top of page
Kotva 1

Válka

 

Válka je komplex opatření zaměřených na zachvácení cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. 

 

Pořadí, v jakém jsou zdroje uvedeny, je rozhodující a vychází z priority zdrojů, které musí invazní armáda získat, aby se zmocnila cizí země.

 

Energetické zdroje umožňují invazní armádě vést vlastní bitvy a odepřít tuto schopnost armádě státu, do kterého vtrhla. V dřívějších dobách, kdy byla mobilita vojsk založena na svalové síle zvířat a lidí, bylo zabezpečení zásobování armády proviantem zásadní záležitostí. Napoleonova armáda byla zničena proto, že byla nucena ustupovat z Moskvy po Staré smolenské silnici, po které již vedla letní ofenzívu na Moskvu, při které vydatně vyplenila její okolí. Nemožnost získat zásoby mělo pro Napoleonovu armádu katastrofální důsledky.

 

V dnešní době je každá armáda na světě kriticky závislá na pohonných hmotách a mazivech, přičemž ekonomiky států nemohou fungovat bez různých zdrojů energií a energonosičů.

 

Přírodní zdroje umožňují zajistit zdroje pro vlastní hospodářství a armádu a připravit o ně protivníka.

 

Lidské zdroje jsou ze všech typů zdrojů nejvíce postradatelné. Především proto, že každá armáda se skládá z mužů a nepřátelskou armádu je nutné porazit, a tedy čím více nepřátelských mužů (obyvatel) bude zabito, tím lépe pro útočící armádu. Kromě toho se nepřátelské akce obvykle odehrávají v obydlených oblastech (ve městech a na venkově), což má za následek ztráty na životech civilistů. Zachvácení lidských zdrojů je tedy založeno na zbytkovém principu, kdy pod kontrolou okupanta zůstanou pouze ti, kteří přežijí boje a neevakuují se do týlu, aby unikli invazní armádě.

bottom of page