top of page

Globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Tento proces nelze zrušit ani zakázat. Globalizace se projevuje v tom, že jakmile se střetnou dva systémy, ten silnější potlačí a pohltí ten slabší.

Pokud je však globalizace proces Objektivní, tak řízení globalizace je proces Subjektivní a stejně tak jako každý proces, lze globalizaci a je třeba, ji řídit.

 

Takové konceptuální subjekty globálního významu, které mohou globalizační proces na planetě Zemi řídit, jsou pouze dva: Globální prediktor parazit (GPP)Ruská Konceptuální Síla.

 

To znamená, že řízení procesu globalizace se provádí výhradně v souladu s konkrétním konceptem (záměrem) řízení.

​Globální prediktor se jeví státně nepersonifikován v podobě Západní civilizace. Ruská Konceptuální Moc je personifikována v podobě státu-civilizace Ruska (pozor, ne v podobě současné ruské vlády).

bottom of page