top of page

Deglobalizace je proces zcela subjektivní a spočívá v rozdělení světa na větší samostatné ekonomické, a tím i politické, celky (zóny).

V podstatě se jedná o rozdělení světa na větší samostatné (to je důležité - samostatné) ekonomické celky (zóny), které si budou také samostatně hospodařit. Kdo si co vypěstuje, to si také sní, kdo si co vyrobí, to také bude moci spotřebovat. Převážení zboží z jednoho kontinentu na druhý skončilo.

Životní úrovně budou v každé ekonomické zóně rozdílné, přičemž snížení životní úroveň čekejme zejména ve státech, v nichž je životní úroveň v současné době nadprůměrná. Aby lidé nemohli porovnávat a také kvůli úspoře zdrojů, skončí či silně se bude omezovat i cestování, a to zejména letadly.

bottom of page