top of page

MORÁLKA/ETIKA/MRAVNOST/PRAVDOVĚRNOST

MORÁLKA - z latiny moralitas = správné chování.

 • Morálka není mravnost.

 • Morálka je prvkem kultury a je lidským konstruktem (natolik, nakolik je kultura lidským produktem).

 • Morálka je soubor norem chování, zformovaný společností, (skupinou, kolektivem).

 • Morálka je celková představa správného jednání ve společnosti.

 • co je morální a co je nemorální určuje společnost.

 

MRAVNOST

 • Mravnost je souhrn vlastních zásad, norem a názorů a jejich hierarchické uspořádání, na to, co je dobré a co je zlé. Mravnost je taková, jaká reálně je, může být i defektní.

 • Mravnost je produktem SVĚDOMÍ.

 • Mravnost se navenek projevuje v etice jednání.

 

ETIKA - z řeckého ethos = zvyk, obyčej, mrav.

 • Etika je vyjádřením mravnosti člověka v praxi, je odrazem jeho mravnosti v životě.

 • Etika je akumulátor zkušeností z předchozích životů. Reflektuje vzájemné vztahy subjektů. V nejlepším případě je v souladu s tou (jedinou, pro všechny bez jakýchkoliv dvojitých mravně-etických standardů), která je předurčená Shora, diktovanou z hierarchicky vyšších úrovní v organizaci systémů různého druhu.

  

SVĚDOMÍ a STUD

 • Svědomí je vrozený náboženský cit (od slova bůh, ne od slova náboženství), který se váže na nevědomé úrovně psychiky.

 • Svědomí je nástroj pro udržení se v mantinelech božího záměru. Je to kanál přímého spojení s Všemohoucím.

 • Svědomí se od všech ostatních vnitřních hlasů liší jednou jedinou vlastností, a tou je jeho nepodplatitelnost.

 • Pokud se jedná o ten samý případ, tak ať se intelekt snaží tu situaci a svou roli v ní rozehrát, jak chce, svědomí mu vždy odpoví jedno a to samé. Pokud chování nebylo správné, tak bude svědomí stejně trvat na tom, že bylo nesprávné. A životní okolnosti budou potvrzovat, budou informovat o tom, že svědomí mělo ve svém hodnocení pravdu.

 • Svědomí nás ve vztahu k situaci předem zavazuje nějakým způsobem jednat či nejednat. Pokud ignorujeme hlas svědomí a zachováme se v rozporu s ním, tak se potom stydíme.

 • Stud se také nedá podplatit. Funkční rozdíl mezi studem a svědomím spočívá v tom, že svědomí se ozývá v předstihu a stud až poté, co jsme ignorovali hlas svědomí.

SPRAVEDLIVOST je mravnost vlastní Nejvyššímu.

PRAVDOVĚRNOST jsou objektivně mravní principy vložené do matric živého Vesmíru Tvůrcem.

bottom of page