top of page

Projektově zkonstruovaný stát

Projektově zkonstruovaný stát je stát, který je vytvořen subjektem (subjekty) globální politiky i/nebo subjektem (subjekty) mezinárodní politiky za účelem realizace určitého projektu řízení.

Tomuto státu jsou přiděleny  takové kompetence, které by měl (může) tento stát zabezpečit vlastními silami a také ty kompetence, které stát bude  dostávat prostřednictvím outsourcingu (tedy zvenčí).

Klasickými příklady projektově zkonstruovaných států jsou Belgie (rok 1830), Rumunsko (rok 1878) a Československo (rok 1918).

 

 

bottom of page