Moc

 

Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Řízení je proces informační. Šíření informací je podstatou řízení. A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší zbraně a lépe je ovládá,  tak v informační válce, ve válce dvou koncepcí řízení vítězí ten, kdo má silnější informace a kdo je lépe ovládá.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.