• mmakovy

Základem Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) je Plná funkce řízení (PFŘ)

Aktualizováno: 10. 12. 2020

Vážení přátelé, jako úvod do DVTŘ jsem vybral krátký článek ze Slovanské košile, který je pro první seznámení se s DVTŘ naprosto dostačující.


Co je vlastně úplná funkce řízení?


Proč je jeden vedoucí, kterému je přidělen nějaký úkol, dokonce i velmi rozsáhlý a složitý, a on ho provede úspěšně a druhý vedoucí dokonce ne moc složitý úkol zpacká? Samozřejmě to lze vysvětlit pomocí „schopností/nadání“, „praxe“ a jiných podobných klišé. Tyto důvody však popírají příklady, kdy i zkušení vedoucí „zpackají“ svůj úkol. Například Jelcin byl zkušený vůdce, ale pod jeho řízením byla země zničena.


Mírou posouzení jakéhokoli současného probíhajícího procesu řízení je (ú)plná funkce řízení (rusky Полная функция управления – ПФУ).


Můžeme dát následující příklad. Chcete jet autem na trh pro jídlo pro rodinu. Chcete-li vyřešit tento problém, vy sám, aniž byste to předpokládal, budete muset učinit určitá rozhodnutí a budete muset provést určitý soubor opatření:

1. Vyhodnotíte stav auta: motor, kolo atd. Musíte se tedy podívat na vaše auto. Pokud tak neučiníte, možná nedojedete na trh.

2. Vyhodnotíte též svou náladu. Pokud cítíte přiblížení nebezpečí, pak je lepší cestu odložit. Pokud to ignorujete, může se stát, že nedojedete.

3. Odhadujete počasí. Pokud je silné náledí, pravděpodobně cestu odložíte. Pokud je počasí dobré, můžete jet.

4. Zamýšlíte se nad tím, jestli máte dost benzínu, a na jaké čerpací stanici můžete natankovat. Během jízdy neustále vyhodnocujete chování ostatních vozidel, která jedou blízko nebo se potkávají na silnici. Pokud podceníte nepředvídání, též můžete nedojet.

5. Během cestování se budete neustále řídit pravidly silničního provozu, značkami, semafory, pokyny dopravní policie. Pokud jste něco zanedbali, je velmi pravděpodobné, že cesta může skončit špatně.

6. Může se stát, že z nějaké příčiny (dovolená, přírodní katastrofa) v rozhlasu městské úřady oznámí zákaz průjezdu na určité trase. Pokud to neberete v úvahu, nedostanete se na trh.

7. A v neposlední řadě, však neméně důležité. Jeden řidič, když viděl na cestě ztracené štěně, zpomalí a dá mu možnost přeběhnout cestu. A druhý, jak říkají, „vlastní matku přejede“ a nebude o tom přemýšlet. Jeden řidič se na křižovatce chová obezřetně. A druhý jede rovně, neberouce do úvahy, že sousední auto je řízeno opilým řidičem. Toto se nazývá rozlišení.


Takovým způsobem úplná funkce řízení přichází s posouzením (hodnocením):

1. Stavu objektu řízení

2. Skutečného stavu subjektu

3. Stavu okolního prostředí

4. Stavu vzájemných vztahů s okolními objekty

5. Stavu řídící struktury

6. Ukázání nebo omezení více důležitějších struktur řízení