Globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Tento proces nelze zrušit ani zakázat. A stejně tak jako každý proces, lze globalizaci (a je třeba) ji řídit.

Pokud je ale globalizace proces Objektivní, tak její řízení je proces Subjektivní. To znamená, že řízení procesu globalizace se provádí výhradně v souladu s konkrétním konceptem řízení.

Globální koncepci koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi, může provádět nejen konceptuálně mocný subjekt, ale také subjekt disponující koncepcí globálního významu.

Takové konceptuální subjekty globálního významu jsou na planetě Zemi jen dva: Globální prediktor (GP) a Ruská Konceptuální Síla.

Globální prediktor se jeví státně nepersonifikován v podobě Západní civilizace.

Ruská Konceptuální Moc je personifikována v podobě státu-civilizace Ruska.

Zejména to, že pouze Rusko a Západ jsou aktéry globalizace, to je příčinou nenávisti Západu k Rusku, důvodem, proč Západ století za století přichází s válkou na území Ruska. Války proti Rusku se vyznačují takovou krutosti, která chybí ve válkách západních zemí mezi sebou — Západ snaží zničit svého konkurenta v oblasti globalizace na planetě Zemi a zničit všechny nosiče alternativní koncepce řízení — "kádrovou základnu" ruského světa.

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.