„Státnost“ je část kultury národa, kterou se profesionálně vykonává řízení společnosti na regionální i celospolečenské úrovni.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.