Hybridní válka

 

je válka za použití všech šesti priorit zobecněných prostředků řízení / agrese při neshodě koncepcí řízení jednoho sociálního systému vůči jinému sociálnímu systému.

 

 

Hybridní válka

je válka vedená na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení současně. Válka vždy začíná na vyšších prioritách, postupně zapojuje i nižší priority než nakonec může přejít až v horkou fázi za použití zbraní technosféry. Tento postup je v konkrétním střetu odvislý i od stupně suverenity obou válčících stran.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.