Při „strukturním způsobu řízení“ předáváme informaci adresně, přes plně definované elementy struktury, cílevědomě účelově vytvořené ještě před procesem řízení.

 

Při „bezstrukturním způsobu řízení“ nemáme k dispozici dopředu sestavené struktury řízení. Probíhá neadresné šíření informace její cirkulací v daném prostředí, nebo cílové skupině, schopné vytvořit při zformovaní informačně-algoritmických vztahů mezi jednotlivými elementy prostředí, sama ze sebe strukturu. Struktury, v daném prostředí v rámci procesu, samy vznikají, a zanikají.

Plnou funkci řízení“ realizujeme bezstrukturním a strukturním způsobem řízení. Strukturní řízení se v praktickém životě vždy krystalizuje z bezstrukturního, a ne naopak, jak si bohužel stále ještě chybně myslí, mnoho profesionálně masově zmanipulovaných lidi.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.