• mmakovy

Vítězný lid (1977)

„Vítězný lid“ je dalším filmem mapujícím únorové události roku 1948. Ačkoliv je tento film natočený o 9 let dříve, než seriál Klement Gottwald, oba filmy se obdivuhodně shodují ve vykreslení jednání p-rezidenta Beneše a jeho podpoře domácích i zahraničních fašistů. Každý je tam má jako na talíři, jejich následovníci to nejdříve zkoušeli v 1968 a nyní nám tu vládli uplynulých 30 let.


Do pozornosti dávám Jana Masaryka od 1:04:30, mluví mi z duše a nejenom toto: „Já jsem je tam na západě dobře poznal, těm na osudu našeho národa vůbec nezáleží, dneska jsou jim bývalí nacisti milejší, než my.“


Ty masy lidí, které vidíte v záběrech ze Staroměstského náměstí, vůbec nebyly tak dobře oblečeni, jak to vidíte ve filmu. Ti lidé byli ze slumů, které se rozprostíraly na okrajích Prahy u průmyslových závodů. Například velké slumy se táhly od Pragovky ve Vysočanech až do Hloubětína. Těm od pravého břehu Rokytky k dnešní Kolbenově ulici se říkalo Čína a těm od levého břehu Rokytky směrem k dnešní Poděbradské se říkalo Mandžursko. Ty slumy byly zlikvidovány až v 60-tých letech, když postavili sídliště Nový Hloubětín, tam pak ti lidé dostali byty.


Moje maminka, v té době jí bylo 16 let, viděla průvod těchto lidí, když ti šli na Staroměstské náměstí a říkala, že z těch lidí šel strach. Ne proto, že by dělali bordel, ale protože šli mlčky a bylo z nich vidět odhodlání, odhodlání změnit svůj osud.