Světonázor = pohled na svět, vnímání světa.

Osobní vnímání světa a vyjadřujícího světonázor, závisí od té míry bytí, kterou si daný člověk osvojil (v hranicích Shora mu daného Rozlišení). 

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.