5 druhů/typů sociální moci

1. konceptuální moc (prediktor – faktory působení, cíle, koncepce dosažení cílů),

2. ideologická moc (systémy víry – věrouky a náboženství, filosofie, ...),

3. zákonodárná moc (EU, politické strany, vláda a parlament),

4. výkonná moc (ministerstva a obecní úřady, armáda, policie),

5. soudní moc (soudy).

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.