top of page

Základní pravidla (zásady, algoritmy) samořízení dodnes dominujícího konceptu systému tzv. západní civilizace 

 

1. pravidlo - „Mírou svého chápání pracuješ na sebe a mírou svého nechápání pracuješ na toho, kdo chápe víc!“

 

2. pravidlo - „Kdo ví, pochopí a kdo neví, tomu ani není co chápat (a nemá, ve své funkci co hledat).“

 

3. pravidlo - 85% – 95% činností člověk vykonává podvědomě. Pokud tedy někdo kontroluje kulturu = podvědomí cílové skupiny = společenské stereotypy, řídí nepřímo = vytváří situace):

„Co se nějaké skupině populace může jevit jako chyba řízení, může být pro jinou skupinu cílem.“

 

4. pravidlo - „Systém téměř vždy dělá opak toho, co deklaruje.“

 

5. pravidlo - Neustálá výroba informačního šumu na dezorientaci cílové skupiny.

 

6. pravidlo - Podpora tendencí přijatelných parazitické povaze „elit“

 

7. pravidlo - Eufemizmy, Newspeak

 

8. pravidlo - Záměrný dlouhodobý program diskreditace klíčových pojmů a myšlenek; konspirace = původní význam byl společné myšlenky, souvislosti...) cílený na deformaci myšlení společnosti.

 

9. pravidlo - Tzv. psychologické očkování psychologických profilů cílových skupin zaměřených na brzdění vývoje, přijímání stále se objevujících staro-nových způsobů řešení problémů, které jsou systémově alternatívní dnešnímu globálnímu „elitárnímu“ (fašistickému) režimu. Přes média (dnešní formu ideologické moci) se dají do oběhu podobné myšlenky, jen mírně do jedné, či do druhé limity Gaussovy křivky poupravené a následně více - méně pravdivě označené za extrémní.

bottom of page