top of page

                                                                 Nacismus

Nacismus je podmnožinou fašismu a jedná se o ideologii nadřazenosti jednoho národa nad druhým, jedné rasy nad druhou. V podstatě jde o choutky zabíjet lidi jiné rasy nebo jiné národnosti.

Problém tkví v tom, že ve společnosti převládají neLidské typy psychiky a ty se vlivem masmediální hypnózy nechají vybudit do hysterických projevů a potom nabití emocemi se chovají jako zvířata. Nejen se snaží chránit si své teritorium, ale i rozšiřovat ho na úkor druhých.

Klasickým příkladem v tomto směru je Německo v letech 1933 až 1945 nebo Ukrajina v letech 2014 až 2022.

bottom of page