Fašismus = parazitismus

Fašismus se podle KOB/KSB definuje jako ideologie tlupo-elitarismu, která dává právo parazitovat menšině na úkor většiny a ta většina to podporuje.

 

Fašismus je systém, opírající se o "malé" lidi, kteří jsou přesvědčeni o správnosti davo-elitárního fungování společnosti.

 

Fašismus je ideologicky všežravý a může být realizován různými způsoby. Je možné ho založit nejen na nějakých politických názorech, ale třeba i na ekologických nebo i na medicínských postulátech.

 

Podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře davem takzvaných „malých lidiček“, přičemž na základě jejich vlastního ideového přesvědčení, systému zneužívání moci „elitářskou“  oligarchií, která prezentuje nespravedlnost jako zdánlivě tu správnou „spravedlnost/pravověrnost“, a na tomto základě deformuje lidem vnímání světa a vší mocí, jež je jí podřízena. Kultivuje ve společnosti nespravedlnost a brání lidem, aby se stávali (opravdovými) lidmi.

Pod různými záminkami oligarchie/fašisté vší mocí, jež je jim podřízena, potlačují všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti jimi uplatňované politiky, a potlačují i všechny, kteří v tomto směru byť i jen vzbudí jejich podezření.