top of page

Nová Říše Římská (NŘŘ) - projekt Euro-Asijského křídla Globálního prediktoru

21. 8. 2023 

Název Nová říše římská je pracovní název pro novou středoevropskou unii, která je v současné době budována přibližně v rozsahu Svaté říše římské.

Níže na mapce napravo od NŘŘ se budují dva státní objekty. Severní, říkejme mu pracovně třeba Velká Ukrajina (Great Ukraine), se rýsuje být ideologicky postaven na nenávisti ke všemu ruskému, ten bude zahrnovat Estonsko, Lotyšsko, Litvu, západní polovinu Polska a šéfovat mu bude Ukrajina pod vedením současného prezidenta Zelenského.

A jižní, pracovně mu můžeme říkat třeba Velké Maďarsko (Great Hungary), ten bude ideologicky postaven na opačné ideologii, a to je tolerance a láska k Rusku. Ten bude zahrnovat Slovensko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie kromě Slovinska a možná Chorvatska, Rumunsko, možná Moldávii a šéfovat mu bude Maďarsko s Orbánem na čele. 

NŘŘ + Dánsko 800x600.png
bottom of page