I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.