Stát je organizování způsobu přežití národa.

Je to systém samořízení společnosti, který umožňuje rozvoj anebo alespoň přežívání národa bez ztráty jeho kulturní identity pod vplyvem vnějších faktorů.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.