top of page

Mnohoregionální blok, je supersystém, který vznikl jako výsledek koncentrace řízení regionálních center metodou průběžného, postupného samovčleňování se. Blok má objektivní výhody před konglomerátem, pokud jde o trvanlivost ustálenosti procesů v bloku, která je způsobená rozsahem shody objektivních a subjektivních vektorů cílů a též proto, že souborný intelekt bloku je podporovaný z hierarchicky vyšší úrovně a každý souborný intelekt je při tom sám o sobě mohutnější, než spřáhnutý intelekt konglomerátu.

         

Příkladem takovéhoto druhu globalizace je historie vytváření ruského státu a jeho nejvyšší formy rozvoje v podobě Ruského impéria a Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). Takovýto způsob globalizace se nazývá „Ruský svět“ anebo „Ruská civilizace“.

 

V tomto projektu se zachovává národní kulturní identita všech národů, které se stali součástí jednotného státu. Jednotný mnohonárodní ruský stát-civilizace navíc kromě toho ještě zabezpečuje možnost dalšího rozvoje národních kultur, což se například projevilo i v tom, že národy, které neměly předtím svoje písemnictví, ho po včlenění se do ruského státu nabyly (*např. Kazachstán*)

bottom of page