top of page

Manévry – jsou výkyvy časově se měnícího vektoru cílů, a přechod z jednoho rovnovážného režimu, do druhého, při kterých se parametry reálného manévru odchylují od ideálního manévru v přípustném rámci.

Manévry rozdělujeme na silné, a slabé. Jejich vzájemný rozdíl je podmíněný, a určuje se subjektivním výběrem etalonového času a jednotky měření času. V mnohých případech může být modelování slabých manévrů podstatně zjednodušené díky možnosti zanedbání celé řady faktorů bez ztráty kvality řízení.

Slabé manévry jsou ty manévry, které jsou roztažené v čase tak, aby je v podstatě nikdo nezaznamenal. Představte si, že plujete na motorové lodi a potřebujete změnit kurz o 90°. V prvním případě kormidelník prudce otočí kormidlem, aby změnil kurz, a co se stane? Loď se prudce nahne a hrozí dokonce i převrhnutí, řečí DVTŘ říkáme, že hrozí ztráta řízení. Ve druhém případě kormidelník nastaví kormidlo tak, že se kurz plavby mění plynule o 1° za 1 minutu. Pozná to na lodi vůbec někdo? No samozřejmě, že bez přístrojů to nepozná nikdo a přesto, po 90 minutách se loď dostane na požadovanou změnu kurzu o 90°, přičemž, pokud je zataženo, změnu kurzu nikdo bez přístroje nezaznamená.

Manévry - korekce.png
bottom of page