačovala, že Putin neřídí vládu, tak souhlasila se všemi, kdo o tom mluvil. Souhlasila s nimi, ale sama říkala něco jiného: "Víte, tam je takový hlupák Šojgu, který když tam nebude Putin, nebo mu něco přeletí přes nos, klidně zaútočí jadernými raketami na USA. A Gerasimov? To je alkoholik, ten už je úplně mimo… …tomu je to úplně jedno, kam co pustí, jen aby si zastřílel raketami a takto je to tam se všemi." Ona zpětnou vazbou ukazovala: "Lidičky, vy doufáte ve zradu "elity", ale co když se stane něco, s čím jste nepočítali? Ano, vy vidíte, že Gerasimov pracuje pro vás. To už vidí úplně všichni. Jenže v armádě jsou lidé, kteří ty rakety mohou vystřelit a přiletí nám od nich odpověď." Pokoušela se jim tohle říci, že ve vládě je někdo i na té druhé straně. Přestože nejmenovala ty správné kandidáty, tak v řízení tu máme i vlastenecké generály, takže ta odveta může následovat: "Na tohle musíte myslet!"


Ale její hlas zůstal bez povšimnutí. Všichni velmi dobře vidí, že Putin to řízení v Rusku nemá v ruce. Je to jednoduché, ty poslední ukazatele. Jak naši obchodníci s ropnými produkty likvidují naši vlastní ekonomiku, dodávají pohonné hmoty ukrajinské ozbrojené sebrance, dali ultimátum a byli úspěšní. A v tomto ohledu je zásadně důležitou skutečností, zda centrální banka zvyšuje, drží nebo snižuje základní úrokovou sazbu. Není důležité, o kolik a jak ji zvyšuje. To, co teď dělá Nabiullinova, vytahuje peníze z ekonomiky, a podniky potom nemají peníze, aby vyplácely mzdy. Ona lidi nutí, aby se mezi sebou vypořádávali v dolarech jako devadesátkách, všechny k tomu nutí, jednotlivé lidi i podniky, všechny nutí pracovat s dolary, znova všechny zatahuje k dolarům, protože USA jsou v katastrofální situaci, hroutí se. Jedinou šancí, jak se USA mohou zachránit, je dohnat ke zhroucení Rusko, jako to udělaly USA v roce 1991, kdy byl krach USA odvrácen tím, že se o půl roku dříve zhroutil SSSR a svými zdroji je podržel.


A přitom po celou přestavbu nedělal Gorbačov nic jiného, než že zásoboval USA zdroji. Zrušil přepočty ve zlatém převodním rublu mezi socialistickými státy RVHP a převedl je na dolary. Ještě než udělal tohle, tak nejdříve zvýšil kurz dolaru vůči rublu. Tohle všechno dělal! Všechny zdroje SSSR přenechával USA. Jenže ani to nestačilo. USA se chvíli držely, a kdyby se v prosinci nezhroutil SSSR, tak v květnu-červnu by se zhroutily USA. Všichni s hrůzou čekali, tam na Západě, s hrůzou čekali, že se USA zhroutí. Jenže se zhroutil SSSR, všechny zdroje se jim zpřístupnily, a státy bývalého SSSR začaly a ohromnou silou drancovat. Tím se USA zachránily a dokonce tehdy měly přebytkový rozpočet. Takže to zvyšování úrokové sazby vede nejen k rozkladu ekonomiky, což si Nabiullinova velmi dobře uvědomuje, ale je to navíc velmi důležitá skutečnost, zda provedou jaderný útok proti Rusku nebo ne.


Pokaždé, kdy Nabiullinova zvyšuje úrokovou sazbu, tak tím ukazuje, že řízení v Rusku probíhá nezávisle na prezidentovi státu, že to právě ona je tím frontmanem, je jen tím frontmanem, ale v daném případě o ní nebudeme mluvit jako o osobě, ale jako o subjektu řízení. Ona realizuje to řízení, to ona ho realizuje, to ona stála za tou vzpourou těch, no… Tou léčkou, do které Prigožin zatáhl wagnerovce. A cožpak nevíme? Teď se lidé rozhořčují nad tím, co řekl Putin. A proč se tak rozčilujete? Slyšeli jste, co řekl o Prigožinovi a dalších? Řekl jednu jednoduchou věc, že našli heroin, že našli peníze a oni prý zemřeli v důsledku výbuchu ručního granátu, přičemž expertíza nebyla provedena. Všichni: "Jak jen mohl?" A co tím řekl? Velmi závažnou věc: "Podívejte se, jak se to všechno snaží hodit na ně, na vedení wagnerovců." Ve smyslu, že se jednalo o narkomany, kteří si v letadle hráli s granáty a sami se vyhodili do vzduchu. A Putin řekl, že bylo zapotřebí udělat expertízu, potom by jim tato verze neprošla.


