top of page

PRAHA PRAGA ПРАГА

Abychom pochopili význam slova PRAGA (česky Praha, rusky ПРАГА), musíme jít v historii našeho jazyka hodně daleko a protože nejsem v tomto směru odborníkem, ani vám nepovím, z jaké jazyka to vše pochází. Nicméně, určitě je to jazyk našich dávných předků, kdy se ještě nazývali RASA a používali písmo podobné azbuce, kde každé písmenko, každý znak měl ještě svůj význam. Když nám Slovanům nadělil Globální prediktor (GP) latinku, tedy když do naší země přišlo křesťanství, ukradli nám minulost. Ne o Staroslověnštinu se nejedná, ta už je podvrh GP.

 

Tak pojďme na to:

Písmeno П (P) označuje vstup, vrata nebo i bránu.

Písmena РА (RA) označují životodárné světlo, energie slunce, zdroj života vesmíru.

Písmena ГА (GA) označují cestu, pohyb.

Volně přeloženo PRAGA = V Praze je brána, otevírající cestu ke zdroji životodárného světla, v Praze                                                je brána, otevírající cestu k samotnému Stvořiteli. 

 

Slovem s podobným významem je slovo HORA, rusky гора s výslovností ГАРА, což znamená cesta za životodárným světlem.

 

Dále jen pro zajímavost, píši v latince - RA bylo původní jméno řeky Volhy a velké pohoří blízko řeky RA se jmenuje URAL. Ti, co žili u RA, tak když šli do boje a protože žili u RA, volali U, aby jejich protivníci věděli, s kým mají tu čest a protože to byli dobří bojovníci, tak když jejich nepřátelé uslyšeli mocný křik U, zmocňoval se jich strach a dávali se na útěk. Později i jiné národy převzaly hU jako bojový pokřik, vydávajíc se tak za bojovníky od řeky RA a napojujíc se tím na egregor bojovníků od RA, který jim pomáhal dobýt vítězství. Dnešní význam slova HURÁ je již uměle posunut mimo původní význam, i když v noosféře je slovo zapsáno stále s původním významem a když třeba děti hrají nějaké kolektivní hry, často při nich křičí hU a toto hurá jim pomáhá vítězit – prostě jim hurá ještě zůstalo v genech.

 

Slov se slabikou RA je mnoho, jen namátkou, RAdost, no, RAda, j, pRAvda, pvo, vypvět, atd., většinou jsou to všechno kladná slova.  

 

Ale zpátky k Praze. O Praze koluje mnoho pověr, jednou z nich je například tvrzení V. V. Pjakina, který ve svých pořadech několikrát opakoval, že Praha je okultním centrem světového židovstva, a proto že je o Prahu takový zájem ze strany Globálního prediktoru.

Co myslíte, přátelé, studenti KOB, může se Globální prediktor „přetahovat“ o nějaké centrum s nástrojem, který sám vytvořil a který 3000 let řídí? To je asi hloupost, že, vůbec to do sebe logicky nezapadá a přesto tomu mnoho lidí věří. Kladívko, které jsme si vyrobili,  nás sice může praštit do prstu, ale to je asi tak všechno.

Tím nechci říci, že Praha není výjimečná nebo že Heydricha zavraždili pro nic za nic, to určitě ne. Ano, Praha je výjimečná a také proto se Praze po dlouhá léta vyhýbá válka. Proto také zavraždili Heydricha, který právě ten vstup, ta vrata nebo to, co to vlastně je, hledal. A GP se bál, aby to nenašel, tak poslali borce z Anglie, kteří to celé zpackali, až musel Heydricha dodělat německý doktor. A Lidice a Ležáky prý jdou také na konto GP, protože tam údajně žili horníci, kteří pro Heydricha pracovali. Co je na tom pravdy nevím, ale smysl to dává. 

Aby GP světu ukázal, že se Praha stala centrem koncentrace řízení v Evropě, tedy že řízení Evropy přešlo ze Švýcarska na Prahu a Českou republiku, nechali vloni vypálit České Švýcarsko. V tomto článku to máte potvrzené včetně několikanásobného podpisu obou křídel GP. Ne že by Švýcarsko jako takové končilo, to ne, pouze už nebude řízení Evropy vycházet ze Švýcarska, ale nahradí jej jako centrum koncentrace řízení Praha a Česká republika. Pro Naše řídící struktury to je velká čest, ale také obrovská odpovědnost.

„Moc zavazuje, a když nezavazuje, tak zabíjí!“

Vystaveno MM 29.07.2023

.

bottom of page