top of page

Rozlišení

Rozlišením můžeme chápat schopnost vyčleňovat životně důležité informace z celkového informačního pozadí. Ve výsledku se svět ve vědomí jedince promění v určitou dvojici složenou z: „To je ono“ (ozářeného nějakým světlem) a „to není ono“, tj. všeho ostatního, pozadí, ze kterého to „něco“ vystoupilo do popředí.

Rozlišením je také schopnost intuitivně určovat pravdivost či nepravdivost těchto informací.

Rozlišení ukazuje na systém OBJEKTIVNÍCH neměnně prvotních rozlišení (mezních zobecnění), která leží v základu života Všehomíru: Matérie, informace, míra – v jejich neoddělitelné trojjedinosti.

To, co v Koncepci obecné bezpečnosti je označováno jako Rozlišení, se v Bibli nazývá „Osvícení“ a v Koránu „al-Furqan“ (v češtině „Spásné zjevení“ – súra 25). Osvícení jsou klíčovými událostmi po dobu celého lidského života a otevírají nebo uzavírají lidem ty či ony možnosti.

Míru Rozlišení podle autorů Základů sociologie 1 poskytuje jedinci Bůh (v našem chápání BIOS, základní vesmírný software) ve shodě s jeho určením (osudem), v souladu s jeho mravností, cílevědomostí a faktickou činností dotyčného. Pro ateisty dodáváme, že tuto hypotézu je třeba potvrdit nebo vyvrátit podle principu „praxe je kritériem pravdy“.

 

Více o Rozlišení najdete v kapitole 5.2 ve Zkráceném kurzu – Základy sociologie, jejíž plné znění je obsaženo v knize Základy sociologie 1 od str. 175.

 

bottom of page