Oni se to všechno snaží hodit na ně. A místo toho, aby Putinovi porozuměli, se ti rádoby "vlastenci" rozčílili. Kdo je řídí? Nemají v hlavě mozek, nebo co? Tupci, nemůžete popřemýšlet o tom, co vlastně prezident řekl? A jaké informační pole je formováno ve vztahu k vedení wagnerovců, které zahynulo? Komu byla jejich smrt výhodná? A ta přinesla výhodu především těm, kteří reálně organizovali tu vzpouru, tu léčku, do které uvrhl wagnerovce Prigožin. Jeho jako hlavního svědka proto zlikvidovali, a společně s ním zabili všechny ty další lidi. A teď vytáhli verzi, že to oni, narkomani… A Putin jim namítá: "Ne, tohle tvrdit nemůžete, protože jste neprovedli expertízu." A začali obviňovat Putina. Je třeba umět poslouchat, co říká! Pozorně ho poslouchat! A uvědomovat si, za jaké situace se to všechno děje. Ale to jsem trochu odbočil. A právě ten finančně-ekonomický blok je v Rusku tím centrem, které deaktivuje státní řízení, které provádí ekonomické diverze a ničí nejen ekonomiku, ale také naši obranyschopnost.


A každé to zvýšení základní úrokové sazby v té konfrontaci, kdy Putin požaduje zvýšení ceny naší národní měny… Kolik se provádí různých těch indexací, přes Big Mac, komplexní obědy a další indexy, ze všech vyplývá, dokonce i v této deformované ekonomice okupovaného státu, že dolar by neměl stát více než 20 rublů a s ohledem na to navýšení, které provedla Nabiullinova, 30 rublů. Dolar by neměl stát více než 30 rublů, 20 - 30 rublů. Na základě všech ekonomických parametrů v této deformované ekonomice. Reálně ten dolar nestojí ani 50 kopějek, ani to ne. Je to absolutně nadhodnocená měna. A tou nejvíce podhodnocenou měnou světa je rubl a kdo to zařídil? Vedení centrální banky, která pracuje výlučně jen pro zájmy USA. A každé navýšení ceny dolaru, další zvýšení základní úrokové sazby je ukazatelem toho, že pro Západ není nebezpečné provést jaderný útok proti Rusku, že je to pro něj bezpečné.


Oni tím dávají najevo: "My jsme tu vše deaktivovali, jsme na vaší straně, můžete ten ruský dobytek smést, zlikvidovat tu Rašku. My jsme všechno zařídili. Když Nabiullinova zvyšuje tu sazbu, tak tím zároveň zvyšuje pravděpodobnost, že proti nám bude podniknut jaderný útok, o tohle žádá: "Je to pro vás bezpečné! Vidíte, že to tu máme pod kontrolou. Děláme všechno pro likvidaci státu." Takový je to signál. A nesmíme se nechat mýlit, když Putin mluvil o tom, jak tomu nacistovi tleskali v kanadském parlamentu, tak jako samo sebou se rozumějící opominul jedno téma, které je zásadně důležité. Řekl, že jsou připraveni udělat cokoliv kvůli válce s Rusy. Vždyť oni tleskali tak nadšeně a radostně tomu, že někdo zabíjel Rusy, že je zabíjejí teď. To vyvolává jejich radost. Západ vždy snil o likvidaci Ruska a Rusů. Vždy! A teď se projevila sama ta podstata. Ta skutečnost, že nemají v úmyslu se s námi nijak dohodnout, nijak zohledňovat naše zájmy, ve smyslu, že to bylo u nás.


Ne, nejenže mají za to, že je to jen "veš, která zařvala", ale že jsme divoši, kteří se lidem jen podobají a musí být zlikvidováni. Je to podobné té situaci v Izraeli. A zatímco tam je nějaká ta vnější strana, tak Rusko nikdy nešlo proti nikomu s agresí, nikdy. Proto Západ velmi dobře ví, že Rusko pro něj není žádnou hrozbou. Oni prostě jen potřebují zničit Rusko a naše lidi, protože na našem území, jak oni uvažují, je jejich ropa, jejich plyn, jejich uhlí a další přírodní suroviny. My prostě žijeme na tom území, které patří jim. Stejně jako to bylo v případě indiánů, když přišli do Ameriky. A všechna naše "elita" si to myslí také. To proto zvyšují tu základní úrokovou sazbu a znehodnocují náš rubl a dávají tak najevo: "Můžete to Rusko zlikvidovat, protože žádná odveta nebude!" Jenže tady se pletou s ohledem na své milované já. Myslí si, že tím neohrozí sami sebe. Moskva je centrem koncentrace řízení státu a Napoleon šel na Moskvu, protože věděl, že toto logistické centrum deaktivuje celé Rusko, když ho dobude. Nejen proto, že tam…


