top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Zpráva o setkání příznivců KOB na Horském Altaji v roce 202320. 07. 2023 MM


V minulých dnech se konalo krátké setkání příznivců Koncepce obecné bezpečnosti, které organizoval pod hlavičkou FKT Altaj blízký spolupracovník Valerije Viktoroviče Pjakina Igor Činkin. Kromě organizátora přijelo ještě 5 Rusů a Českou republiku kromě mě zastupoval kolega Petr Vacek. Setkání se uskutečnilo na břehu řeky Katuně v rajoně vesnice Elekmonar, kde jsme postavili stany a protože většina z nás přijela s doprovodem, bylo veselo.


Kromě toho, že bylo veselo, např. když přišla bouřka se silnými poryvy větru nebo když se jeden z účastníků nemohl dostat do auta, protože se mu přes noc vybil akumulátor, jsme také mluvili o Koncepci obecné bezpečnosti. No mluvili, to je docela silné, celé setkání se totiž odehrávalo ve stylu „One man show“. Organizátor Igor Činkin, povoláním učitel, velmi zřídka pouštěl ke slovu někoho druhého, takže mluvit o nějaké debatě nebo dokonce brainstormingu by bylo velmi nadnesené, nicméně setkání to bylo určitě užitečné.


Mně osobně toto setkání potvrdilo, že za Koncepcí obecné bezpečnosti (KOB) stojí, jak bych to nazval, abych neustále neoperoval pojmem Globální prediktor, tedy že za KOB stojí globální řídící struktury. Usuzuji z toho, že z 8 účastníků byli minimálně 3, ale spíše 4 lidé současnými nebo „bývalými“ pracovníky tajných služeb.


Když jsem jako téma nadhodil historickou i současnou roli Ruska ve světě (a здесь на русском языке) byl jsem ze všech stran poučován, že Rusko je chudák, kterému všichni ubližují a že zpravidla jednou za 100 let se Evropa sjednotí a vtrhne do Ruska, aby Rusko zničila. Když jsem oponoval, že se mi Rusko jeví už po 400 let nástrojem Globálního prediktoru (GP), určeným k likvidaci jeho konkurentů nebo řešení jeho problémů, dostalo se mi smíchu ze strany ruských účastníků blízkých Fondu konceptuálních technologií (FKT) Altaj.

Abych řekl pravdu, setkání příznivců KOB by se klidně mohlo jmenovat politické školení mužstva (PŠM), kdy na jakýkoliv dotaz Igor Činkin odpovídal naučenými frázemi z tlustých knih a každý jiný názor byl jím v zárodku potlačen nebo zesměšněn. Když bylo nejhůř, např. když jsem argumentoval, že již Ivan IV. Vasiljevič (později Hrozný) pracoval ve prospěch globálních elit tím, že vraždil ruské bojary (tedy tradiční ruské řídící struktury) a že jeho první manželka byla z rodu Romanovců, tak oponoval tím, že Wikipedie lže, že první manželka Ivana IV. Hrozného Anastázie z rodu Romanovců nebyla, a že ti bojaři prostě byli špatní, že to prostě byli nepřátelé Ruska. A smuta přišla proto, že Ivan IV. nestačil všechny nepřátele odstranit.


Zajímavá byla také jeho odpověď na můj dotaz, kdo jsou to vlastně ti pindosníci. Podpindosníky všichni známe od Valerije Viktoroviče Pjakina, to jsou Nabulina, Golikova, Pěskov, atd., ale mne zajímali ti pindosníci. Když jsem podal dotaz, kolega Igora Činkina z FKT Altaj Alexander Holubov (mladší), shodou okolností také učitel, Igora předběhl a ihned bez váhání odpověděl, že pindosníci jsou státní elita USA. Já odpověděl, že ano, to že vím, ale že nevím, kteří konkrétní lidé v USA se za tímto pojmenování skrývají. Igor Činkin samozřejmě nevěděl, koho z USA pod toto označení zařadit a tak vymyslel, že pod označením podpindos se mají na mysli všichni vnitřní nepřátelé Ruska. U Igora Činkina to nebyl jediný případ, kdy si pomohl lží, ale abychom mu to neměli za zlé, v Rusku se jedná o zcela běžný jev.


Problém ruských lidí v chápání minulých i současných procesů tkví obecně v tom, že jim již po desetiletí (a možná ještě déle) říkají, že jsou nejlepší a tomu se velmi lehce a s radostí věří. Veškeré nezdary jsou zaviněny buď vnějšími, nebo vnitřními nepřáteli, kteří by nejraději viděli, aby Rusové a Rusko neexistovalo. Moji poznámku, že Rusy nemusí nikdo ničit, že se sami zničí alkoholem, striktně odmítli.


Už ne smíchu, ale silného nesouhlasu se mi dostalo, když jsem komentoval současnou situaci na Ukrajině. Na moje námitky, že zejména díky ruské straně jako nástroji GP budeme mít válku brzy u nás doma v České republice, dostalo se mi odpovědi, že Rusko bylo napadeno a proto se musí bránit. Při té příležitosti jsem si vzpomněl na USA, jak se „bránily“ v Iráku v roce 1990 a poté v roce 2003, anebo jak se v roce 1999 „bránily“ v Jugoslávii.


Bylo velice smutné poslouchat názory lidí, kteří doslova papouškovali klasickou Lež č. 2, schovávajíc se za KOB.


Naštěstí v Barnaul není jen FKT Altaj, ale jsou tam i další skupiny, které pracují podle metodologie KOB. Jedna z nich, která sice nemá týdenní pořad Otázka - Odpověď na YouTube, aby tam hlásala válečnou propagandu, ale zato v Barnaul postavila a zřídila novou ZDŠ (funguje od září 2022), ve které budou od letošního září v rámci mimoškolní výchovy (zatím), v pro děti přístupné formě, probíhat kurzy KOB.


Z Horského Altaje zdraví Milan Makový

876 zobrazení19 komentářů
bottom of page