top of page

     Pojem domácí černoši je ekvivalentní s pojmem 5. kolona, ale lépe vystihuje podstatu. Tento pojem je dobře vysvětlen ve filmu Nespoutaný Django.

     Osobně si myslím, že pod pojem 5. kolona si může každý představit to své, navíc je to termín zpolitizovaný na rozdíl od pojmu „domácí černoši“, který lépe vyjadřuje morální podstatu věci (spíše NEmorálku).

     Pojem „domácí černoši“ je odvozen právě od takových černochů, které ve filmu představuje Stephan. Opět si vypůjčím V.V.Pjakina: „Víte, co jsou to „domácí negři“? Ne? Když ještě existovalo v USA otrokářství, černoši byli různí. Jedni sloužili na plantážích a druzí sloužili v panských usedlostech. Život černochů v usedlostech byl neporovnatelně lepší, než život černochů pracujících na plantážích. Takže domácí černoši se odlišovali tím, že i když byl jejich pán jakkoliv surový, oni své krajany – černochy přesvědčovali, že jejich pán je geniální, že všechno dělá správně, že je potřeba se mu poddat, že mu je třeba sloužit za to dobro, co pro ně jejich pán pro všechny dělá. Oni, sloužíc ve své černošské komunitě pracovali na to, aby černoši pokorně pracovali na své bílé otrokáře. Třeba říci ještě jedno, všichni vědí, že se obchodovalo s černochy a kdo zná, jak tito obchodníci lovili v Africe? Kdo neví, zamyslete se nad tím. Vozili jim je. Správně, oni se za nikým nehonili, připluli, náčelníkům přivezli dárečky, rozličné skleněné korálky a další a ti jim za to vozili na loď své ulovené svázané soukmenovce. A to je celé, žádný bílý obchodník s otroky se nenaháněl po Africe. Jednoduše si kupovali náčelníky a ti nahnali své lidi na pobřeží, rovnou na lodě bílých obchodníků.

 

     A u nás „domácí černoši“, to je celá opozice. Oni nás ubezpečují v tom, že ať jsou USA jakkoliv kruté, tak jsou spravedlivé, správně jednají s Ruskem, není nic světějšího než USA.“

     

     V České republice je také nemálo takových „domácích černochů“, dám pár příkladů, jen namátkou třeba zde, zde, zde nebo zde a tady jich je dokonce 700.

bottom of page