top of page

Predikce

Predikce -  je umění vidět a vnímat zpětné vazby jdoucí z budoucnosti.

 

   Predikce v sobě zahrnuje předpověď, předvídání, intuici a nebojím se říci i trochu toho věštění. 

bottom of page