To bylo samozřejmě to hlavní, dohodnout se s "elitami" proti carovi a dosadit na trůn jiného. Jak to Napoleon praktikoval ve všech ostatních státech. On si myslel, že když se zmocní Moskvy, křižovatky všech cest, tak se tím zároveň zmocní řízení státu. Jak to obvykle bývá, když se zmocníte hlavního města. A proto se v první řadě při útoku na nějaký stát, tak se v první řadě útočí proti řídícím centrům. A to znamená jen jedno, že Moskva musí být smetena z povrchu země. Nabiullinova je absolutní husa, Siluanov je debil, stejně jako Novak. Usilují jen o to jedno, aniž by si to vůbec uvědomovali, že radostně sami shoří, až jejich páníček vystřelí ty rakety. Protože oni sami pro něj neznamenají vůbec nic. Oni jen musí zajistit, že nebude následovat odvetný útok proti USA. A Nabiullinova, když zvyšuje tu sazbu, naši obchodníci s ropnými produkty, kteří naši ekonomiku připravují o pohonné hmoty, když neustále zvyšují jejich cenu a někam je nedodávají pro změnu vůbec, tak usilují právě o tohle.


Nedej Bože, aby se to stalo. My pracujeme na tom, aby se to nestalo. Ale aby se to nestalo, je nutné si uvědomovat ty výhledy. A tito debilové to nechápou, ti si myslí, že rozloží stát, který shoří v jaderném požáru a oni za to dostanou košík cukroví a sklenici marmelády. Nic nedostanou. Sami shoří jako první v tom jaderném útoku, pokud dosáhnou svého. Tak taková je ta situace. Putin navrhl nová pravidla uspořádání světa, a to je velice závažná věc. Jenže ještě je nutné do úmoru pracovat na jejich realizaci. Uplyne delší doba, než to všechno začne fungovat a ta situace tady, o kterou se postarali naši podpindosníci, Nabiullinova and Company, ta už teď vyvolává hrozbu jaderného útoku proti našemu státu, se vším všudy. V první řadě bude zničena Moskva a ti debilové si to neuvědomují. Kvůli tomu, že právě Moskva je centrem koncentrace řízení, aby nenásledoval odvetný útok, je nutné ji zničit v první řadě. Jestliže se to Nabiullinové a jejím společníkům povede, tak tím dosáhnou jen toho, že ten první a nejsilnější útok bude veden proti Moskvě. Nikdo s nimi slitování mít nebude, nikdo je nepotřebuje, jsou jen spotřebním materiálem, toaletním papírem. Oni je zneužívají a ti jsou štěstím bez sebe a lížou páníčkovi zadek.


Ještě jedna otázka. Všechny samozřejmě zajímá to vyostření konfliktu mezi Izraelem a Palestinou.


Ano, to je rozsáhlá, velmi rozsáhlá otázka, kde je mnoho vložených věcí a mnohé věci obyčejní lidé nevidí. A jak ukázaly různé ty politické talk-show, které byly už po těchto událostech, tak tomu, co se děje a proč, nerozumí nikdo, protože když neznáte takové věci, jako konceptuální moc a nadnárodní řízení, globální politika, tak jednoduše nemůžete porozumět tomu, co se tam reálně děje a jak se to děje. Já nevím, vynasnažím se to zkrátit a dotknout se těch nejdůležitějších opěrných bodů. Budeme se k tomu vracet, se vším tím vloženým, a znovu o tom mluvit, protože je to velice rozsáhlé téma. Takže k čemu došlo v Izraeli? Nu, viděli jsme, jak z ničeho nic, ze sektoru Gazy hnutí Hamás zaútočilo na mírumilovně spící Izrael, zmocňovali se dokonce i generálů jen v trenýrkách, a to je vše.

Říkají nám, že armáda to nezvládla, stejně jako tajné služby a teď za to za všechno budou muset zaplatit. Ale je to skutečně všechno tak? Tak především, proč došlo k tomu vyostření v Izraeli? Jestliže nechápeme nadnárodní řízení, a nevíme, že všechny procesy jsou ve světě vzájemně propojeny, jak o tom mluvil Putin v těch svých šesti bodech, v tom svém projevu na Valdaji… Jinak totiž uvidíme jednoduchou věc. USA jsou jako stát, jako světový četník na hraně kolapsu. Ta série krádeží, kdy okradli různé kongresmany, přičemž je zbili, sebrali jim auta a v těch se dopouštěli dalších zločinů, ukazuje, jak katastrofální je situace ve státním řízení a v řízení jako takovém, se státností v USA. Vždyť poškozeni byli dokonce i takoví lidé, kteří vykřikovali, že policii má být zkráceno financování.


A potom, když je okradli: "Co dělá policie?" Minutku, to vy jste snížili její počty, připravili ji o financování, takže už tím jste neudělali nic, aby kriminalita byla zlikvidována, naopak podporujete to drancování, reparace, kontribuce, tvrdíte, že všechno do tisíce, 950ti dolarů není krádež, že si to mohou brát… A z těch obchodů tam vynášejí všechno, a tak jsou nuceny se zavírat. Takže vy sami povzbuzujete kriminalitu, a potom se divíte, co že se to děje? Když se ta kriminalita dotkne vás samotných? Takže, USA mohly přežít… Vracím se ještě k začátku toho konfliktu na Ukrajině. USA mohly přežít za podmínky, že se zmocní přírodních zdrojů Ruska a uvrhnou celý svět do chaosu, ve kterém budou tím jediným a nesporným lídrem. Takže ta válka se z Ukrajiny měla rozšířit do dvou stran, do Ruska, které by bylo rozčleněno na státečky bez suverenity, což by Američanům zajistilo nerušený přístup k ruským zdrojům s minimálním počtem okupačních sil, a dál se válka měla rozšířit do Evropy.


