Globalisté nástroj GP

Globalisté organizují obecný chod věcí na planetě. Řídí bezstrukturně, ale stabilně a vždy jdou cestou nejmenšího odporu.

Globalisté jsou skutečnou nadnárodní elitou. Zatím se vždy dostali do čela jakéhokoliv významného procesu a postupně ho převedli na své koleje. Ovšem tak, jak roste suverenita Ruska, tak roste GP oponent s objemnější koncepcí vývoje světa. Globalisté nyní potřebují Putina u řízení – jen Rusko má v současnosti sílu na řešení celosvětových problémů, ke kterým bylo lidstvo dovedeno řízením pod GP. „Vy, Rusové, prosím pokračujte, aby nedošlo k selhání. A my si vás potom začleníme po svém.“ – to je představa globalistů. A tak klíče od tohoto nového světového řádu globalisté sami předávají Rusku. Globalisté jsou tím nyní velice zranitelní - propůjčené klíče se už k nim nemusí vrátit.

Z titulu svých znalostí, zkušeností a aktuálních nástrojů mají globalisté větší nátlakové možnosti, než jakákoli státní elita. Státní elita USA se pokouší vytvořit chaos a globalisté se mu zase pokoušejí zabránit, protože samozřejmě potřebují, aby byl chaos vždy řiditelný, ale především – nic nesmí stát v cestě takovým činnostem Ruska, které vyhovují i GP.

Globalisté mají i své viditelné nástroje: média - Asociated Press (zásobuje ostatní  informační média potřebnými informacemi, díky kterým jsou úkoly globální politiky realizovány), Financial Times, New York Times (má na starosti podporu obecné strategie řízení - způsob realizace globální politiky); jednotlivce - Kisinger, Sanders, Biden…, Trump (ač člen státní elity, je nyní zcela podřízen globalistům); státy - Německo, Jižní a Severní Korea; státní orgány – generální prokuratury všech států. Toto vše je pod přímým řízením GP.

Naproti tomu CNN (pro Pax Americana) a BBC (pro impérium Velké Británie) jsou nástroji informační politiky státních elit. Protože jde o informační nástroje prosazování státní politiky USA a GB i na nadnárodní úrovni, nepozorní je mají také za nástroje globalistů – jimi však nejsou!

K této problematice ještě upozornění: veškerá sportovní hnutí (olympijské, různá mistrovství světa apod.) vrcholné úrovně jsou politickými nástroji globálního dosahu a jsou ovládána globalisty (až na úroveň vytváření sportovních odvětví). Budování národní a státní suverenity není možné s vynecháním této úrovně – viz snahy o diskreditaci ruské sportovní reprezentace na ZOH 2018.

Převzato z internetu, již nevím odkud, ale definice je přesná. Autor neznámý, až se přihlásí, uvedu jeho jméno. Konceptuál CZ