top of page

Politika

Původ slova je v řečtině, "poly" znamená mnoho a „tikos“ znamená zájem. Slovo "politika" tedy znamená mnoho zájmů. Když tedy někdo poví, "nezajímám se o politiku", může si být jist, že se o politiku namísto něj bude zajímat někdo druhý, ale už ve svůj prospěch. Tedy ten, kdo se nestará o své zájmy, o ně většinou rychle přijde. Jinak:

 

Globální politika - je činnost k dosažení a naplnění cílů ve vztahu k celému lidstvu a planetě Zemi. Právě v rámci globální politiky je vymezováno, jaké místo na světě ten který stát zaujme, jaké bude mít hospodářství, měnu, vzdělávání, zdravotnictví, ekologii, armádu a. Jak si který stát na žebříčku stojí, poznáte přibližně podle měnového kurzu k anglické libře. Měnové kurzy dobře ukazují míru vykořisťování (dojení) států, státy s nižšími kurzy vždy vykořisťují státy s vyššími kurzy.  

 

Globální politiku dělíme na globální politiku obecně a globální politiku státu.

 

Globální politika obecně je prováděna nadnárodní mafií bankéřů - lichvářů už nejedno století. Pokud se tedy některý stát rozhodne prosazovat globální politiku státu ve vlastním chápání, které se neshoduje s globální politikou obecně, prováděnou světovou finanční mafií, potom takový stát musí této globální politice obecně čelit svým vlastním vyšším chápáním procesů, probíhajících na planetě. Pokud k tomu nedojde, bude taková globální politika státu nevyhnutelně podřízena globální politice obecně. Subjekt provádějící globální politiku nelze identifikovat na základě existujících konceptů „tří nezávislých typů mocí“ - legislativní, výkonné a soudní.

 

Zahraniční politika je činnost, zaměřená na realizaci cílů vládnoucí třídy státu (v širším smyslu se jedná o politicky aktivní část společnosti) mimo jeho území a jurisdikci ve vztahu k jiným zemím a národům v určitém regionu planety.

 

Domácí (vnitřní) politika je činnost, zaměřená na realizaci cílů vládnoucí třídy státu (v širším smyslu se jedná o politicky aktivní část společnosti) na jeho území v rámci jeho jurisdikce.

 

O tom, kdo se jeví subjektem, provádějícím domácí a zahraniční politiku – všem je zřejmé- je to státní moc, která provádí řízení na kontrolovaných teritoriích.

bottom of page