Jakže to říkal Obama v roce 2012 v Londýně? Že v Evropě mají vzniknout nové národy s novými jazyky v nových státech. O tom, že v Evropě má být vybudován evropský islámský chalífát, se už zcela otevřeně mluví od roku 2005, od toho proslulého pogromu Arabů ve Francii. Všechny další události to jen potvrzují. Jenže co se stalo? Minulý týden skončila platnost zákona o Lend-Leasu. To byl skvělý zákon, na jehož základě měly být dodávány zbraně Ukrajině, i když podle něj nedodali Ukrajině vůbec nic! Dodávali je na základě jiných smluv, jiných dohod, a na základě toho zákona o Lend-Leasu nedodali vůbec nic. A co se to stalo? Ukázalo se, že Rusko není předvídatelné. Ten zákon o Lend-Leasu předpokládal, že bude rozjeta výroba, obnovena ekonomická činnost na území USA, to přinejmenším.


Vždyť na začátku nepočítali s vyhozením Severního proudu, nebylo to v zájmu USA a v plánech na vyvolání války v Evropě. Nicméně z hlediska konfrontace s Ruskem je ten potenciál Evropy, jak vidíme, velice důležitý, velice! Oni potřebovali rozvinout ekonomiku, ten zákon o Lend-Leasu byl fakticky zákonem o obrodě ekonomické průmyslové výroby v USA. Jenže Rusko začalo válku takovým způsobem…. Připomenu, že ten zákon byl předložen, to je takový menší nesoulad. Ten zákon byl předložen kongresu v lednu 2022, ještě před tím takzvaným vpádem Ruska, před začátkem speciální vojenské operace, a podepsán byl prezidentem USA, aby nabyl účinnosti, 9. května 2022. Zdálo by se, že se tedy vše rozvíjelo jinak, než plánovali s tím Lend-Leasem, tak proč ho potom podepsal? Ono je to tak, že ty systémy jsou setrvačné a vše se může změnit. A ta změna fakticky nastoupila.


Náš útok díky Gerasimovovi uvázl a někde jsme museli dokonce i ustoupit. Přišli jsme o iniciativu, objevil se u nás jakýsi chaos a kolísání, které jsme sice s potížemi, ale překonali. A jak teď ukazuje odražení té ofenzívy… To není žádná protiofenzíva. Naše vojska už jsou více jak rok v obraně. Je to ofenzíva a ukazuje se, že jsme ji překonali, tuto jejich snahu. Takže do této války Rusko chtěli zatáhnout podle zcela jiného plánu. A já opakuji, že podle toho plánu Atavia-Proxima nás měli zatáhnout do vojenského konfliktu na úzkém frontovém úseku v Luhanské a Doněcké republice, kde za těch osm let postavili taková obranná opevnění, že je doposud stále nedokážou překonat. Jako bychom si nepamatovali například obléhání Verdunu, nebo to přešlapování na západní frontě, "Na západní frontě klid", tu bitvu na Sommě a další.


My jsme nevěděli, kam nás zatahují. A narušení toho plánu, kdy jsme zaútočili ve třech různých směrech, uvedlo nejen západní velení do slepé uličky, ale předvedlo těm evropským a dalším zbrojním společnostem, že pouštět se do toho zákona o Lend-Leasu a rozjíždět vlastní výrobu zbraní by nebylo účelné. Ta válka totiž mohla skončit v jakémkoliv okamžiku, a žádné jejich náklady by se jim nevrátily. A tak raději s těmi penězi začali hrát na burze, místo aby rozjížděli vlastní výrobu, protože Rusko se neustále chovalo jinak, než bylo v plánu. Jakmile se stabilizovala fronta a mohla být rozšířena výroba, tak jen plně vytížili stávající výroby a nic nerozjížděli, protože viděli, že se to nevyvíjí úplně podle přestav. Ta podpindosnická "elita" v Rusku neřídí úplně všechno a vše se hroutí. Tak proč by měli za takových podmínek rozjíždět výrobu? Jenže pokud tu výrobu nerozjedou, tak se stát zhroutí.


