top of page

  Bolševici

– byli a jsou lidé, kteří více myslí na druhé, na ostatní, nežli na sebe.

большинство – больше - более - большевик

bolšinstvo – bolše – bole - bolševik

Ve světě nejznámějším bolševikem byl určitě Josif Vissarionovič Stalin. Nejznámějším českým bolševikem byl v minulosti Klement Gottwald a ze seriálu Poslední z rodu Hamrů Jan Hamr, kterého ztělesnil Jaroslav Satoranský. Klasického bolševika také najdete v ruském filmu Bílé slunce pouště, ke stažení zde.

Valerij Viktorovič Pjakin (poskládáno):

Jak v Rusku zvítězili bolševici? Oni četli. Učili se novou teorii řízení. A kdo byli ti bolševici? Proč se nazvali bolševiky? Protože to byli dělníci, kteří si našli čas číst, protože si uvědomovali, že nové znalosti jim umožňují změnit celý jejich život. A to, o čem informujeme zde? Pokud člověk nemá stimul, tak mu faktologické znalosti nikdy nepředáte.

 Je jeden velice dobrý film, který se jmenuje Čapajev, a který současný divák plně nechápe. K Čapajevovi, za jehož zády stojí Furmanov, tam přistoupí jakýsi nevzdělaný rolník, a říká: „Vasiliji Ivanoviči, chlapi tady mají pochybnosti. Pro koho jseš ty? Pro bolševiky nebo komunisty?” A současní politologové a jim podobní se tomu, aniž by se snažili proniknout do podstaty řečeného, smějí, je to pro ně strašná sranda: „Copak bolševici nebyli komunisté?” „Ten rolník je ale zaostalý hlupák. Ničemu nerozumí.

Jenže právě tito nevzdělaní rolníci se v tom velice dobře vyznali. Měli jasnou představu o tom, kdo jsou bolševici a kdo komunisté. Zcela zřetelně z komunistů bolševiky vyčleňovali.“

„A co mohl odpovědět bolševik Čapajev, když mu za zády stál komunista Furmanov? Který by ho mohl zastřelit? Byl to komisař a měl politickou moc. A kolik takových velitelů, bolševiků zahynulo? Díky komisařům? Protože to oni poskytli náhradní kádrovou základnu, za ty co odešli. K řízení státu byli potřební vzdělaní lidé, které oni poskytli. A jak stát řídili, můžeme soudit podle reálných výsledků. A dále. Čapajev se z toho vykroutil, když řekl, že je pro internacionálu. Ale ta podstata je v té větě: „Jsi pro bolševiky nebo komunisty?” 

Rozdíl mezi bolševiky a komunisty jako takovými žádný není. Protože komunismus je společenství lidí, kteří žijí podle svého svědomí. A právě tuto ideu vyjadřuje ruský bolševismus.

O čem jsem tedy mluvil? O scéně, která se odehrála ve filmu Čapájev. Kdy se rolník ptal Čapájeva, zda je pro bolševiky nebo komunisty. Ta věc se má tak, že kdyby se rolník z doby občanské války v této věci spletl, tak by to bylo pro něj smrtelně nebezpečné. Bolševici a komunisté. Oni sami se tak mezi sebou rozčlenili, protože komunisty byli všichni v jedné komunistické straně, ale navíc tam ještě byli bolševici, které vyčleňovali. S bolševiky mohli jednat, ale s komunisty? Ke kterým řadili všechny ostatní... A v první řadě tam patřili trockisté, a potom ti ostatní.

Jenže je třeba nazývat je trockisty a ne komunisty. V podstatě ta otázka měla znít následovně: "Vasiliji Ivanoviči, jsi pro trockisty nebo pro bolševiky, /či komunisty, tam je to možné./" A on měl odpovědět, jenže jak to měl udělat, když mu za zády stál trockista? Trockista, který ho mohl zastřelit. Měli jsme takového velitele Duměnka, kterého také trockisté zastřelili, zakladatele 1. jízdní armády. A bylo hodně takových bolševiků, které trockisté postříleli.

Taková je to situace a opakuji, že ta otázka vznikla díky té scéně z toho filmu, kde zaznělo: "Jsi pro bolševiky nebo komunisty?" Přičemž to mělo znít: "Jsi pro bolševiky/komunisty, nebo pro trockisty?" To jsou dvě různé věci.

Chápete? Potřeboval vodicí znak, a když dostal odpověď, že je pro internacionálu, tak mu to došlo. Nesmíte si myslet, že ten rolník byl nějaký hlupák, pochopil to: "Je to jasné, nemůže mluvit na rovinu, ale patří k nám."

V důsledku války zahynulo velké množství bolševiků.

bottom of page