top of page

Fašismus = parazitismus

Fašismus se podle KOB/KSB definuje jako ideologie tlupo-elitarismu, která dává právo parazitovat menšině na úkor většiny a ta většina to podporuje.

 

Fašismus je ideologicky všežravý a může být realizován různými způsoby. Je možné ho založit nejen na nějakých politických názorech, ale třeba i na ekologických nebo i na medicínských postulátech.

 

Podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře davem takzvaných „malých lidiček“, přičemž na základě jejich vlastního ideového přesvědčení, systému zneužívání moci „elitářskou“  oligarchií, která prezentuje nespravedlnost jako zdánlivě tu správnou „spravedlnost/pravověrnost“, a na tomto základě deformuje lidem vnímání světa a vší mocí, jež je jí podřízena. Kultivuje ve společnosti nespravedlnost a brání lidem, aby se stávali (opravdovými) lidmi.

Fašismus existoval vždy, ale poté, co Lenin s Německem uzavřel Brestlitevský mír a tím zhatil plány Globálního prediktoru na zničení Německa (to se mělo rozpadnout jako Rakousko – Uhersko), byl fašismus Globálním prediktorem a jeho lidmi vytažen na světlo a pojmenován, aby bylo proti čemu se vymezovat a proti čemu bojovat. Byl vytvořen problém, při jehož řešení si mohl Globální prediktor řešit ty úkoly, které si předsevzal, v tomto případě to bylo zničení Německa jako globálního hráče. Aby fašismus vyrostl do potřebných rozměrů, byla mu poskytována všemožná popularita, což  bylo úkolem periférie GP (všimněte si podpisu jednoho křídla Globálního prediktoru, asi Atlantického 11.10.1937).

bottom of page