To vyvolalo otázku, když ne pro ukrajinské bojiště, tak musíme zorganizovat výrobu pro nějaké jiné vojenské konflikty, kde se to vše bude spotřebovávat. No ano, teď spotřebovali všechny ty skladové zásoby, připravili Evropu k nákupu těch zbraní: "Tak ať je nakupují. Ale to hlavní, musíme někde zařídit nějaký jiný vojenský konflikt." Jenže jaký je tohle vojenský konflikt, když Izrael a Hamás, to je jen takové drobné přešlapování? Ono je to "drobné přešlapování" určeno k něčemu jinému. Jen se podívejte, jak najednou USA začaly jednohlasně mluvit o tom, že za Hamásem stojí Írán, přestože všichni vědí, že za Hamásem stojí tajné služby Izraele. No to se podívejme. Hamás útočí raketami na Izrael, a přitom za ním stojí izraelské tajné služby. Muslimské bratrstvo, to byla hlavní útočná síla, díky níž bylo provedeno takzvané arabské jaro. Když USA organizovaly tu nestabilitu v Maghrebu, kterou přenesly na Blízký východ, tak bylo Muslimské bratrstvo tou hlavní útočnou silou.

A právě toto Muslimské bratrstvo má vazbu i na ten Hamás. Hamás je produktem tří tajných služeb světa, z nichž každá má své zájmy. Velká Británie, která fakticky zformovala Muslimské bratrstvo, nástroj uplatňování politiky na Blízkém východě, kterým jsou i samotné USA, a na tom tříštění palestinského odporu proti izraelské agresi pracovaly zase izraelské tajné služby, přesně tohle přece dělaly. Takže mluvit o tom, že o tom útoku nikdo nevěděl a všichni ho prospali, je absolutně, jednoduše absolutně nemožné! Věděli o tom, organizovali to, připravovali se na to rok. Ten fenomenální úspěch toho útoku byl nečekaný pro samotné ty bojovníky Hamásu, kterým zajistili volnou cestu, když deaktivovali veškerou obranu. "Prosím, máte volnou ruku!" Na takovém malém úseku fronty, jakým je sektor Gazy, není možné vůbec nic připravit nepozorovaně, a tím spíše takový rozsáhlý útok. Je to tam prošpikované činností různých rozvědek světa. Ty informace se tak či onak šíří.


Ale pokud něco ví rozvědka, tak to ještě neznamená, že se to dozvědí ti, kteří formálně řídí stát. Rozvědka USA i prezident Roosevelt zcela určitě věděli o plánovaném útoku na Pearl Harbor. Jenže oni ten útok potřebovali, aby zatáhli USA do 2. světové války, a proto ten útok "prospali". A teď si vymýšlejí různé důvody, proč k tomu tenkrát došlo a proč se ty informace nedostaly k vedení státu, které by je přijalo. To, že nechávají umírat své lidi, aby si tím na Západě vyřešili nějaký svůj problém, je u nich běžné. Jen si vzpomeňte, jak byla okupována Kuba. Nechali vyhodit do povětří svou loď. To samé bylo v případě Vietnamu. Ty provokace, ve kterých zahynou jejich vlastní lidé, pro USA nejsou žádným problémem. Vůbec pro celý Západ není žádným problémem takovou provokaci zorganizovat. Izrael má v tomto ohledu lákavou návnadu. Mají tam sektor Gaza, který jim překáží. Izrael potřebuje zlikvidovat jakékoliv palestinské státní útvary a zmocnit se celého toho území.

Takže chtěli získat možnost zlikvidovat celý ten sektor Gazy a vytlačit odtud veškeré to arabské obyvatelstvo, ať se ti, kteří zůstanou naživu, rozpráší po celém světě. A začali s hromadnou likvidací civilního obyvatelstva, jejich domů, řekli, že nikoho šetřit nebudou a všechny rovnou zlikvidují. Izrael, který chce tato území vyčistit, rád obětuje… Zato bude mít dobré vysvětlení pro svou "spravedlivou" válku: "My jsme to nechtěli, ponechávali jsme jim možnost žít ve svém státním útvaru, ale oni na nás zákeřně zaútočili a teď nebudou mít nic a mohou si za to sami." To byla ta návnada, díky které izraelské státní vedení zatáhli do této léčky. Jenže jak se říká, co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. K čemu to všechno povede? To vyostření na Blízkém východě bylo nezbytnou podmínkou, aby se USA alespoň do určité míry zachovaly jako světový četník. Tady v Rusku není jasné, co bude, vůbec není jasné, jak to dopadne. Ale očividně nebude žádná úspěšná "protiofenzíva", to bylo jasné už před rokem, kdy začali s přípravou těchto akcí.


A vždyť si to vezměte, ty útoky na Izrael byly pozemní, z moře i ze vzduchu. Útočníci na paraglidingu uletěli 40 kilometrů a přistáli přímo na území vojenské základny! Tak zaprvé, kde by v Gaze mohli trénovat na těchto kluzákových křídlech? Kde se mohli natrénovat tak, aby rovnou vstoupili do boje? To znamená, že to muselo probíhat někde jinde. V každém případě by to rozpoznali i obyčejní, nezasvěcení obyvatelé. Takže se připravovali na jiném území, kde je připravovali jako speciální jednotky. Z celého toho útoku Hamásu prosvítá absolutně nearabská logika vedení bojových akcí. Je z nich cítit zkušená anglosaská ruka. A mimochodem, co dělala delegace prezidenta Bidena týden před těmito událostmi v Saúdské Arábii? Jakoupak otázku urovnání vztahů s Izraelem tam řešili? A přece právě kvůli tomu se konala ta tajná schůzka, o které je známo jen jedno, že tam byla skupina, která měla řešit urovnání otázek s Izraelem.


