Naše Řídící Struktury (NŘS)

Naše Řídící Struktury je pracovní název pro chlapce (děvčata na těch nejvyšších postech nepředpokládám), kteří provádějí 5. etapu Plné funkce řízení.

 

5. Etapa - zavedení všeobecné základní koncepce do života. Organizace nových nebo reorganizace existujících řídících struktur nesoucích cílové funkce řízení.

 

První 4 etapy provádí Globální prediktor parazit a Naše Řídící Struktury organizují nové nebo reorganizují existující struktury nesoucí cílové funkce řízení, respektive spíše už do stávajících struktur dosazují příhodné herce.

Jinými slovy, NŘS jsou tajné služby, ty, které organizovaly převrat v listopadu 1989 a které řídí veškeré politické dění v České republice. Pozor, neplést si tyto tajné služby s BIS.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.