Dav je množina lidí, žijících podle tradic a soudících podle autorit. (V.G.Bělinskij)

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.