Možná tam spíše řešili, jak v této situaci zareaguje Saúdská Arábie? Při útoku Hamásu? Takže americká státní "elita" pro zachování vlastního státu, aby si udržela postavení světového četníka, potřebuje někde vyvolat nestabilitu. V plánu bylo mnoho takových ohnisek nestability, jenže se jim nezadařilo. V Karabachu jim to nevyšlo. Svolali summit vedoucích představitelů EU v Granadě, kam odjel Pašinjan. Měli tam v plánu podepsat mírovou smlouvu. Pašinjan tam odjel a Alijev tam nepřijel. A ukázalo se, že udělal dobře, správně to odhadl. Viděl, že mu to vyšlo, Pašinjan tam podepsal dokument, na jehož základě Karabach připadl Ázerbájdžánu. A teď nám vykládají, že Pašinjan prosí, aby nebyly zaváděny sankce proti Ázerbájdžánu, že to není konstruktivní, protože s ním přece musí podepsat mírovou smlouvu. V tisku se teď všude pozvedá otázka, že když byla obnovena územní celistvost Ázerbájdžánu, je nutné, aby ještě získal Zangezurskij koridor pro spojení s Nachičevanem.


Nepovedlo se jim do té války zatáhnout Rusko, jak o tom přímo mluvil Borrell, který prohlásil, že Rusko zradilo Arménii. A na jakém základě by Rusko mělo válčit za zájmy Arménie, když sama arménská armáda za ně bojovat nechtěla? Navíc právě byla v Arménii americká vojska, se kterými prováděli společné vojenské cvičení. Ale jich prý se to netýká, zatímco ruská armáda měla být zatažena do války v Ázerbájdžánu. To zrovna! Putin to všechno dobře vysvětlil na Valdaji. A když se jim nepovedlo do velké války na Kavkaze zatáhnout Rusko, tak si vymysleli jiný plán: "Pojďme to zkusit s vábničkou. Ukážeme teď Alijevovi, Ázerbájdžánu, že mu EU vyjde vstříc. Chcete Karabach? Tak vám to Pašinjan podepíše. Sankce? Ne, žádné sankce nebudou." A že to bez ázerbájdžánské ropy a plynu Evropa nezvládne? To nikoho nezajímá, tedy dělají, že je jim to jedno, jim přece jde o blaho Ázerbájdžánců. "Chcete Zangezurskij přechod, koridor?" I o tom jsou připraveni si promluvit.


Tlačí ho k řešení toho problému, aby tam znovu vzplanula válka, ale už za jiných podmínek, kdy by tím agresorem byl Ázerbájdžán. Alijevovi to došlo a řekl: "Ne, nás Zangezurskij koridor nezajímá, to teď není na programu. My si to spojení s Nachičevanem zajistíme přes íránské území." A vše se jim zhroutilo. Na daný moment se jim to tam zhroutilo. Jedním krokem deaktivoval všechny ty léčky připravené pro Ázerbájdžán. Takže v blízké době žádná válka na území Zakavkazska nebude. Chtěli ji vyvolat, ale nepovedlo se jim to, ale rok se připravovali i tady. A teď říkají, že za tím… No, že za Hamásem prý stojí Írán. Írán stojí za Hizballáhem, zatímco Hamás byl výslovně zformován tajnými službami Velké Británie, USA a Izraele. Ti všichni se na tom podíleli, přičemž každý se svými zájmy. A co proběhlo v tomto ohledu? Jakási podivná provokace. Minometné ostřelování Izraele.


Ať už Izrael ty minomety zneškodnil či ne, není důležité. Důležité je to, že Hizballáh zůstal stát mimo, nezapojil se do té války, což měla zajistit tato provokace. Aby z jedné strany vystřelili pár min, z druhé na to odpověděli dělostřeleckou palbou, a vše se začalo roztáčet, aby se rozběhla válka. Jakmile se do toho zapojí Hizballáh, bude do toho okamžitě zatažen i Írán. A hned tu máte pořádné válečné bojiště, prakticky bezedné pro americké zbraně. Můžete rozjet svou vojenskou výrobu, která bude zásobovat toto válečné bojiště zbraněmi. To byl ten cíl, aby do toho zatáhli Írán. Ale ten si to také velmi dobře uvědomuje a bez ohledu na obviňování ze strany izraelských i amerických politických činitelů se chová vyrovnaně, a také se do té provokace nezapojuje. To potom ale vyvolává otázku, jak se z té situace dostat? Když ty provokace nezafungovaly? Tam ani tam.


