top of page

„Státnost“ je část kultury národa, kterou se profesionálně vykonává řízení společnosti na regionální i celospolečenské úrovni.

bottom of page