top of page

Cílová funkce řízení je obsahovou částí „Plné funkce řízení“, neboli, jedná se o Koncepci dosáhnutí cílů v procesu řízení jednoho z dílčích cílů patřících do vektoru cílů.

 

Koncepce řízení se tvoří ve 4. etapě PFŘ a naplňuje všechny etapy, nebo část etap plné funkce řízení konkrétním manažerským obsahem. Koncepce řízení vytváří ve vztahu ke všem částečným cílům celkovou koncepci řízení.

bottom of page