top of page

Overtonova okna

Joseph P. Overton vysvětlil způsob, jak se nepřijatelné může stát společenskou normou.Podle  něj,každá  společenská  otázka  má  ve  společnosti  k  dispozici  určité  pole přijatelných  řešení,  které  nazývá  okno  možností.  Pokud  je  zájem  prosadit  nějaké společensky  nepřijatelné  řešení,  je  nutné  postupně  posunovat  toto  okno  možností odpovědí  tak,  aby  se  nejprveotevřela  možnost  vůbec  posuzovat  tuto  záležitost  v teoretické rovině. Později se legalizují společenské úvahy na dané téma za pomoci eufemizmů a nějakých výjimečných případů, čímž se záležitost posouvá do oblasti racionálna. Proces pokračuje popularizací jako podmínky posunu do oblasti reálné politiky.  Nakonec  se  tak  dosáhne  stavu,  kdy  se  přes  naprostou  nesmyslnost,  nebo otevřené  nebezpečí  pro  celou  společnost,podaří  legalizovat  daný  cíl.  Prosazení homosexuálních sňatků (což je samozřejmě jen jeden milníkna cestě k likvidaci rodiny) je typickým příkladem takového postupu.

bottom of page