• mmakovy

Sen je obraz požadované budoucnosti.

V minulém článku jsem se zmínil o aktivním modelu Plné funkce řízení. Co to je takový aktivní model PFŘ a na čem je založen?


My víme, že u modelu reaktivního řízení je stanovení cílů v PFŘ založeno na rozpoznání faktorů ovlivňujících subjekt, tedy je založeno na MÍŘE ROZLIŠENÍ subjektu.


Oproti tomu, v aktivním modelu řízení je stanovení cílů v PFŘ založeno na představě o požadované budoucnosti, krátce řečeno, je založeno na snu. A co to je vlastně sen? Sen je ve své podstatě náš potencionální cíl.