• mmakovy

Sen je obraz požadované budoucnosti.

V minulém článku jsem se zmínil o aktivním modelu Plné funkce řízení. Co to je takový aktivní model PFŘ a na čem je založen?


My víme, že u modelu reaktivního řízení je stanovení cílů v PFŘ založeno na rozpoznání faktorů ovlivňujících subjekt, tedy je založeno na MÍŘE ROZLIŠENÍ subjektu.


Oproti tomu, v aktivním modelu řízení je stanovení cílů v PFŘ založeno na představě o požadované budoucnosti, krátce řečeno, je založeno na snu. A co to je vlastně sen? Sen je ve své podstatě náš potencionální cíl.


Vytvoření obrazu požadované budoucnosti - nalezení snu je také 1.etapou PFŘ v modelu aktivního řízení a proto se snění budeme nyní trochu věnovat. Ono totiž není snění jako snění.


Máte snílka, který si sice něco vysní, ale chybí mu schopnost sen zrealizovat nebo máte „snílka“, kterému za zády stojí kritik a neustále ho shazuje – to neumíš, to nedokážeš, to je blbost, to nejde atd., a už je jedno, jestli ten kritik je jeho druhé „já“ nebo třeba kamarád nebo maminka, protože když takový snílek začne snít, hned je přerušen a je zákonité, že potom ani nic nevysní.


Pokud se tedy chceme naučit uskutečňovat své sny a to pokud chceme zlepšovat kvalitu svého života, bychom chtít měli, je dobré se na snění dívat jako na konceptuální technologii sloužící k osvojení si potenciálního vektoru cílů.


Zkusím vysvětlit ten potenciální vektor cílů. Každý z nás má nějaký svůj vektor cílů, někdo si ty cíle určil sám (např. učit se KOB), někomu ty cíle vnutila společnost (např. jít si nechat prodloužit a namalovat nehty) a tím, jak vy sníte, tím vlastně formujete nové (potenciální) cíle, které po dotažení do konce, tedy po zformování cíle, vy zařadíte do svého stávajícího vektoru cílů a běhen určené doby též uskutečníte.


Umění snít a s tím spojené umění sen realizovat je technika, kterou po sobě zanechal Walt Disney. Spolupracovníci Walta Disneye nikdy nevěděli, v jaké roli přijde Walt ráno do práce, jestli přijde naladěn jako snílek nebo jako realista, anebo jako neúprosný kritik.