Je tedy nutné nějak ten konflikt ukončit nebo hledat způsoby jeho rozšíření. A v tomto ohledu by Izraelci rádi zlikvidovali sektor Gazy, zcela to území zbavili Arabů a připojili k Izraeli. Jenže to teď není v zájmu Američanů ani nadnárodního řízení v podobě globalistů, protože ti si každý řeší svůj úkol. Jak jsem řekl, tak Američané, americká státní "elita" řeší úkol zformování nějakého rozsáhlého válečného bojiště, na jehož základě by mohli u sebe rozšířit vojenskou výrobu a ty zbraně dodávat jiným státům. Jenže je tu ještě jiný úkol, kterým globalisté chtějí něčemu zamezit. A to nás vrací k tomu jadernému útoku proti Rusku. A to je mimochodem pořádný podtrh pro naše podpindosníky. Takže se pojďme podívat na tu situaci. Teď pro Západ nastoupil okamžik pravdy. Tak zaprvé, žádného vítězství na území Ruska nemohou dosáhnout, nebude-li proti Rusku proveden jaderný útok, který by byl okamžitý a všeničící, jak je to uvedeno v doktríně USA.


Naše podpindosnická "elita" se všemožně snaží připravit k tomu podmínky. Jenže bude-li takový útok proveden, musí mít USA v celém světě vše pod svou kontrolou, protože by se jednalo o silný úder s vymazáním Ruska ze světové mapy. Jednalo by se o destabilizaci v mnohých směrech. A rozpoutání konfliktu na území…, mezi Čínou a Tchaj-wanem, stejně jako tohoto konfliktu, není v zájmu americké státní "elity", pokud hodlají provést ten jaderný útok proti Rusku. A jestliže se do toho zapojili, tak pokus pracovat na více konfliktech… Oni to už nedokážou, dříve hráli podle zásady, na začátku devadesátek, že dokážou vyhrát všude. Potom: "Ne, ne. Můžeme vést dvě války a dva menší konflikty." Teď už dospěli do stavu, kdy napřed zvládali jednu válku a dva konflikty, a teď už jen jeden konflikt. Teď už se sami nemohou účastnit, mohou vést jen jeden konflikt. A jako pomocný plán, aby odklonili ruské zdroje a vytvořili problémy Íránu, spustili ten program v Izraeli, ty útoky Hamásu.


A teď mají ten problém, že provedou-li útok proti Rusku a u nich mnozí… Nesmíte si myslet, že v USA je ta "elita" inteligentní, ti jsou ještě hloupější než naši podpindosníci. Kdyby naši podpindosníci věděli, komu lížou zadek, jaká je jejich skutečná intelektuální úroveň… Oni jsou stále přesvědčeni, když vidí tu jejich tupost, že to je americká tupost, a to je pořád víc než být v Rusku vědcem, že je lepší být debilem v USA. Neznamená to, že se vzdají svého úmyslu provést jaderný útok proti Rusku. Takže teď před globalisty stojí úkol, aby přes ten konflikt na Blízkém východě odvedli pozornost řídících zdrojů USA od toho úkolu provedení jaderného útoku proti Rusku. Je otázkou, zda naši podpindosníci dokážou odvrátit tu jadernou odvetu nebo ne… Condoleezze Rice přece nemluvila do větru: "Oni tam mají lidi, kteří tu odvetu provedou! Provedou ji!"


A tento faktor bude hrát roli, když budou USA v dalším vypětí kvůli Blízkému východu. A tady jim kynou dobré výhledy, že na jim dobře známém válečném bojišti, kde se vyznají a kde vždy vítězili, získají dobré odbytiště pro své zbraně. To je dobrá vábnička, ale je nutné je do toho vtáhnout. To ovšem neznamená, že tento jeden konflikt okamžitě vyřeší ten problém provedení jaderného útoku proti Rusku, že tak bude zcela odvrácen, to vůbec ne. Hrozbu toho jaderného útoku u nás vytváří naši podpindosníci a v první řadě Nabiullinova prostřednictvím zvyšování základní úrokové sazby a kurzu dolaru, znehodnocováním našeho rublu. Takto to probíhá. Chtěli jedno a dosáhli něčeho zcela jiného. A to bylo velice v krátkosti, letem světem jen v opěrných bodech s ohledem na tu situaci.


To byly pro dnešek všechny otázky.


Nu což, tak už mi nezbývá než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Nesmíte si myslet, že tento náš pořad Otázka odpověď je odpovědí na všechny otázky. My jen předvádíme, jak je možné pracovat s informacemi a porozumět procesům, jestliže víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jestliže tyto své znalosti o jejich řízení přičleníte k tomu, co už znáte, tak porozumíte všem procesům probíhajícím ve světě, a to na základě těch znalostí a informací, které získáváte v průběhu své každodenní činnosti. Bůh je pohan a mluví s lidmi jazykem životních okolností. Každý člověk podle toho, jak žije, co dělá, získává všechny potřebné informace a záleží jen na tom, zda je slyší nebo ne a když je slyší, zda jim rozumí a umí s nimi nakládat.


