• mmakovy

Vladimir Ivanovič Zubov, jeden z autorů Koncepce obecné bezpečnosti - Gubarková Larisa

Aktualizováno: 8. 3.

Od autora:

Koncepce obecné bezpečnosti "Mrtvá voda" byla poprvé publikována v roce 1993. Autoři se označili za Vnitřní prediktor Ruska (SSSR) a zveřejnili prohlášení o autorských právech. Po mnoho let nebyla otázka identity autorů COB diskutována, ačkoli vzbuzovala zájem mnoha lidí. Za kolektiv autorů obvykle hovořil Vladimír Michajlovič Zaznobin, na soulad činnosti zástupce vnitřního prediktoru s obsahem Koncepce obecné bezpečnosti nebyly vzneseny žádné dotazy.

V posledních několika letech se však objevil rozpor mezi činností KOB 21. století a Vladimíra Zaznobina a KOB 20. století. Zároveň vyšlo najevo, že autorem významné části KOB je zesnulý Vladimir Ivanovič Zubov. Je možné se domnívat, že změna kurzu Vnitřního prediktoru v novém tisíciletí souvisí právě se smrtí jednoho z autorů KOB. V tomto článku je uveden životopis a psychologický portrét hlavního autora Koncepce obecné bezpečnosti. Doufám, že tyto informace pomohou následovníkům V. I. Zubova analyzovat své chyby a poctivě pokračovat v jeho práci.


Oficiální životopis ZUBOV Vladimir Ivanovič (14.04.1930 - 28.10.2000)


Zakladatel a děkan katedry aplikované matematiky pro řídicí procesy, člen korespondent RAS, laureát státní ceny, zasloužilý vědec Ruské federace, doktor fyzikálních a matematických věd, profesor, vedoucí katedry teorie řízení (1967-2000).

В. I. Zubov se narodil 14. dubna 1930 v Kašiře v Moskevské oblasti, kde v roce 1945 předčasně ukončil střední školu. V roce 1946 přijel do Leningradu, kde pokračoval ve studiu na střední škole. V roce 1949 po jejím absolvování nastoupil na Leningradskou státní univerzitu.

V roce 1953 В. I. Zubov absolvoval Fakultu matematiky a mechaniky Leningradské univerzity. V roce 1955 se stal kandidátem fyzikálních a matematických věd, v roce 1960 doktorem fyzikálních a matematických věd a v roce 1963 profesorem. V roce 1968 získal titul laureáta Státní ceny SSSR za cyklus prací z teorie automatického řízení. V roce 1981 byl V. I. Zubov zvolen členem korespondentem Akademie věd SSSR v oddělení řídicí mechaniky a procesů. V říjnu 1998 mu byl udělen titul Zasloužilý vědec Ruské federace.

В. I. Zubov je ženatý (od roku 1950), jeho manželka Alexandra Fedorovna Zubovová je doktorkou technických věd, profesorkou. Je otcem šesti dětí a dědečkem patnácti vnoučat.


Nyní něco, co se do oficiálního životopisu nedostalo.


V. I. Zubov pocházel z rodiny obchodníků prvního cechu, kteří byli v roce 1917 zbaveni svých práv a majetku. Početná rodina Zubovových žila ve vlhkém sklepě, děti spaly přímo na podlaze. Matka Vladimíra Ivanoviče musela sbírat bramborové slupky, aby nějak uživila své tři syny. Když se stal světoznámým vědcem, vzpomínal Zubov na to, jak jako chlapec běhal k řece sbírat a jíst mlže z mušlí. V roce 1944, když mu bylo 14 let, ho postihla tragédie: v důsledku výbuchu granátu přišel o zrak:


Co jsi zažil v ten okamžik,

O tom známo jen Bohu.

Znovu jsem se musel učit,

Kudy jít i jak postavit nohu.


Verše z básně Ronalda Nelepina „ Vladimír Zubov“. (Pozn.MM: Ronald Apollonovič Nelepin se mi jeví jako další z autorů KOB)


Když zjistil, že nejlepší škola pro nevidomé a slabozraké je v Leningradě, přestěhoval se tam studovat.


Po absolvování střední školy se zúčastnil celo leningradské matematické olympiády, jejíž laureáti byli vybráni pro přijetí na renomovanou katedru matematiky Leningradské státní univerzity. Zubov zvládl úkoly určené na několik hodin práce za 15 minut.


Jeho profesoři, mezi nimiž byl i autor učebnice matematické analýzy G. M. Fichtenholz a slavný algebraik D. K. Faddějev, pochybovali, že je vyřešil v tak krátké době a proto dali Zubovu ještě jeden příklad. Aniž by se Vladimír vzdálil od předsednického stolu, odpověděl správně. Tak Vladimír rozptýlil pochybnosti porotců a obsadil první místo.


Ve stejném roce Zubov také požádal o přijetí na matematickou fakultu Leningradské státní unive