top of page

Světonázor je pohled na svět.

Jedná se o osobní vnímání okolního světa, které je závislé od té míry bytí, kterou si daný člověk stačil osvojit (v hranicích Shora mu daného Rozlišení).

 

Světonázor je systém vašich hodnot, je to to, jak si představujete okolní svět a jak si okolní svět představujete, takový ten svět pro vás je. Vaše představa o tom, jak to ve světě chodí, kdo ve světě ovlivňuje chod věcí, to všechno je váš světonázor.

 

Světonázor neboli pohled na svět a vnímání světa může být buď mozaikové, anebo kaleidoskopické. Pro kaleidoskopický světonázor, také můžeme říkat chaotický světonázor, je typické popírání existence příčinno-důsledkových vztahů.

V daném kontextu =

-        vnímání světa – souhrn informačních modulů v psychice jedince, nesouvisejících s lexikou;

-        chápání světa – světonázor v jeho v jeho slovním vyjádření.

 

Pokud to uvést na příkladu, tak situaci, kdy se vaše auto ve vysoké rychlosti střetne se srnkou, považuje nositel kaleidoskopického světonázoru za nešťastnou náhodu, kdežto nositele mozaikového názoru přinutí tato situace zpytovat svědomí a zamyslet se nad tím, co ve svém životě udělal špatně a proč přišlo toto varování.

bottom of page