My se snažíme o to, abychom umožnili všem lidem, aby uměli pracovat se všemi informacemi, které získávají, aby se v nich neztráceli, aby se jim nevyhýbali. Už od té doby, kdy byla sepsána Koncepce sociální bezpečnosti mluvíme o tom… Prohlašovali jsme to už tehdy a děláme to dál, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí závisí teď i v budoucnosti na míře, v jaké si budeme osvojovat ty znalosti, které jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Znalosti o tom, jak obranou vlastních zájmů a zájmů své rodiny, můžete zároveň bránit zájmy svého státu, a to znamená ubránit tak zájmy své i své rodiny v celém jejich komplexu, protože na potápějící se lodi se vám nepodaří zajistit si svou bezpečnost a pohodlí v kajutě. Vaše kajuta se potopí s celou lodí. Je tedy nutné, aby loď mohla dál plout, byla technicky v pořádku a nenarazila do žádných ledovců, jako se to například stalo Titanicu.


Stát je jako taková loď, jestliže nezachráníme svůj stát, tak neubráníme ani zájmy své a své rodiny. Jestliže však znáte Koncepci sociální bezpečnosti, tak můžete svou každodenní činností, kterou bráníte zájmy své i své rodiny, svou vlastní činností na zabezpečení své rodiny a sebe potom dokážete zároveň zajišťovat i zájmy svého státu. Práce vnitřního prediktoru vám takové znalosti poskytují. A pro tento složitý, silný manévr řízení jsme předem napsali práce, které vám ty znalosti poskytnou. Je to třídílná práce Válka, Stát a Bolševismus. Teď sice není knižně v prodeji, ale máte ji k dispozici v elektronické podobě na našem webu. Tam je vyloženo, co je to stát, jaké jsou typy států a zda jsou všechny skutečnými státy. Rozepsali jsme tam způsoby a metody vedení války. Na příkladu přípravy 1. světové války po napoleonských válkách... Mnozí jste už slyšeli tu průpovídku, že každých sto let se Evropa dává dohromady a jde s válkou do Ruska, aby dostala po čumáku.


My jsme to období přípravy 1. světové války v hlavních bodech rozepsali. Jak to všechno bylo připravováno, ta 1. světová válka, počínaje napoleonskými válkami a konče začátkem té 1. světové války. A ve třetím díle Bolševismus jsme předvedli podstatu ruského bolševismu. Jak se z toho dostat. Rusko ze všech krizí vždy vycházelo na základě unikátního jevu. Nikde jinde není jev ruského bolševismu. To právě proto je pěstována taková nenávist k bolševismu a je co nejvíce vštěpována. Hitler bojoval proti bolševismu. Náš stát Jakovlev a Gorbačov rozložili v boji proti bolševismu. Proti bolševismu bojoval i Jelcin a položil náš stát k nohám USA a Západu jako surovinový přívěšek. Tak bychom se snad měli konečně zamyslet nad tím, co to vlastně je ten bolševismus!!! Když ho všichni nepřátelé Ruska tak zuřivě nenávidí. A u nás stále někteří bezduše opakují: "To jsou bolševici, to jsou bolševické metody…" a argumentují čistě trockistickými metodami, čistě trockistickou praxí.


Ale oni to nazývají bolševismem, nebo bolševickými metodami. Další práce, která je v prodeji, to jsou Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako v armádě na základě výložek a jiných rozlišovacích znaků můžete rozpoznat vojenskou hodnost i druh vojsk, kde slouží daný člověk, jeho vojenské postavení podle jeho uniformy a výložek, můžete podle vlajky určit postavení jakéhokoliv státu ve světové hierarchii států. Naši partneři začali vydávat knihy v sérii Knihovna konceptuálních znalostí, kde dávají dohromady práce vnitřního prediktoru publikované v uplynulých letech. Vydán byl první díl O ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak funguje ekonomika a proč o těch krocích, které podniká Nabiullinova, tak lže. Vydán byl druhý díl o Imitačně provokační činnosti, abyste poznali, kdo vás kam vede.


Abyste se nenachytali na falešné autority, které by vás při jejich následování přivedli ke katastrofě. Vždyť takové popy Gapony a kozly provokatéry vytvářejí velice často. Třetí díl Dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř Koncepce sociální bezpečnosti. Prostřednictvím teorie Dostatečně všeobecné teorie řízení můžete odhalit jakýkoliv proces řízení. Puškinova tvorba je konceptuální pro Rusko i celý svět, byl vydán díl Ejhle Puškin. I jako příloha k třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus byl vydán v sérii O světě křivých zrcadel sborník Fleet is being. A také byl samostatně vydán čtvrtý díl z této série Bolševismus. Takže máte k dispozici všechny tyto práce. Čtěte je, čtěte tyto práce i jiné práce. Stávejte se konceptuálně mocnými a svou praktickou činností při obraně zájmů svých i své rodiny můžete bránit i zájmy svého státu a zajistit mírovou a šťastnou budoucnost sobě i svým dětem. A teď už mi nezbývá než vám popřát mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.

905 zobrazení3 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page