top of page

„Plnou funkci řízení“ realizujeme bezstrukturním a strukturním způsobem řízení. Strukturní řízení se v praktickém životě vždy krystalizuje z bezstrukturního, a ne naopak, jak si bohužel stále ještě chybně myslí, mnoho profesionálně masově zmanipulovaných lidi.

 

Při „strukturním způsobu řízení“ předáváme informaci adresně, přes plně definované elementy struktury, cílevědomě účelově vytvořené ještě před procesem řízení.

 

Při „bezstrukturním způsobu řízení“ nemáme k dispozici dopředu sestavené struktury řízení. Probíhá neadresné šíření informace její cirkulací v daném prostředí, nebo cílové skupině, schopné vytvořit při zformovaní informačně-algoritmických vztahů mezi jednotlivými elementy prostředí, sama ze sebe strukturu. Struktury, v daném prostředí v rámci procesu, samy vznikají, a zanikají.

Je nezbytné si zapamatovat, že v dějinách rozvoje společnosti se strukturní způsob řízení vždy rodil z bezstrukturního a nikdy ne naopak.

Například: 1. Lidé žili v osadách v dřevěných domech, a protože se jídlo připravovalo na ohni, čas od času některý dům shořel. Vzhledem k tomu, že se toto stávalo cyklicky, bylo lidem potřeba se proti tomu nějakým způsobem zabezpečit – tedy vznikly první hasičské sbory.

                2. Lidé žili v poklidu ve svých osadách a tu znenadání se objevili jiní lidé, kteří zatoužili po jejich majetku – tedy vznikly první bojové družiny, které měli za úkol chránit osady.

Rozdíl strukturního a bezstrukturního řízení.jpg
bottom of page